Quy Trình Công Bố Hợp Quy và Chứng Nhận Hợp Quy

 1. Trang chủ
 2. Hợp Quy - Hợp Chuẩn
 3. Quy Trình Công Bố Hợp Quy và Chứng Nhận Hợp Quy

Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy là hai khái niệm thường đi đôi với nhau. Nền kinh tế Việt Nam đang càng ngày càng rộng mở nên nhu cầu đánh giá sản phẩm để khẳng định về chất lượng thông qua bên thứ ba cũng nhiều hơn. Có thể nói đây là một bước ngoặt quan trọng giúp doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh để thu hút khách hàng.

 

Xem thêm:

Chứng Nhận Hợp Quy Là Gì? Danh Mục Sản Phẩm Cần Công Bố Hợp Quy

Khác biệt giữa chứng nhận hợp quy và chứng nhận hợp chuẩn

Công bố hợp quy

Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy là gì?

Trước khi tìm hiểu chi tiết thì cần biết rõ khái niệm chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy là gì? Chứng nhận hợp quy với công bố hợp quy là hai vấn đề liên quan trực tiếp, bổ trợ và tác động qua lại với nhau.

Chứng nhận hợp quy là gì?

Chứng nhận hợp quy được hiểu là hành động đánh giá và xác nhận về chất lượng hàng hóa, sản phẩm hoặc đối tượng khác phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Không giống với những loại chứng nhận khác, chứng nhận hợp quy được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận của cá nhân, tổ chức có nhu cầu chứng nhận với bên thứ ba là tổ chức chứng nhận sự phù hợp đã được cấp phép từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đối tượng của chứng nhận hợp quy bao gồm hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, môi trường hoặc quá trình theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn quốc tế. Một số nơi cũng đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật của địa phương.

Đối tượng quy định trong quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến các tiêu chí sức khỏe, an toàn và môi trường mang tính chất buộc phải áp dụng nếu doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh với những đối tượng quy định đó. Quy chuẩn sử dụng để chứng nhận hợp quy phải là quy chuẩn kỹ thuật theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Công bố hợp quy là gì?

Đối với nhiều doanh nghiệp, tổ chức thi công bố hợp quy là vấn đề khá nan giải, thuyền thoái trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên đây lại là thủ tục bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy liên quan trực tiếp đến nhau thông qua sản phẩm tiêu thụ.

Khái niệm phân bố hợp quy được quy định rõ tại khoản 9, điều 3, luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Theo đó, công bố hợp quy còn được hiểu là công bố chất lượng sản phẩm. Đây là hoạt động mà đơn vị, cá nhân hay tổ chức thực hiện tự công bố sản phẩm.

Tìm hiểu thêm:  Chứng Nhận Hợp Quy Là Gì? Danh Mục Sản Phẩm Cần Công Bố Hợp Quy

Đối tượng công bố hợp quy chính là đối tượng của chứng nhận hợp quy. Nhiều người thường nhầm lẫn sữa công bố hợp quy và công bố hợp chuẩn. Trong trường hợp công bố hợp chuẩn cho hàng hóa, sản phẩm thì đây là hoạt động tự nguyện của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Nhà nước không bắt buộc đối với trường hợp công bố hợp chuẩn.

Ngược lại những sản phẩm công bố hợp quy lại là yêu cầu bắt buộc với doanh nghiệp. tất cả sản phẩm nằm trong danh mục phải công bố hợp quy sẽ phải thực hiện hoạt động này trước khi cho ra mắt thị trường. Xét trên khía cạnh lợi ích thì việc công bố sản phẩm hợp quy sẽ giúp doanh nghiệp tung sản phẩm ra thị trường bền vững và dễ đạt được dự án thành của khách hàng hơn.

Danh mục sản phẩm phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Đối tượng chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy là một. Không phải sản phẩm nào cũng bắt buộc phải chứng nhận hợp quy. Nhà nước đưa ra một số danh mục hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ nằm trong quy định thuộc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các bộ ban ngành quản lý.

Các sản phẩm nằm trong danh mục sẽ phải công bố hợp quy trước khi ra mắt thị trường. Sản phẩm, hàng hóa muốn nhận sự phù hợp trong quy chuẩn kỹ thuật thì phải đánh giá phù hợp giữa những đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật với đặc tính kỹ thuật tương ứng. 7 danh mục sản phẩm phải công bố hợp quy bao gồm:

Danh mục hàng hóa, sản phẩm có khả năng gây mất an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của:

 • Bộ Y tế được quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BYT.
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT.
 • Bộ Giao thông vận tải được quy định tại thông tư số 41/2018/TT-BGTVT.
 • Bộ Thông tin và truyền thông được quy định tại thông tư số 04/2018/TT-BTTTT.
 • Bộ Công thương được quy định tại thông tư số 13/VBHN-BCT.
 • Bộ công an được quy định tại thông tư số 14/TT-BCA.
 • Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định tại thông tư số 01/2009/TT-BKHCN.

Quy trình công bố hợp quy cho sản phẩm

Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo đuổi quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm, yêu cầu phải thực hiện theo đúng quy trình. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cần thực hiện theo 2 bước:

 • Đánh giá tính phù hợp với đối tượng cần được công bố phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật. Quá trình này được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận đã được chỉ định hoặc cá nhân, tổ chức công bố hợp quy thực hiện. Trường hợp tổ chức đánh giá từ nước ngoài thì đơn vị này phải được thừa nhận theo đúng quy định của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Đăng ký bản công bố hợp quy tại đúng cơ quan theo chuyên ngành quản lý đã được chỉ định bởi Bộ quản lý ngành lĩnh vực cùng ủy ban nhân dân cấp tỉnh/ thành phố.
Tìm hiểu thêm:  Giải đáp nghi vấn khi nào cần công bố hợp quy

Trong quá trình ở các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn công bố hợp quy cho hàng hóa, sản phẩm phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầy đủ theo đúng quy định. Hiện có 2 trường hợp để chuẩn bị hồ sơ là công bố hợp quy theo kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã được chỉ định hoặc công bố hợp quy dựa trên kết quả đơn vị tự đánh giá.

Quy định cần biết trong công bố hợp quy

Trong quá trình chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thì mọi thủ tục đăng ký cần phải căn cứ vào các văn bản pháp luật được ban hành. Đối tượng thực hiện là các cá nhân hoặc tổ chức thực hiện đăng ký hợp quy cho hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Khi đăng ký công bố hợp quy, đơn vị hoặc cá nhân thực hiện cần chuẩn bị hai bộ hồ sơ. Hồ sơ có thể gửi thông qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp ở cơ quan chức năng có thẩm quyền xét duyệt. Thời hạn giải quyết như sau:

Trong trường hợp hồ sơ đã chuẩn bị đầy đủ thì tổ chức, cá nhân sẽ được giải quyết trong vòng 5 ngày làm việc bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hồ sơ hợp lệ sẽ được thông báo chi tiết về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm hợp quy cho cá nhân, tổ chức. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cá nhân, tổ chức sẽ nhận được thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ.

trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ gửi thông báo bằng văn bản đến cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc để sửa đổi, bổ sung. Sau khi nhận được thông báo 15 ngày nếu cá nhân, tổ chức không bổ sung hồ sơ thì hồ sơ đó sẽ bị hủy xử lý.

Quý vị còn nhiều thắc mắc cần được giải đáp về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy? Hãy liên hệ với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO quốc tế Hotline 0904.889.859 (Ms.Hoa) – 0908 060 060 hoặc email: isoquocte@gmail.com để được hỗ trợ kịp thời nhé!

 

Bài viết liên quan