Chứng Nhận HACCP

 1. Trang chủ
 2. Hệ Thống Chứng Nhận
 3. Chứng Nhận HACCP

Phân tích mối nguy & điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) là một hệ thống dựa trên khoa học xác định các mối nguy cụ thể và các biện pháp để kiểm soát chúng, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. Chứng nhận là bắt buộc ở một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ và toàn EU.

HACCP không chỉ là một nghĩa vụ; nó đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo doanh nghiệp của bạn được chuẩn bị cho các cuộc đánh giá theo BRCGS và FSSC 22000. cung cấp các đánh giá HACCP để giúp đảm bảo thực hành tốt nhất liên quan đến an toàn thực phẩm. Một loạt các giải pháp tùy chỉnh của chúng tôi tập trung vào việc đáp ứng các nhu cầu cụ thể của bạn, cung cấp giá trị cho khách hàng và cung cấp các công cụ và kỹ thuật bạn cần để xác định giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp của mình.

CHỨNG NHẬN HACCP

Chứng nhận HACCP là gì?

Chứng nhận HACCP là một hệ thống công nhận rằng một doanh nghiệp thực phẩm đã phát triển, lập thành văn bản và thực hiện các hệ thống và thủ tục phù hợp với HACCP. HACCP là viết tắt của điểm kiểm soát tới hạn của Phân tích mối nguy và về cơ bản là một công cụ giúp xác định và kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm có thể xảy ra trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm.

Nó được cấp bởi một tổ chức chứng nhận bên ngoài có kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá hệ thống HACCP hoặc kế hoạch HACCP. Doanh nghiệp thực phẩm phải luôn đảm bảo rằng tổ chức chứng nhận bên ngoài hoặc bên thứ ba có đủ năng lực cần thiết để cung cấp dịch vụ này.

Tại sao có Chứng chỉ HACCP?

Các doanh nghiệp khác nhau sẽ có chứng nhận vì những lý do khác nhau. Đó là một “điều kiện thương mại” phổ biến mà doanh nghiệp thực phẩm và nhà sản xuất thực phẩm có chứng nhận của bên thứ ba. Ở một số quốc gia, việc kinh doanh thực phẩm bắt buộc phải có hệ thống HACCP được chứng nhận. Các doanh nghiệp thực phẩm chủ động sẽ đạt được chứng nhận HACCP để đảm bảo rằng tất cả các rủi ro về an toàn thực phẩm có thể được bảo vệ – điều này có ý nghĩa kinh doanh tốt và hợp lý.

Những lợi ích của HACCP

ISO QUỐC TẾ đã cung cấp dịch vụ HACCP trong nhiều năm và là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo HACCP lâu đời và đáng tin cậy, được Liên minh HACCP Quốc tế và Liên minh HACCP Thủy sản công nhận.

Với hàng chục năm chuyên môn về an toàn thực phẩm và HACCP, ISO QUỐC TẾ đã sẵn sàng cung cấp chứng chỉ HACCP.

Chứng nhận HACCP giúp các địa điểm sản xuất thực phẩm:

 • Thể hiện một hệ thống an toàn thực phẩm được duy trì tích cực và liên tục cải tiến.
 • Tự tin đáp ứng các yêu cầu của khách hàng (ví dụ nhà đóng gói, nhà bán lẻ).
 • Cung cấp một cái nhìn tổng quan đầy đủ về sự tương tác của các hệ thống an toàn thực phẩm được sử dụng tại chỗ.
 • Đóng góp vào các hoạt động xem xét và xác minh HACCP để đảm bảo tài liệu phù hợp với các thủ tục hiện trường.
 • Xác định các quy trình quan trọng và tập trung các nguồn lực và nỗ lực chính của công ty vào chúng;
 • Thu được lợi ích tài chính do giảm các sản phẩm không tuân thủ và lỗi;
 • Tận dụng cách tiếp cận phòng ngừa để xác định và giảm thiểu rủi ro do kết quả của việc thực hiện HACCP;
 • Nâng cao triển vọng gia nhập thị trường toàn cầu của bạn với chứng chỉ tuân thủ HACCP được quốc tế công nhận;
 • Tăng lòng trung thành và sự hài lòng của khách hàng bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng cao.
Tìm hiểu thêm:  7 nguyên tắc cơ bản của chứng nhận HACCP

Ngoài ra, chứng nhận cung cấp:

 • Tăng cường niềm tin bên trong và bên ngoài đối với các sản phẩm của bạn, dẫn đến sự tín nhiệm cao hơn đối với khách hàng / đối tác toàn cầu và phạm vi quốc tế và sự công nhận để đảm bảo sức hút toàn cầu
 • Giảm nguy cơ sản xuất các sản phẩm không an toàn do các chương trình được triển khai và quản lý hiệu quả

Nguyên tắc HACCP

Hệ thống HACCP được phát triển theo các nguyên tắc sau:

 • tiến hành phân tích mối nguy;
 • xác định các điểm kiểm soát tới hạn;
 • xác định giới hạn tới hạn;
 • thiết lập các thủ tục giám sát đối với chứng nhận HACCP;
 • đưa ra hành động khắc phục cần thực hiện nhằm chứng nhận HACCP;
 • thiết lập và thực hiện các thủ tục xác minh;
 • xây dựng tài liệu cần thiết để chứng chỉ HACCP.

Các nguyên tắc được liệt kê ở trên sẽ được thảo luận chi tiết trong các buổi đào tạo HACCP của chúng tôi.

Phương pháp HACCP

Hệ thống HACCP được thực hiện theo một số bước:

 • Phân tích rủi ro và mối nguy. Ở giai đoạn này, nhóm HACCP áp dụng sơ đồ phân tích rủi ro phản ánh việc đánh giá mức độ nghiêm trọng của hậu quả nếu có bất kỳ mối nguy tiềm ẩn nào xảy ra. Trong bối cảnh này, mục tiêu của phân tích rủi ro là đánh giá mức độ nghiêm trọng của các tác động bất lợi đó một cách chính xác dựa trên bốn tiêu chí: tác động nhỏ, lớn, nguy hiểm và thảm họa. HACCP xếp hạng mức độ nghiêm trọng như sau: gần bằng 0, trung bình, cao và rất cao.
 • Xác định các khuyết tật tiềm ẩn so với các điểm kiểm soát tới hạn. Ở giai đoạn này, cái gọi là cây quyết định được sử dụng (sẽ được thảo luận chi tiết trong các buổi đào tạo HACCP của chúng tôi).
 • Kiểm soát phòng ngừa. Ở giai đoạn này, tất cả các biện pháp phòng ngừa được liệt kê và chèn vào biểu đồ (quy trình này cũng sẽ được đề cập trong khóa đào tạo HACCP của chúng tôi).
 • Lưu giữ hồ sơ (quy trình này cũng sẽ được giải thích chi tiết trong quá trình đào tạo HACCP của chúng tôi

Làm thế nào để bạn được Chứng nhận HACCP?

Để đạt được chứng nhận bởi một nhà cung cấp chứng chỉ HACCP có uy tín, doanh nghiệp thực phẩm phải trải qua một cuộc kiểm tra hoặc đánh giá về an toàn thực phẩm và các chính sách và thủ tục HACCP. Việc đánh giá này bắt buộc phải được thực hiện bởi một chuyên gia đánh giá an toàn thực phẩm có năng lực và đủ điều kiện .

Để kiểm tra thông tin xác thực của các chuyên gia đánh giá an toàn thực phẩm, bạn có thể truy cập ISO QUỐC TẾ là cơ quan chuyên nghiệp về đánh giá thực phẩm. Quá trình đánh giá sẽ bao gồm và kiểm tra tại chỗ các hoạt động kinh doanh thực phẩm và xem xét cả tài liệu và hồ sơ của công ty.

Thời gian Kiểm tra HACCP Thực phẩm mất bao lâu?

Đánh giá HACCP thường mất từ một đến năm ngày tùy thuộc vào quy mô tổ chức của bạn và phạm vi đánh giá. Hãy nhớ rằng: đánh giá mất ít thời gian hơn khi bạn tuân thủ toàn bộ kế hoạch HACCP của mình. Điều quan trọng là không nên lên lịch kiểm tra bên ngoài sớm. Sau khi hoàn thành đánh giá chứng nhận ban đầu, bạn cũng cần phải vượt qua đánh giá giám sát sẽ diễn ra trong hai năm tiếp theo. Tổ chức chứng nhận của bạn có thể cho bạn biết trước hoặc không về việc đánh giá giám sát. Vì vậy, bạn cần phải luôn cập nhật các tiêu chuẩn HACCP của mình.

Tìm hiểu thêm:  Cấp Chứng Nhận ISO 50001 : 2018

Chi phí để đạt được chứng nhận HACCP là gì?

Điều này sẽ phụ thuộc vào quy mô của hệ thống an toàn thực phẩm và vị trí thực tế. Khi lập ngân sách cho chứng nhận của bên thứ ba, các chi phí được xem xét bao gồm chi phí đánh giá thực tế (cả nội bộ và bên ngoài), chi phí phát triển, chi phí triển khai, chi phí duy trì hệ thống chứng nhận HACCP, chi phí kinh doanh / tổn thất khách hàng nếu không được thực hiện và cả chi phí đào tạo nhân viên trong HACCP.

Mỗi đánh giá viên được chứng nhận về an toàn thực phẩm đánh giá một khoản phí cho thời gian đã dành để đánh giá hệ thống HACCP của bạn.

Tỷ lệ ngày của bạn phụ thuộc vào tổ chức chứng nhận bạn chọn, điều này sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi vị trí địa lý và quy mô doanh nghiệp của bạn.  Hầu hết các kiểm toán viên sẽ cung cấp ước tính, vì vậy bạn sẽ biết chi phí trước khi đăng ký.

Mặc dù HACCP không miễn phí, nhưng điều quan trọng cần nhớ là đầu tư vào giá trị của công ty bạn. Bạn không thể đặt giá trên an toàn thực phẩm. Ngoài ra, bạn có thể tiếp thị chứng nhận của mình cho khách hàng ngay sau khi bạn nhận được, điều này có thể khiến bạn trở nên khác biệt khi đấu thầu cho công việc kinh doanh mới và mở ra cánh cửa cho các thị trường sinh lợi.

Việc phát triển một hệ thống dựa trên HACCP, cùng với việc chứng nhận kỹ lưỡng và nghiêm ngặt, thực sự có thể mang lại lợi ích cho sự thành công và khả năng tồn tại của một doanh nghiệp thực phẩm.

Bạn đã sẵn sàng cho Chứng nhận HACCP?

Cùng với việc bảo vệ khách hàng, sản phẩm và nhân viên của bạn, chứng nhận HACCP có thể tăng thêm giá trị thực cho doanh nghiệp của bạn. Một đánh giá viên giỏi sẽ không chỉ so sánh kế hoạch HACCP của bạn với tiêu chuẩn liên quan mà còn xác định các cơ hội cải tiến cho doanh nghiệp của bạn.

Điều quan trọng cần nhớ là một phần quan trọng của chứng nhận là sự chuẩn bị. Bạn không nên lên lịch kiểm tra bên ngoài cho đến khi bạn sẵn sàng bàn giao tất cả các thủ tục giấy tờ liên quan. Bạn cũng nên kiểm tra nội bộ kế hoạch HACCP của mình để thu hẹp bất kỳ lỗ hổng nào mà bạn có thể tìm thấy.

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp như của bạn thực hiện kế hoạch HACCP của bạn một cách dễ dàng. Ứng dụng web và thiết bị di động của chúng tôi giúp nhóm của bạn dễ dàng cập nhật các kiểm tra trong thời gian thực , để bạn chuẩn bị cho cả kiểm tra chứng nhận và kiểm tra vệ tinh sau đó.

 

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG ISO QUỐC TẾ

Adress: Tầng 3 Tòa A1 Phương Đông GreenPark Số 1 Đường Trần Thủ Độ – P. Hoàng Liệt – Q.Hoàng Mai – TP. Hà Nội

Hotline: 0904 889 859 – 0988 35 9999

Email: isoquocte@gmail.com

Website: https://isoquocte.com

Tags:

Bài viết liên quan