Cấp Chứng nhận ISO 22000 : 2018

 1. Trang chủ
 2. Hệ Thống Chứng Nhận
 3. Cấp Chứng nhận ISO 22000 : 2018

THÔNG TIN CHUNG

Nhóm tiêu chuẩn ISO 22000, mô tả mô hình hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được thiết kế để giúp các tổ chức – thành viên của chuỗi thực phẩm bất kể quy mô của họ đáp ứng yêu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên liên quan khác.

Tiêu chuẩn ISO 22000 bao gồm các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm khi tổ chức trong chuỗi thực phẩm cần chứng minh khả năng quản lý các mối nguy liên quan đến an toàn thực phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm tại thời điểm tiêu thụ thực phẩm. Các yêu cầu ISO 22000 được liên kết với các yêu cầu của các tiêu chuẩn khác, ví dụ, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và do đó có thể được thực hiện trong một hệ thống quản lý tích hợp.

Xác nhận độc lập về sự phù hợp của hệ thống quản lý với các yêu cầu của ISO 22000 có thể được lấy từ các tổ chức chứng nhận của bên thứ ba. Các tổ chức, tìm kiếm xác nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của họ có thể sử dụng tiêu chuẩn này để chứng nhận và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

Tiêu chuẩn kết hợp các nguyên tắc của hệ thống phân tích điểm kiểm soát nguy hiểm và điểm kiểm soát quan trọng (HACCP) và trình tự ứng dụng, được phát triển bởi Ủy ban Codex Alimentarius, khái niệm tiếp cận hệ thống, nguyên tắc quản lý thông qua kế hoạch HACCP với các chương trình tiên quyết, giao tiếp với nhà cung cấp, nhà thầu, người tiêu dùng, lập pháp và các cơ quan quản lý, khái niệm cải tiến liên tục.

Thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ngụ ý:

 1. xác định chính sách hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, phải tuân thủ cả các yêu cầu theo luật định và quy định và các yêu cầu an toàn thực phẩm, được hai bên thỏa thuận với nhau;
 2. phân công trưởng nhóm an toàn thực phẩm;
 3. thiết lập truyền thông nội bộ để cập nhật kịp thời thông tin về các yêu cầu cho sản phẩm, điều kiện sản xuất, quản lý nhân sự, yêu cầu quản lý bên ngoài;
 4. thực hiện và duy trì quy trình cho các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn và quản lý tai nạn, có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm;
 5. phân bổ nguồn lực vật chất và nhân lực có liên quan;
 6. phân tích hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của tổ chức để đảm bảo khả năng áp dụng, đầy đủ và hiệu quả liên tục của tổ chức;
 7. mô tả về nguyên liệu, chất và vật liệu, được kết hợp trong hoặc tiếp xúc với các sản phẩm ở mức độ cần thiết để xác định và đánh giá mối nguy;
 8. xác định và đánh giá tất cả các mối nguy sinh học, hóa học và vật lý và các biện pháp kiểm soát có liên quan khi xảy ra đối với từng loại sản phẩm / quy trình sử dụng kế hoạch HACCP với các chương trình tiên quyết,
 9. thực hiện các quy trình, cần thiết để xác nhận các kiểm soát và / hoặc kết hợp các kiểm soát và để xác minh và cải thiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
Tìm hiểu thêm:  Cấp Chứng Nhận FDA cho Thực phẩm, Mỹ Phẩm, Thuốc, Thiết Bị Y Tế

Loạt tiêu chuẩn ISO 22000 bao gồm:

 1. ISO 22000: 2005 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm;
 2. ISO 22003: 2007 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các cơ quan cung cấp kiểm toán và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm;
 3. ISO 22004: 2005 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Hướng dẫn áp dụng ISO 22000: 2005;
 4. ISO 22005: 2007 Truy nguyên nguồn gốc trong chuỗi thức ăn và thực phẩm – Nguyên tắc chung và các yêu cầu cơ bản để thiết kế và triển khai hệ thống.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn được thiết kế để áp dụng cho tất cả các tổ chức, tham gia trực tiếp vào một hoặc nhiều giai đoạn của chuỗi thức ăn (ví dụ: nhà sản xuất thức ăn, công ty chăn nuôi, công ty chăn nuôi gia súc, nhà sản xuất thành phần, nhà sản xuất thực phẩm, nhà bán lẻ, công ty cung cấp dịch vụ thực phẩm , các công ty phục vụ, công ty vận tải, tổ chức dịch vụ trong lĩnh vực lưu trữ và phân phối sản phẩm) hoặc gián tiếp (các tổ chức, liên quan đến ngành công nghiệp thực phẩm, như nhà sản xuất thiết bị, vật liệu đóng gói, chất tẩy rửa, phụ gia và nguyên liệu).

LỢI ÍCH TỪ KHAI THÁC VÀ CHỨNG NHẬN

 • xây dựng danh tiếng của nhà sản xuất thực phẩm chất lượng cao và an toàn;
 • tuân thủ các nguyên tắc mã HACCP;
 • thực hiện các phương pháp mới nhất để quản lý an toàn thực phẩm;
 • được công nhận bởi tất cả các tổ chức, bao gồm trong chuỗi cung ứng sản phẩm thực phẩm toàn cầu;
 • hệ thống và cách tiếp cận chủ động để xác định các rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm, phát triển và thực hiện các biện pháp kiểm soát;
 • xúc tiến kháng cáo đầu tư; phát triển cơ sở bền vững cho việc ra quyết định quản lý; sắp xếp các điều kiện để đáp ứng các yêu cầu bắt buộc theo luật định và quy định;
 • thay thế lấy mẫu thành phẩm được chấp nhận chung bằng kiểm soát liên tục chủ động các quy trình sản xuất;
 • cơ hội phát triển hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả dựa trên các chương trình vệ sinh và kế hoạch vệ sinh hiện có;
 • đặc biệt liên kết mức độ cao với các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, các ứng dụng giúp phát triển các hệ thống quản lý tích hợp;
 • giảm đáng kể chi phí để xác minh khi xử lý sản phẩm;
 • điền vào khoảng trống có sẵn giữa các yêu cầu của hệ thống quản lý HACCP và tiêu chuẩn ISO 9001: 2008;
 • giảm số lượng lỗi vận hành nhân sự thông qua nâng cao trình độ đào tạo nhân sự;
 • giảm chi phí cho hoạt động quản lý của tổ chức thông qua việc tái cấu trúc liên quan đến chi phí kiểm soát và kiểm tra sản phẩm.
Tìm hiểu thêm:  Chứng nhận ISO 27001: 2013

Bài viết liên quan