Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

 1. Trang chủ
 2. Hợp Quy - Hợp Chuẩn
 3. Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là yêu cầu cơ bản đối với sản phẩm, hàng hóa là thực phẩm chế biến sẵn. Thông tin chi tiết được quy định tại Thông tư 19/2012/TT-BYT ban hành ngày 9/11/2012 của Bộ Y tế và chính thức có hiệu lực thi hành từ 25/12/2012.

>>> Xem thêm

♦  Giải mã có phải công bố hợp quy máy lọc nước không

♦  Cập nhật danh sách công bố hợp quy thiết bị viễn thông 2020

Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Khái niệm công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Công bố hợp quy là việc cá nhân, tổ chức tự công bố hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Công bố hợp quy áp dụng với các đối tượng là hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc quy định tại quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương ban hành.

Hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ là đối tượng công bố hợp quy bắt buộc phải thực hiện công bố hợp quy. Thực chất công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm về cơ bản có nhiều điểm khá tương đồng. Cụ thể công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được định nghĩa trong Thông tư 19/2012/TT-BYT của Bộ Y tế.

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là gì?Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là việc cá nhân, tổ chức tự công bố sản phẩm phù hợp với quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.” Như vậy cả công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đều hướng đến mục đích đảm bảo sự phù hợp cho hàng hóa, sản phẩm.

Khác biệt là công bố hợp quy hàng hóa, sản phẩm an toàn thực phẩm phải đảm bảo phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Trong khi đó công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm lại áp dụng với các sản phẩm chưa có quy chuẩn lỹ thuật tương ứng.

Quy định về đánh giá sản phẩm, hàng hóa an toàn thực phẩm

Nội dung đánh giá sự phù hợp với hàng hóa, sản phẩm được công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm quy định tại điều 3, Thông tư 19/2012/TT-BYT. Chi tiết như sau:

 • Trường hợp đánh giá hợp quy sử dụng cho công bố hợp quy
Tìm hiểu thêm:  Thủ tục công bố hợp quy máy tính theo Thông tư mới nhất 2020

Đánh giá sự phù hợp đối với hàng hóa, sản phẩm được công bố với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và đánh giá hợp quy. Đánh giá hợp quy áp dụng với sản phẩm, hàng hóa đã có quy chuẩn kỹ thuật. Nội dung đánh giá hợp quy được áp dụng cho từng loại sản phẩm, hàng hóa cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 • Trường hợp đánh giá phù hợp công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm được công bố với quy định an toàn thực phẩm là đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Hình thức đánh giá này áp dụng với sản phẩm, hàng hóa chưa có quy chuẩn kỹ thuật. Toàn bộ nội dung đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm áp dụng cho từng loại hàng hóa, sản phẩm dựa trên các tiêu chí về an toàn thực phẩm theo đúng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong trường hợp nước ta chưa có quy định liên quan thì phải áp dụng theo quy định của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế CODEX.

Trình tự công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa

Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm có trình tự tự hiện khác nhau. Trình tự tiến hành công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục được tiến hành như sau:

 • Đánh giá hợp quy 

Cá nhân, tổ chức tiến hành đánh giá hợp quy theo một trong 2 phương thức. Phương thức 1 là tự đánh giá hợp quy dựa trên nội dung đánh giá hợp quy đã được quy định tại khoản 1, Điều 3, Thông tư 19/2012/TT-BYT và tiến hành kiểm nghiệm sản phẩm, hàng hóa tại phòng kiểm nghiệm đã được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệp được thừa nhận hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập. Phương thức 2 là đánh giá hợp qua thông qua tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định bởi Bộ Y tế.

 • Đăng ký bản công bố hợp quy

Cá nhân, tổ chức công bốp hợp quy cho sản phẩm tiến hành lập và nộp hồ sơ theo quy định tới cơ quan tiếp nhận đăng ký phù hợp quy định tại Điều 7, Thông tư 19/2012/TT-BYT. Hồ sơ được chuẩn bị bao gồm các giấy tờ, tài liệu được quy định trong điều 5 và điều 7, Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Đối với kết quả kiểm nghiệm hàng hóa, sản phẩm sử dụng kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng (có thể là bản gốc hoặc bản sao có công chứng để đối chiếu hoặc hợp pháp hóa lãnh sự). Kết quả kiểm nghiệm bao gồm các chỉ tiêu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, của phòng kiểm nghiệm được thừa nhận hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được chỉ định.

Tìm hiểu thêm:  Tìm hiểu hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận hợp quy CR

Trình tự công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm khác nhau từ trình tự cho đến hồ sơ. Chi tiết trình tự công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 5, Thông tư 19/2012/TT-BYT như sau:

 • Đánh giá sự phù hợp

Cá nhân, tổ chức cần thực hiện kiểm nghiệm hàng hóa, sản phẩm tại phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận. Toàn bộ quá trình đánh giá sự phù hợp quy định an toàn thực phẩm dựa trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm và nội dung nguyên tắc đánh giá sự phù hợp đã nêu trong mục quy định công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm ở trên.

 • Đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Cá nhân, tổ chức công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tiến hành lập và hồ sơ với thành phần bao gồm các giấy tờ và tài liệu được quy định tại điều 6-7 Nghị định 38/2012/NĐ-CP.

Đối với kết quả kiểm nghiệm sản phẩm phải sử dụng kết quả trong thời hạn 12 tháng có thể là bản gốc hoặc bản sao công chức có kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc hợp pháp hóa lãnh sự. Kết quả kiểm nghiệm phải bao gồm chỉ tiêu an toàn, chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của phòng kiểm nghiệm được thừa nhận hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập hoặc phòng kiểm nghiệm được chỉ định.

Kết quả thử nghiệm hiệu quả về công dụng hàng hóa, sản phẩm đối với sản phẩm thực phẩm chức năng có công dụng mới, được chế biến theo công nghệ mới hoặc từ các chất mới lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường Việt chưa được chứng minh hiệu quả, an toàn.

Hồ sơ sản phẩm nhập khẩu

Trường hợp công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu nhằm mục đích sử dụng trong nội bộ siêu thị, cơ sở sản xuất, khách sạn 4 sao trở lên, trừ thực phẩm chức năng cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Bảng kê khai sản phẩm, hàng hóa theo mẫu 2, mẫu 3 hoặc mẫu 4 ban hành kèm theo Thông tư 19/2012/TT-BYT tùy thuộc vào loại hình sản phẩm, hàng hóa theo quy định;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao có đóng dấu;
 • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm, hàng hóa trong thời gian 12 tháng của nhà sản xuất hoặc bản thông tin chi tiết sản phẩm, hàng hóa của nhà sản xuất hoặc kết quả kiểm nghiệm sản phẩm, hàng hóa của phòng kiểm nghiệm được thừa nhận hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập hoặc phòng kiểm nghiệm được chỉ định.

Mọi thắc mắc liên quan đến các loại chứng nhận, chứng chỉ xin liên hệ tới Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0908 060 060 để được hỗ trợ giải đáp từ chuyên gia nhé!

Bài viết liên quan