Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001 2015 mới nhất

 1. Trang chủ
 2. ISO 9001
 3. Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001 2015 mới nhất

Câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001 là một trong những nội dung được nhiều người tìm hiểu nhất hiện nay. Đặc biệt là những người nằm trong đội ngũ nòng cốt xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp. Hãy cùng tổng hợp một số câu hỏi trắc nghiệm về phiên bản 2015 qua bài viết nhé!

>>> Xem thêm:

♦    4 Lưu ý quan trọng khi áp dụng ISO 9001 trong doanh nghiệp

♦    Giấy chứng nhận iso 9001 và những điều cần biết

Câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001

Câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 và một số điều cần biết

Sở dĩ nhiều người tìm kiếm các bài tập ISO 9001 bởi đây là một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. ISO 9001:2015 – Quality Management Systems – Requirements (Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu) được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO là phiên bản mới nhất.

Trước đó Tổ chức ISO cũng đã ban hành 4 phiên bản cho tiêu chuẩn ISO 9001 lần lượt vào các năm 1987, 1994, 2000 và 2008. Việt Nam cũng ban hành các phiên bản tiếng Việt để hỗ trợ các tổ chức trong quá trình thực hiện. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 có giá trị tương đương với ISO 9001:2015 được ban hành để thay thế cho TCVN ISO 9001:2008.

Tiêu chuẩn này quy định về các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý chất lượng. Việc áp dụng và chấp nhận một Hệ thống quản lý chất lượng là quyết định mang tính chiến lược đối với mỗi tổ chức. Thông qua đó, tổ chức có thể cải tiến toàn bộ kết quả hoạt động của mình và đưa ra cơ sở chắc chắn cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Tiêu chuẩn này hướng đến việc thỏa mãn yêu cầu và mong đợi của khách hàng.Cấp chứng chỉ ISO 9001 được thiết lập theo một khuôn khổ chung nhằm thống nhất giữa các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý. Một trong những yêu cầu quan trọng của ISO 9001:2015 là nâng cao nhận thức của toàn tổ chức. Các câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001 được sử dụng với những đối tượng của tổ chức cũng như cá nhân, chuyên gia muốn hiểu biết hơn về tiêu chuẩn này.

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001:2015 mới nhất

Hệ thống những câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001 mới nhất thuộc về phiên bản hiện hành 2015. Cá nhân, tổ chức có thể sử dụng những câu hỏi này để nâng cao nhận thức, tăng vốn hiểu biết về tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Một số câu hỏi điển hình như sau:

 1. Các tổ chức nên tích hợp nhiều hệ thống quản lý của Tổ chức ISO cùng lúc, tại sao?
 2. Do yêu cầu khách quan nhằm giúp tổ chức phát triển bền vững trong tương lai.
 3. Do nhu cầu muốn đạt được chứng nhận ISO của tổ chức.
 4. Do mong muốn tiết kiệm nguồn lực mà vẫn đem lại hiệu quả khi áp dụng của tổ chức.
 5. Tất cả ý trên.
 6. Các hệ thống quản lý do Tổ chức ISO ban hành thường được tích hợp với nhau gồm:
 7. ISO 9000, ISO 14001 và OHSAS 18001
 8. ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18000
 9. ISO 9001, ISO 14000 và OHSAS 18001
 10. ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001
 11. Tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản thứ 3 được Tổ chức ISO ban hành vào thời điểm nào?
 12. Tháng 9 năm 2005
 13. Tháng 9 năm 1987
 14. Tháng 12 năm 2005
 15. Tháng 12 năm 2000
 16. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm những tiêu chuẩn nào?
 17. ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011
 18. ISO 9000, ISO 9001, ISO 9003, ISO 9004
 19. ISO 9001, ISO 9003, ISO 9004, ISO 19011
 20. ISO 9001, ISO 9004, ISO 19010, ISO 19011
 21. Tiêu chuẩn ISO 9001 áp dụng theo chu trình PDCA gồm các bước theo thứ tự nào sau đây?
 22. Hoạch định – Kiểm tra – Thực hiện – Hành động
 23. Thực hiện – Hoạch định – Kiểm tra – Hành động
 24. Hoạch định – Thực hiện – Hành động – Kiểm tra
 25. Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động
 26. Tư duy dựa trên rủi ro áp dụng theo ISO 9001:2015 nhằm mục đích nào sau đây?
 27. Tư duy dựa trên rủi ro giúp tổ chức xác định những yếu tố có thể là nguyên nhân khiến các quá trình chệch khỏi kết quả hoạch định.
 28. Tư duy dựa trên rủi ro giúp tổ chức xác định các yếu tố có thể là nguyên nhân khiến Hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức chệch khỏi kết quả đã hoạch định.
 29. Tư duy dựa trên rủi do giúp tổ chức kiểm soát và phòng ngừa nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, tận dụng tối đa cơ hội khi chúng xuất hiện.
 30. Tất cả những ý trên.
 31. Dưới đây đâu là các nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015?
 32. Hướng vào khách hàng – Sự lãnh đạo – Tiếp cận theo quá trình – Sự tham gia của mọi người
 33. Hướng vào khách hàng – Cải tiến – Sự lãnh đạo – Quyết định dựa trên bằng chứng – Sự tham gia của mọi người
 34. Hướng vào khách hàng – Sự lãnh đạo – Cải tiến – Quyết định dựa trên bằng chứng – Quản lý mối quan hệ
 35. Tất cả những ý trên.
 36. Ý nào dưới đây đúng nhất về lợi ích của cách tiếp cận theo quá trình trong Hệ thống quản lý chất lượng của ISO 9001:2015?
 37. Xem xét các quá trinh về mặt giá trị gia tăng và giúp hiểu, nhất quán trong việc đáp ứng các yêu cầu.
 38. Xem xét các quá trình về mặt giá trị gia tăng và đạt được kết quả thực hiện quá trình một cách có hiệu lực.
 39. Hiểu, nhất quán trong việc đáp ứng các yêu cầu và cải tiến các quá trình trên cơ sở đánh giá dữ liệu, thông tin. 
 40. Tổng hợp của cả 4 ý trên.
 41. Nội dung ý nào sau đây đúng nhất về đối tượng áp dụng ISO 9001:2015?
 42. Chỉ được áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 43. Cho phép áp dụng với tất cả doanh nghiệp tại Việt Nam, không phân biệt về quy mô, không phân biệt về loại hình.
 44. Cho phép áp dụng với tất cả tổ chức tại Việt Nam và thế giới, không phân biệt về quy mô, không phân biệt về loại hình.
 45. Cho phép áp dụng với tất cả tổ chức không phân biệt về loại hình, không phân biệt về quy mô hay dịch vụ, sản phẩm cung cấp.
 46. Yêu cầu về các vấn đề khi xác định bối cảnh của tổ chức được hiểu:
 47. Các vấn đề bao gồm vấn đề bên ngoài và bên trong nội bộ liên quan tới mục đích, định hướng chiến lược của tổ chức.
 48. Các vấn đề nội bộ và vấn đề bên ngoài có ảnh hưởng tới khả năng tổ chức đạt được kết quả dự kiến của Hệ thống quản lý chất lượng.
 49. Các vấn đề nội bộ và vấn đề bên ngoài bao gồm yếu tố hoặc điều kiện tích cực, tiêu cực cần cho việc xem xét bối cảnh của tổ chức
 50. Các vấn đề nội bộ và vấn đề bên ngoài liên quan tới mục đích, định hướng chiến lược của tổ chức có ảnh hưởng tới khả năng tổ chức đạt được kết quả dự kiến của Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm yếu tố hoặc điều kiện tích cực, tiêu cực cần cho việc xem xét bối cảnh.
 51. Chính sách chất lượng cần phải:
 52. Luôn sẵn có và được duy trì bằng thông tin dạng văn bản.
 53. Được truyền đạt, được thấu hiểu và được thực hiện trong tổ chức.
 54. Luôn sẵn có cho các bên quan tâm liên quan, khi thích hợp.
 55. Cả 3 ý trên.
 56. Nguồn lực theo ISO 9001:2015 gồm:
 57. Con người, tri thức và cơ sở hạ tầng
 58. Con người, tri thức và môi trường cho việc thực hiện các quá trình
 59. Con người, nguồn lực theo dõi, đo lường và môi trường cho việc thực hiện các quá trình
 60. Con người, tri thức, cơ sở hạ tầng, nguồn lực theo dõi, đo lường và môi trường cho việc thực hiện các quá trình
Tìm hiểu thêm:  Tổng hợp quy trình quản lý ISO 9001 2015

Bên trên là những câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001 phiên bản 2015 hiện hành mà có thể Quý vị quan tâm. Quý vị muốn cập nhật các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ nhất bao gồm cả đáp án? Quý vị muốn được hỗ trợ dịch vụ tư vấn, dịch vụ cấp chứng nhận ISO 9001 phiên bản mới nhất & công nhận toàn cầu?

Hãy đến với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế để được hỗ trợ dịch vụ chất lượng qua hotline 0904.889.859 (Ms.Hoa) – hoặc truy cập website https://isoquocte.com/ ngay bây giờ nhé!

Bài viết liên quan