Tham khảo chi phí công bố hợp quy 2020 chính xác

 1. Trang chủ
 2. Hợp Quy - Hợp Chuẩn
 3. Tham khảo chi phí công bố hợp quy 2020 chính xác

Chi phí công bố hợp quy là một trong những khoản bắt buộc mà cá nhân, tổ chức có nhu cầu công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa của mình phải bỏ ra. Mức chi phí để được quy định như thế nào? Yêu cầu trong công bố hợp quy ra sao?

>>> Xem thêm

♦   Hồ sơ và trình tự của bản công bố hợp quy

♦   Điều kiện cấp chứng nhận hợp quy thép pomina

Chi phí công bố hợp quy

Chi phí công bố hợp quy

Công bố hợp quy là gì? Tính bắt buộc của công bố hợp quy

Hợp quy có nghĩa là phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Sản phẩm, hàng hóa phải được chứng nhận hợp quy trước khi công bố hợp quy. Theo đó chứng nhận hợp quy được hiểu là hành động đánh giá, xác nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

Sản phẩm được cấp giấy chứng nhận hợp quy sẽ tiến hành công bố hợp quy. Khái niệm công bố hợp quy được quy định rõ tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Cụ thể “Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng”.

Đối tượng công bố hợp quy bao gồm các hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, quá trình, quy trình được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

Công bố hợp quy là yêu cầu bắt buộc đối với các cá nhân, tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nhập khẩu các mặt hàng phải công bố hợp quy. Dịch vụ công bố hợp quy vì vậy cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Nguyên tắc công bố hợp quy

Công bố hợp quy phải thực hiện đúng với đối tượng đã quy định. ngoài ra việc công bố hợp quy phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật phải được thực hiện căn cứ vào một trong hai trường hợp dưới đây:

 • Kết quả chứng nhận hợp quy có được thông qua áp dụng đúng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và thực hiện bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định.
 • Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của cá nhân, tổ chức công bố hợp quy.

Quá trình thử nghiệm phục vụ cho việc đánh giá hợp quy phải được tiến hành tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký. Trong trường hợp hàng hóa, sản phẩm được quản lý bởi cùng lúc nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì cá nhân, tổ chức phải thực hiện việc đăng ký công bố hợp quy tại những cơ quan chuyên ngành tương ứng. 

Tìm hiểu thêm:  Khái quát nội dung Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về công bố hợp chuẩn hợp quy

Trong trường hợp đó dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi hàng hóa, sản phẩm đã thực hiện đầy đủ biện pháp quản lý theo đúng quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Sản phẩm, hàng hóa phải được chứng nhận hợp quy trước khi tiến hành công bố hợp quy.

Dịch vụ và chi phí công bố hợp quy

Hiện nay có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ làm công bố hợp quy với mức giá khác nhau. Thực tế quá trình chứng nhận và công bố hợp quy đều cần có sự tham gia của bên thứ ba. Ngay từ khái niệm chứng nhận hợp quy đã thể hiện điều đó. Chứng nhận hợp quy là hình thức chứng nhận được thực hiện dựa trên thỏa thuận của cá nhân, tổ chức có nhu cầu chứng nhận hợp quy với tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định.

Toàn bộ quy trình chứng nhận hợp quy sẽ được tiến hành với bên thứ ba. Hai bên sẽ trao đổi các vấn đề liên quan đến chứng nhận hợp quy và yêu cầu khác. Công bố hợp quy muốn được thực hiện thì phải chứng nhận hợp quy. Trong khi đó chứng nhận hợp quy yêu cầu phải đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa dựa trên quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Vì vậy phí công bố hợp quy chịu ảnh hưởng khá nhiều của quá trình đánh giá sự phù hợp. Số lượng sản phẩm, mẫu mã, phương thức đánh giá sự phù hợp, số lượng nhân công trong quá trình thử nghiệm đều là các tiêu chí liên quan đến chi phí chứng nhận hợp quy mà cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ ra.

Ngược lại chi phí công bố hợp quy lại được quy định rõ ràng tại điều 4, Thông tư 183/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu – nộp và quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp quy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Theo đó mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp quy là 150.000 đồng/ giấy đăng ký.

Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức công bố hợp quy

Cá nhân, tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục phải công bố hợp quy đều phải tiến hành công bố hợp quy theo đúng quy định. Đồng thời cá nhân, tổ chức đó phải phải có trách nhiệm trong quá trình công bố bố hợp quy và duy trì trong suốt thời hạn của giấy chứng nhận hợp quy. 

Quy định cụ thể được chi tiết trong điều 16, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Cá nhân, tổ chức ngoài việc bỏ ra chi phí công bố hợp quy thì còn phải:

 • Tiến hành thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng thích hợp về việc công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa của mình để đảm bảo người sử dụng hàng hóa, sản phẩm đó đều có thể tiếp cận được.
 • Cá nhân, tổ chức phải duy trì liên tục và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố hợp quy. Đồng thời cá nhân, tổ chức phải có phương án duy trì việc kiểm soát về chất lượng, thử nghiệm và tiến hành giám sát định kỳ.
 • Cá nhân, tổ chức sử dụng dấu hợp quy đối với hàng hóa, sản phẩm đã công bố hợp quy theo quy định tại khoản 2, điều 4, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN trước khi đưa hàng hóa lưu thông ngoài thị trường. trong quá trình đó phải lập sổ theo dõi và hằng năm định kỳ báo cáo về việc sử dụng dấu hợp quy tới tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định.
 • Khi phát hiện sự không phù hợp của hàng hóa, sản phẩm hoặc đối tượng đã công bố hợp quy khác trong quá trình lưu thông hoặc khi sử dụng thì cá nhân, tổ chức phải có biện pháp khắc phục bằng cách kịp thời thông báo bằng văn bản đến cơ quan chuyên ngành về sự không phù hợp; tạm ngừng việc xuất xưởng và thu hồi sản phẩm trong trường hợp có rủi ro cao; khắc phục sự không phù hợp; thông báo bằng văn bản tới cơ quan chuyên ngành về kết quả khắc phục trước khi tiếp tục đưa sản phẩm hàng hóa khai thác, lưu thông, kinh doanh. 
 • Lập và lưu trữ hồ sơ công bố hợp quy để làm cơ sở cho quá trình thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước.
 • Cung cấp tài liệu chứng minh minh sự phù hợp của hàng hóa, sản phẩm hoặc các đối tượng đã công bố hợp quy phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
 • Thực hiện công bố lại khi có thay đổi về nội dung của hồ sơ công bố hợp quy.
Tìm hiểu thêm:  Chứng Nhận Hợp Quy Là Gì? Danh Mục Sản Phẩm Cần Công Bố Hợp Quy

Dịch vụ chứng nhận công bố hợp quy

Nhu cầu chứng nhận và công bố hợp quy hiện nay càng trở nên cấp thiết với mọi cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh. Dịch vụ chứng nhận và công bố hợp quy hỗ trợ cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế là đơn vị cung cấp dịch vụ chất lượng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực giám sát và chứng nhận.

Không chỉ hỗ trợ với dịch vụ chứng nhận công bố hợp, ISO Quốc tế còn liên kết với hàng loạt tổ chức chứng nhận quốc tế để cấp chứng nhận toàn cầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Quý khách có nhu cầu chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa, hoạt động sản xuất kinh doanh của mình?

Hãy liên hệ  với ISO Quốc tế qua hotline 0908 060 060 hoặc truy cập website https://isoquocte.com/ để nhận hỗ trợ kịp thời, tư vấn miễn phí, giải đáp chi phí công bố hợp quy chi tiết nhé!

Bài viết liên quan