Tại sao Hệ thống Quản lý Môi trường 14001 lại cần thiết?

  1. Trang chủ
  2. ISO 14001
  3. Tại sao Hệ thống Quản lý Môi trường 14001 lại cần thiết?

Chứng chỉ ISO 14001; Nó đề cập đến thực tế là mỗi công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hành động bằng cách quan tâm đến các điều kiện môi trường từ giai đoạn sản xuất đến giai đoạn tiêu thụ trong khi sản xuất sản phẩm của mình. Nó là một tài liệu được thực hiện cho môi trường và tự cải thiện của công ty. Trong phạm vi của tài liệu này, nó nhằm mục đích kiểm soát các bước mà công ty thực hiện liên quan đến môi trường và loại bỏ các thiếu sót. Tiêu chuẩn này, nhằm mục đích kiểm soát và quản lý tất cả các hoạt động môi trường của các công ty, dựa trên việc bảo vệ thiên nhiên. Ngoài ra, nó nhằm mục đích không lãng phí tài nguyên thiên nhiên và loại bỏ thiệt hại đối với đất, nước và không khí. Tiêu chuẩn ISO 14001Nó bao gồm 6 phần. Trong mỗi phần tiếp theo dần dần, mặt bằng được chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo và cải thiện điều kiện môi trường là nhằm mục đích. Chứng chỉ ISO 14001 có những khía cạnh khá tích cực khi đánh giá lợi ích, cũng rất toàn diện về mục tiêu.

 

>> Xem thêm:

TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 LÀ GÌ?

TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

Tại sao cần Hệ thống Quản lý Môi trường 14001

ISO 14001

Chứng chỉ ISO 14001 giúp bạn giảm chi phí và tiết kiệm tiền. Nó cung cấp nhiều cơ hội tiếp cận hơn với các đối tác kinh doanh mới và khách hàng mới. Nó cho thế giới thấy rằng bạn làm việc theo cách hiệu quả nhất và bạn thực hiện một hiệu suất liên tục. Nó chứng tỏ rằng bạn thích nghi với chúng, có tính đến các điều kiện môi trường.

Chứng chỉ ISO 14001 , ô nhiễm môi trường ngày càng tăng và không kiểm soát chất thải, sử dụng tài nguyên thiên nhiên không hiệu quả, v.v. Bảo vệ môi trường đã trở nên quan trọng và cấp thiết vì những lý do. Bảo vệ môi trường được hỗ trợ bởi cả các yêu cầu pháp lý và các tiêu chuẩn quốc tế.

Thiết lập và chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001, nghĩa là, đạt được chứng chỉ iso 14001 , giúp các công ty tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan và hoàn thành trách nhiệm của mình đối với sự tiếp tục lành mạnh của cuộc sống tự nhiên. Sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách chính xác và có kiểm soát giúp giảm chi phí.

Tìm hiểu thêm:  Đánh giá tình hình áp dụng ISO 14001 tại Việt Nam

Nỗ lực có ý thức nhằm giảm thiểu và kiểm soát các tác động tiêu cực đến môi trường phát sinh từ các hoạt động của công ty và mang lại hiệu quả tích cực sẽ làm tăng sự ưa thích của khách hàng.

Với sự gia tăng của các hoạt động sản xuất và tiêu dùng, vấn đề ô nhiễm môi trường bắt đầu xuất hiện. Các biện pháp và biện pháp toàn cầu được thực hiện để bảo vệ môi trường, vì sự tàn phá thiên nhiên gây ra ô nhiễm hoặc suy giảm tài nguyên. Các biện pháp này bao gồm rà soát và sắp xếp lại các quy trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường. 
Nhiều quốc gia quy định nghĩa vụ pháp lý đối với các công ty tham gia vào hoạt động sản xuất phải có quy trình sản xuất tương thích với môi trường. Các thể chế hoặc tổ chức thực hiện các hoạt động gây tổn hại đến môi trường ở nước ta có thể bị trừng phạt nghiêm khắc. 

Chứng chỉ ISO 14001, tức là hệ thống Quản lý Môi trường, là một hệ thống coi trọng cả môi trường và sức khỏe con người.

Tại sao Hệ thống Quản lý Môi trường 14001 lại Cần thiết?

Hệ thống quản lý môi trường đảm bảo rằng các hoạt động của các cơ quan và tổ chức là thân thiện với môi trường. Bằng cách kiểm soát mọi giai đoạn của quá trình sản xuất, nó xác định các tiêu chuẩn cho phép hiểu liệu có bất kỳ tác hại nào đối với môi trường hay không và xác định cách loại bỏ thiệt hại, nếu có. 

Với 14001 khóa đào tạo về Hệ thống Quản lý Môi trường, các giá trị tôn trọng môi trường hoặc bảo vệ môi trường có thể được biến thành văn hóa doanh nghiệp. Nhờ các tiêu chuẩn cũng có thể được thông qua bởi nhân viên công ty, các hoạt động nội bộ có thể được kiểm soát bởi tất cả nhân viên bằng cách tiếp cận thân thiện với môi trường. 

Ưu điểm của Hệ thống Quản lý Môi trường 14001

Ưu điểm quan trọng nhất của hệ thống quản lý môi trường là tính nhạy cảm và tôn trọng môi trường. Không có lời giải thích nhân đạo nào cho việc gây ô nhiễm môi trường và để lại một môi trường không thể sống được cho các thế hệ mai sau. Tuy nhiên, hệ thống quản lý môi trường không phải là tài liệu tiêu chuẩn sản phẩm. Nó là một tiêu chuẩn phân tích các phương pháp sản xuất và kiểm tra xem kế hoạch sản xuất có gây hại cho môi trường hay không. Với ý nghĩa này, nó là tài liệu làm tăng danh tiếng và uy tín của công ty. 

Tìm hiểu thêm:  Giải đáp chi tiết về chính sách môi trường trong ISO 14001 2015

Bản chất môi trường của kế hoạch sản xuất có nghĩa là tuân thủ các quy định môi trường quốc gia và toàn cầu. Đây là yếu tố tăng sức cạnh tranh của công ty trên thị trường trong và ngoài nước. Thân thiện với môi trường của tổ chức có thể giảm thiểu rủi ro bị áp dụng các biện pháp trừng phạt nhất định. Nó làm giảm chi phí bảo hiểm của công ty và tăng hiệu quả. 

Nguyên tắc chứng chỉ ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001 đã được đặt ra trong khuôn khổ các nguyên tắc nhất định. Theo nghĩa này, việc tuân theo các nguyên tắc này là quan trọng cho cả sự thành công của tài liệu và chức năng của nó.

Trách nhiệm thực hiện: Là việc xác định chính sách môi trường cần tuân theo và chính sách hoạt động theo đó.

Lập kế hoạch: Công ty; Nó nên đánh giá các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình trên cơ sở các tác động đến môi trường và lựa chọn các tác động quan trọng trong phạm vi đánh giá. Nó phải có kế hoạch đáp ứng các điều kiện mà nó được cam kết.

Ứng dụng và Quy trình: Nó đề cập đến việc thực hiện các bước để đạt được các mục tiêu và mục tiêu được chỉ định trong giai đoạn lập kế hoạch.

Hành động Kiểm soát và Khắc phục: Đó là việc đo lường và đánh giá mức độ thành công.

Đánh giá và Phát triển: Nó đề cập đến việc đánh giá xem liệu thành công đạt được có đủ hay không và nếu có thất bại, hoạt động phát triển được thực hiện.

 

Quý vị có nhu cầu xin cấp chứng nhận ISO 14001? Hãy liên hệ với Văn Phòng Chứng Nhận Kiểm Soát Chất Lượng ISO Quốc tế Liên hệ ngay qua hotline 0904.889.859 (Ms.Hoa) hoặc email isoquocte@gmail.com để nhận tư vấn và hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp nhé.

Tags:

Bài viết liên quan