Giải đáp tiêu chuẩn ISO 14001 là gì và các phiên bản mới nhất

 1. Trang chủ
 2. ISO 14001
 3. Giải đáp tiêu chuẩn ISO 14001 là gì và các phiên bản mới nhất

ISO 14001 là gì? Tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO có hiệu lực toàn cầu. Đây là một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất trên thế giới về quản lý môi trường. Tính đến thời điểm hiện tại có bao nhiêu phiên bản của tiêu chuẩn ISO 14001? Phiên bản nào mới nhất?

>>> Xem thêm

♦   Yêu cầu quản lý nguồn lực theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000 2007

♦    Tổng hợp những điều không thể không biết về chứng nhận ISO 22000:2018

ISO 14001 là gì

ISO 14001 là gì

Tổ chức ISO và bộ tiêu chuẩn ISO 14001

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO có tên quốc tế là International Organization for Standardization. Đây là cơ quan thi quốc tế chuyên thiết lập và ban hành tiêu chuẩn được áp dụng trong phạm vi toàn thế giới. Tổ chức ISO thành lập vào ngày 23 tháng 2 năm 1947 với hơn 160 Quốc gia thành viên.

Năm 1977, Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 77 của tổ chức này. Vì vậy Việt Nam cũng áp dụng các tiêu chuẩn do tổ chức ISO ban hành vào thực tế kết hợp với các bộ Luật, Thông tư và Nghị định trong nước. Tính đến thời điểm hiện tại tổ chức ISO đã ban hành hơn 20.000 tiêu chuẩn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tiêu chuẩn ISO 14001 cũng là một trong số đó. ISO 14001 là gì? Tiêu chuẩn ISO 14001 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 – Bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO. Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 quy định những yếu tố cơ bản của hệ thống quản lý môi trường EMS – Environmental Management System. 

Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 được xây dựng bởi Ủy ban kỹ thuật PC 207 do Tổ chức ISO thành lập vào năm 1993 chuyên thiết lập tiêu chuẩn quốc tế cho các hệ quản lý môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 đầu tiên được chấp nhận với 5 tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng;

 • Tiêu chuẩn ISO 14004 – Hệ thống quản lý môi trường – Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và các kỹ thuật hỗ trợ;
 • Tiêu chuẩn ISO 14010 –  Hướng dẫn đánh giá môi trường – Các nguyên tắc chung;
 • Tiêu chuẩn ISO 14011 – Hướng dẫn đánh giá môi trường – Quy trình đánh giá- Đánh giá hệ thống quản lý môi trường;
 • Tiêu chuẩn ISO 14012 – Hướng dẫn đánh giá môi trường – Tiêu chuẩn năng lực đối với các đánh giá về môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 14001 là gì? tiêu chuẩn ISO 14001 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về Quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này là một trong số 5 tiêu chuẩn thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 14000. Tiêu chuẩn ISO 14001 được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia, nhiều tổ chức và nhiều doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm:  Thông tin cần biết và điều kiện được cấp chứng nhận ISO 14001

Hiện nay tiêu chuẩn này đã được thừa nhận trên toàn thế giới. có thể nói tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn cốt lõi nhất trong toàn bộ bộ tiêu chuẩn ISO 14000 mà các chuyên gia về môi trường đang áp dụng, triển khai cho các tổ chức, đơn vị hiện nay. 

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 14001 pdf tieng viet đưa ra các quy định, yêu cầu và hướng dẫn đối với hệ thống quản lý môi trường. Trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp muốn xây dựng hệ thống quản lý môi trường thi cần phải áp dụng theo chuẩn mực từ tiêu chuẩn ISO 14001.

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 14001

Từ khi được xây dựng và ban hành đến nay, tiêu chuẩn ISO 14001 đã có tổng cộng ba phiên bản chính thức. Tiến trình cụ thể như sau:

 • Năm 1992, Tổ chức ISO đã thành công đưa Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 về hệ thống quản lý chất lượng được biết đến rộng rãi hơn trên toàn thế giới. Đây chính là nền tảng để Tổ chức ISO cho ra đời Bộ tiêu chuẩn ISO 14000.
 • Năm 1996, Tổ chức ISO chính thức xuất bản phiên bản đầu tiên của bộ ISO 14000 về quản lý môi trường. Đây cũng là thời điểm phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn ISO 14001 được ra mắt với tên gọi ISO 14001:1996.
 • Năm 2004, Tổ chức ISO đã tiến hành sửa đổi một số nội dung trong tiêu chuẩn ISO 14001:1996 để ban hành phiên bản thứ hai ISO 14001:2004. Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 ra đời để thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001:1996.
 • Năm 2015, phiên bản mới nhất tính đến thời điểm hiện tại của tiêu chuẩn ISO 14001 là ISO 14001:2015 được xuất bản để thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001 2004. Các tổ chức có thời hạn chuyển đổi 3 năm tính từ ngày tiêu chuẩn này được ban hành là 15 tháng 9 năm 2015.
 • Từ ngày 15 tháng 9 năm 2018, toàn bộ chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 2004 hết hiệu lực. Các tổ chức buộc phải triển khai theo tiêu chuẩn mới và đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Nội dung cơ bản của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Nội dung của phiên bản mới nhất tiêu chuẩn ISO 14001 là gì? Tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2015 được coi là sự thay đổi mạnh mẽ khi Tổ chức ISO đã mất hơn 10 năm để thay đổi về mặt nội dung để có thể tích hợp với nhiều tiêu chuẩn khác nằm trong hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng.

Nội dung của ISO 14001 tiếng Việt pdf đưa ra các điều khoản quy định yêu cầu, cách triển khai hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn đưa ra quy định về khuôn khổ cho các tổ chức để bảo vệ môi trường cũng như ứng phó với những điều kiện môi trường biến đổi. 

Tìm hiểu thêm:  Khái quát chu trình PDCA theo nội dung ISO 14001 2015

Mục đích cuối cùng nhằm đạt được sự cân bằng về nhu cầu kinh tế xã hội. Cách tiếp cận của hệ thống quản lý môi trường nhằm cung cấp cho người cao nhất của tổ chức những thông tin để có thể xây dựng thành công trong thời gian dài và đưa ra lựa chọn đóng góp vào sự phát triển bền vững đối với môi trường, thực hiện nghĩa vụ của tổ chức.

Yếu tố tạo nên thành công của tiêu chuẩn ISO 14001 là gì? Để đạt được sự thành công khi áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 thì phải phụ thuộc vào sự cam kết của tất cả các cấp, các bộ phận chức năng trong tổ chức và chịu sự quản lý của lãnh đạo cao nhất.

Như vậy tổ chức có thể tận dụng cơ hội ngăn chặn hoặc giảm nhẹ tối đa tác động xấu tới môi trường. Đồng thời tăng cường những tác động có lợi khi mang ý nghĩa chiến lược và nâng cao khả năng cạnh tranh của tổ chức. tổ chức có thể thông qua đó để giải quyết rủi ro và gia tăng cơ hội cho mình bằng cách tích hợp quản lý môi trường với những hoạt động chủ chốt của mình.

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?

Đối tượng của tiêu chuẩn ISO 14001 là gì? Tiêu chuẩn ISO 14001 quy định về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường. tiêu chuẩn này giúp các tổ chức có thể đạt được kết quả dự kiến cho hệ thống quản lý môi trường và đem lại giá trị đối với môi trường, bản thân tổ chức và các bên quan tâm.

Do đó tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt về loại hình, không phân biệt về quy mô, không phân biệt về bản chất và vận dụng vào những khía cạnh môi trường nảy sinh từ hoạt động sản xuất sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ do tổ chức xác định mình có thể kiểm soát hoặc học tạo ảnh hưởng có cân nhắc tới quan điểm về vòng đời.

Mặt khác tiêu chuẩn này cũng cho phép áp dụng toàn bộ hoặc từng phần để cải tiến một cách có hệ thống đối với công tác quản lý môi trường. Tuy nhiên tuyên bố sự phù hợp đối với tiêu chuẩn này chỉ được chấp nhận khi tất cả yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được đưa vào hệ thống quản lý môi trường của tổ chức và được triển khai đầy đủ mà không có bất cứ ngoại lệ nào.

Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết ISO 14001 là gì và quy trình đạt được chứng nhận thì có thể liên hệ tới Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0908 060 060 để được giải đáp nhé!

Bài viết liên quan