Sơ lược nội dung quan trọng trong TCVN ISO 14001:2015

 1. Trang chủ
 2. ISO 14001
 3. Sơ lược nội dung quan trọng trong TCVN ISO 14001:2015

TCVN ISO 14001 là phiên bản tiếng Việt của tiêu chuẩn ISO 14001. Phiên bản mới nhất cũng chính là phiên bản hiện hành được ban hành ngày 14/09/2015 đã và đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều Quốc gia trên thế giới. Nội dung sơ lược của tiêu chuẩn này như thế nào?

>>> Xem thêm

♦    Tìm hiểu về ISO 14001 và tầm quan trọng với doanh nghiệp

♦    13 bước của quy trình tư vấn ISO 14001 2015

TCVN ISO 14001

TCVN ISO 14001

Sơ lược về tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO và được xây dựng bởi Ủy ban Kỹ thuật TC 207. Ủy ban Kỹ thuật TC 207 được thành lập vào năm 1993 chuyên xây dựng và quản lý các tiêu chuẩn về quản lý môi trường. Trong đó bao gồm tiêu chuẩn ISO 14001.

Thực chất tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong số 5 tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về Quản lý môi trường bao gồm:

 • Tiêu chuẩn ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng;
 • Tiêu chuẩn ISO 14004 – Hệ thống quản lý môi trường – Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và các kỹ thuật hỗ trợ;
 • Tiêu chuẩn ISO 14010 –  Hướng dẫn đánh giá môi trường – Các nguyên tắc chung;
 • Tiêu chuẩn ISO 14011 – Hướng dẫn đánh giá môi trường – Quy trình đánh giá- Đánh giá hệ thống quản lý môi trường;
 • Tiêu chuẩn ISO 14012 – Hướng dẫn đánh giá môi trường – Tiêu chuẩn năng lực đối với các đánh giá về môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 14001 đóng vai trò cốt lõi trong toàn bộ bộ tiêu chuẩn. Tính đến hiện tại đã có 3 phiên bản tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành. Phiên bản mới nhất ban hành vào năm 2015. Các tổ chức có thời hạn 3 năm để chuyển đổi từ tiêu chuẩn ISO 14001:2004 sang tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001 là Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam có giá trị tương đương với tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Tiêu chuẩn này được ban hành để thay thế cho TCVN ISO 14001:2010 (tương đương với tiêu chuẩn ISO 14001:2004). 

Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015 được biên soạn bởi Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/ TC 207, Quản lý môi trường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, công bố bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mục đích của tiêu chuẩn TCVN ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 cũng như tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 14001:2015 được ban hành nhằm mục đích tạo ra một khuôn khổ cho các tổ chức. Thông qua đó các tổ chức có thể bảo vệ môi trường và kịp thời ứng phó với những điều kiện môi trường biến đổi sao ho đảm bảo sự cân bằng với nhu cầu kinh tế – xã hội.

Tìm hiểu thêm:  13 bước của quy trình tư vấn ISO 14001 2015

Phương pháp tiếp cận có hệ thống để quản lý môi trường theo tiêu chuân TCVN ISO 14001 giúp đem đến nguồn thông tin kịp thời cho cấp quản lý cao nhất của tổ chức để xây dựng thành công Hệ thống quản lý môi trường. Theo đó, tiêu chuẩn hướng đến:

 • Bảo vệ môi trường thông qua việc áp dụng các biện pháp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác động xấu cho môi trường;
 • Giảm thiểu tối đa những tác động bất lợi còn tiềm ẩn của những điều kiện môi trường đối với tổ chức;
 • Hỗ trợ tổ chức trong quá trình thực hiện những nghĩa vụ tuân thủ sự phù hợp;
 • Nâng cao kết quả thực hiện Hệ thống quản lý môi trường;
 • Kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng tới phương thức mà sản phẩm, dịch vụ của tổ chức hiện được thiết kế, sản xuất, phân tối, tiêu thụ và xử lý thông qua áp dụng quan điểm vòng đời để ngăn chặn tác động môi trường nảy sinh do sự bất cẩn tại bất cứ nơi nào trong phạm vu vòng đời;
 • Giúp doanh nghiệp đạt được lợi ích về tài chính và từ việc thực hiện những giải pháp thân thiện với môi trường để củng cố vị thế trên thị trường;
 • Trao đổi thông tin về môi trường cho các bên quan tâm.

Sơ lược nội dung của tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001 phiên bản Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng đưa ra yêu cầu đối với các tổ chức là đối tượng áp dụng. Những yêu cầu này bao gồm cấu trúc cấp cao HLS có phần diễn đạt, thuật ngữ thông dụng gắn liền với các định nghĩa cốt lõi.

Tiêu chuẩn này không gồm những yêu cầu cụ thể với các hệ thống quản lý khác. Ví dụ như Hệ thống chất lượng, Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Hệ thống quản lý năng lượng… Tuy nhiên tiêu chuẩn vẫn cho phép các tổ chức sử dụng như một phương pháp tiếp cận phổ biến và tư duy dựa trên rủi ro để có thể tích hợp Hệ thống quản lý môi trường vào những yêu cầu của các hệ thống quản lý khác.

Về cơ bản, tiêu chuẩn này bao gồm những yêu cầu áp dụng cho đối tượng tổ chức, doanh nghiệp để đánh giá sự phù hợp. Tất cả tổ chức có mong muốn công bố sự phù hợp theo tiêu chuẩn này đều có thể thực hiện bằng cách:

 • Thực hiện tự xác định và tự công bố hoặc
 • Tiến hàn tìm kiếm xác nhận sự phù hợp của tổ chức bới những bên có liên quan như khách hàng hoặc
 • Tìm kiếm xác nhận thông qua việc tự công bố bởi một tổ chức bên ngoài hoặc
 • Tìm kiệm sự chứng nhận/ đăng ký phù hợp về Hệ thống quản lý môi trường đang áp dụng bởi một tổ chức bên ngoài.
Tìm hiểu thêm:  Giải đáp tiêu chuẩn ISO 14001 là gì và các phiên bản mới nhất

Cấu trúc nội dung của tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015

Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn TCVN ISO 14001 được ban hành năm 2015. Đây là phiên bản mới nhất có giá trị tương đương với tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO. Tiêu chuẩn có nội dung về các yêu cầu đối với EMS – Environmental Management System – Hệ thống quản lý môi trường.

Tương tự như các tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý khác do Tổ chức ISO ban hành, ISO 14001:2015 được xây dựng cấu trúc nội dung theo cấu trúc cấp cao HLS. Đây là cấu trúc được Tổ chức ISO áp dụng cho tất cả tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý nhằm cho phép tích hợp để gia tăng tính hiệu quả khi áp dụng đồng thời hoặc có thể triển khai độc lập từng tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn được xây dựng với tổng cộng 10 điều khoản. Trong đó 3 điều khoản đầu tiên mang tính chất giới thiệu về các thuật ngữ, phạm vi áp dụng. Riêng điều khoản 2 – Tài liệu viện dẫn không có nội dung. 7 điều khoản còn lại là nội dung chi tiết các yêu cấu đối với Hệ thống quản lý môi trường tương ứng lần lượt là:

 • Điều khoản 4 – Bối cảnh của tổ chức;
 • Điều khoản 5 – Lãnh đạo;
 • Điều khoản 6 – Hoạch định;
 • Điều khoản 7 – Hỗ trợ;
 • Điều khoản 8 – Thực hiện;
 • Điều khoản 9 – Đánh giá kết quả hoạt động;
 • Điều khoản 10 – Cải tiến.

Chu trình PDCA và tiêu chuẩn TCVN ISO 14001

Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001 phiên bản mới nhất được xây dựng dựa trên chu trình PDCA. Đây là chu trình được xây dựng dựa trên 4 bước theo đúng tên gọi viết tắt với mục đích cải tiến không ngừng Hệ thống quản lý môi trường. Cụ thể:

 • Plan – Hoạch định – Thiết lập những mục tiêu về môi trường và đưa ra ế hoạch về các quá trình cần thiết để có thể đáp ứng yêu cầu về mục tiêu đã đề ra;
 • Do – Thực hiện – Tiến hành các quy trình, công việc và mục tiêu theo hoạch địch;
 • Check – Kiểm tra – Thực hiện hoạt động theo dõi, đo lường các hoạt động, quá trình đã thực hiện sao cho đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và các chính sách, cam kết về môi trường;
 • Act – Hành động – Thực hiện hành động cải tiến để không ngừng nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý môi trường.

Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết và quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001? Hãy đến với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế để được hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp bằng cách gọi điện qua hotline 0908 060 060 nhé!

Bài viết liên quan