Giải đáp chi tiết về chính sách môi trường trong ISO 14001 2015

 1. Trang chủ
 2. ISO 14001
 3. Giải đáp chi tiết về chính sách môi trường trong ISO 14001 2015

Chính sách môi trường trong ISO 14001 là một trong những nội dung vô cùng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai hệ thống quản lý môi trường. Chính sách này được áp dụng như thế nào? Quy định cụ thể ra sao?

>>> XEM THÊM

♦     Khái quát chu trình PDCA theo nội dung ISO 14001 2015

♦    Đánh giá tình hình áp dụng ISO 14001 tại Việt Nam

ISO 14001 wp-image-3239 size-full” title=”Chính sách môi trường trong ISO 14001” src=”https://isoquocte.com/wp-content/uploads/2020/11/chinh-sach-moi-truong-trong-iso-14001.jpg” alt=”Chính sách môi trường trong ISO 14001″ width=”800″ height=”454″ data-id=”3239″ /> Chính sách môi trường trong ISO 14001

Sơ lược yêu cầu về tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tổ chức ISO (International Organization for Standardization) lần đầu tiên ban hành tiêu chuẩn ISO 14001 vào năm 1996. Từ đó đến nay đã có tổng cộng 3 phiên bản của tiêu chuẩn ISO 14001. Phiên bản hiện hành là tiêu chuẩn ISO 14001:2015 quy định về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường EMS – Environmental Management System.

Tiêu chuẩn ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng áp dụng cho mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp không phân biệt về quy mô, địa điểm hay loại hình sản xuất. Tiêu chuẩn ISO 14001 môi trường  hướng đến bảo vệ và ngăn ngừa những tác động xấu hoặc mối nguy tiềm ẩn ảnh hưởng tới môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 14001 đưa ra những yêu cầu cụ thể kể với tổ chức bao gồm các chính sách, yêu cầu với ban lãnh đạo, phương thức thực hiện… Nội dung của tiêu chuẩn xây dựng dựa trên cấu trúc cấp cao HLS kết hợp với chu trình PDCA và nền tảng của tiêu chuẩn ISO 9001 về hệ thống quản lý.

Kết hợp với đó là một số nội dung mới khi chỉ xuất hiện trong tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2015. Đặc biệt là yêu cầu đối với lãnh đạo, yêu cầu cải tiến hệ thống quản lý môi trường và chính sách môi trường ISO 14001. Mục đích nhằm xây dựng một khuôn khổ chung cho tất cả tổ chức để cân bằng 3 yếu tố môi trường, xã hội và kinh tế đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.

Yêu cầu về chính sách môi trường theo ISO 14001

Chính sách môi trường trong ISO 14001 được định nghĩa là ý đồ, định hướng của tổ chức liên quan tới kết quả hoạt động môi trường và được lãnh đạo cao nhất của tổ chức công bố một cách chính thức. Trong đó lãnh đạo cao nhất là một người hoặc một nhóm người định hướng, kiểm soát tổ chức ở cấp cao nhất.

Yêu cầu về chính sách môi trường được quy định trong Điều khoản 5 – Lãnh đạo của tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Theo đó nội dung yêu cầu về chính sách môi trường như sau:

Yêu cầu với lãnh đạo về chính sách môi trường

Lãnh đạo cao nhất của tổ chức khi xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cần phải chứng tỏ được năng lực lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý môi trường. Điều này được thực hiện bằng cách:

 • Lãnh đạo cao nhất phải chịu trách nhiệm giải trình đối với hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường;
 • Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo chính sách môi trường và những mục tiêu môi trường đã được thiết lập và có sự tương thích với định hướng chiến lược cũng như bối cảnh của tổ chức;
 • Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo tích hợp giữa những yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường với các quá trình hoạt động chủ chốt của tổ chức;
 • Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo nguồn lực sẵn có đáp ứng được yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường;
 • Lãnh đạo cao nhất cần trao đổi thông tin về tầm quan trọng của quản lý môi trường có hiệu lực và tính phù hợp với các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường;
 • Lãnh đạo cao nhất cần đảm bảo hệ thống quản lý môi trường đạt được những kết quả theo dự kiến;
 • Lãnh đạo cao nhất phải định hướng cũng như hỗ trợ mọi người trong tổ chức đóng góp vào hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường;
 • Lãnh đạo cao nhất phải tiến hành thúc đẩy quá trình cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường;
 • Lãnh đạo cao nhất cần phải hỗ trợ những vai trò quản lý liên quan khác để thể hiện được tính lãnh đạo của mình đúng như đã được nêu với khu vực thuộc trách nhiệm bản thân.

Yêu cầu về chính sách môi trường

Việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho công ty TNHH Việt Đức  hay bất cứ tổ chức nào cũng phải được thực hiện theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001. Tiêu chuẩn này quy định lãnh đạo cao nhất phải có trách nhiệm thiết lập, thực hiện cũng như duy trì chính sách môi trường trong phạm vi đã xác định của hệ thống quản lý môi trường trong tổ chức. Quá trình này cần đảm bảo:

 • Tính thích hợp với mục đích và bối cảnh của tổ chức. Trong đó bao gồm bản chất, quy mô cùng những tác động môi trường các từ các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức;
 • Cung cấp khuôn khổ trong quá trình thiết lập những mục tiêu môi trường;
 • Bao gồm cam kết bảo vệ môi trường, kể cả cam kết với việc ngăn ngừa ô nhiễm và các cam kết cụ thể khác có liên quan tới bối cảnh của tổ chức. Trong đó các cam kết cụ thể khác hướng đến vấn đề bảo vệ môi trường như sử dụng bền vững những nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và những hệ sinh thái;
 • Bao gồm cam kết của tổ chức đối với việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phải tuân thủ;
 • Bao gồm cam kết trong hoạt động cải tiến liên tục đối với hệ thống quản lý môi trường để có thể nâng cao kết quả hoạt động môi trường;

Đồng thời chính sách môi trường trong ISO 14001 cần phải được duy trì thông tin dưới dạng văn bản. Mọi thông tin cho phép trao đổi trong toàn bộ tổ chức và có sẵn để gửi tới cho các bên liên quan. Chính sách môi trường chính là cơ sở để thực hiện, triển khai cũng như áp dụng Hệ thống quản lý môi trường vào thực tế.

Tính bắt buộc của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 lần đầu tiên được ban hành vào năm 1996. Hai năm sau đó, Việt Nam đã sở hữu chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001. Thời điểm đó các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh đầu tư vào Việt Nam khá nhiều.

Họ đòi hỏi các công ty con hoặc công ty liên kết phải có chứng nhận ISO 14001. Đa phần doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam đến từ Nhật Bản nên họ rất quan tâm đến vấn đề môi trường. Đây chính là mở đầu cho sự phổ biến của tiêu chuẩn ISO 14001 tại Việt Nam.

Đặc biệt là giai đoạn sau năm 2010, các tổ chức đã nhận thấy tầm quan trọng của môi trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, sự phát triển bền vững và những mục tiêu tương lai của mình. Các doanh nghiệp bắt đầu chủ động hơn trong việc áp dụng cũng như đánh giá theo ISO 14001 để được cấp chứng nhận.

Ô nhiễm môi trường biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến đa dạng sinh học là vấn đề chung của toàn nhân loại. Việt Nam cũng không nằm ngoài các quốc gia chịu sự ảnh hưởng từ môi trường. Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2019/NĐ-CP yêu cầu tất cả tổ chức phải tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 14001 2015 trước ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chính sách môi trường trong ISO 14001 là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện. Điển hình như xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho khách sạn, các doanh nghiệp hóa chất cho đến đơn vị sản xuất, chế biến, vận chuyển đều có ảnh hưởng ít nhiều tới môi trường đều phải áp dụng.

Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết về tiêu chuẩn ISO 14001? Hãy đến với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế để được hỗ trợ dịch vụ chất lượng, tư vấn miễn phí, đánh giá chứng nhận theo đúng quy định nhé!

Bài viết liên quan