Quy định về thời hạn của giấy chứng nhận hợp quy

  1. Trang chủ
  2. Hợp Quy - Hợp Chuẩn
  3. Quy định về thời hạn của giấy chứng nhận hợp quy

Thời hạn của giấy chứng nhận hợp quy là cơ sở để cá nhân, tổ chức có nhu cầu tiến hành gia hạn trước khi hết hạn. Thời hạn giấy chứng nhận hợp quy như thế nào? Có những quy định nào về giấy chứng nhận hợp quy cần phải biết?

>>> Xem thêm

♦  Quy định về giấy chứng nhận hợp quy cần phải biết

♦  Giải đáp tất tần tật về cơ quan chứng nhận hợp quy

Thời hạn của giấy chứng nhận hợp quy

Thời hạn của giấy chứng nhận hợp quy

Tính bắt buộc của giấy chứng nhận hợp quy

Giấy chứng nhận hợp quy là văn bản chứng nhận được thực hiện dựa trên cơ sở là sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra thị trường với tổ chức chứng nhận sự phù hợp. Tổ chức chứng nhận sự phù hợp sẽ đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa có phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hay không.

Dựa trên cơ sở đó để cấp chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa. Tổ chức chứng nhận hợp quy phù hợp với tiêu chuẩn là tổ chức đã thực hiện đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo đúng quy định tại thông tư số Thông tư 08/2009/TT-BKHCN và thông tư số 10/2011/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung Từ Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN.

Tổ chức phù hợp với quy định phải được cơ quan có thẩm quyền chỉ định thực hiện hoạt động chứng nhận hợp quy. Tất cả đối tượng được quy định tại khoản 1, điều 12, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN đều phải chứng nhận hợp quy trước khi lưu thông ngoài thị trường.

Đó là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đã được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành.

Thời hạn của giấy chứng nhận hợp quy

Giấy chứng nhận hợp quy được các sau khi tổ chức chứng nhận hợp quy tiến hành đánh giá, xác định chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Toàn bộ quá trình chứng nhận hợp quy là thỏa thuận giữa cá nhân, tổ chức có nhu cầu chứng nhận hợp quy với tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định.

Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung các điều khoản của thông tư số 30/2011/TT-BTTTT có quy định rõ về thời hạn của chứng nhận hợp quy.

“Thời gian tổ chức chứng nhận hợp quy đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp quy không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1, điều 14 thông tư này. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận hợp quy, tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận và nêu rõ lý do”.

Tìm hiểu thêm:  Quy chuẩn đánh giá chứng nhận hợp quy gạch prime

Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì sản phẩm sẽ được cấp giấy hợp quy theo đúng quy định. Thông tư này cũng nêu rõ, thời hạn của giấy chứng nhận hợp quy được ghi rõ bên trong chứng nhận hoặc không quá 3 năm kể từ ngày ký thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy.

Quy định về trách nhiệm với tổ chức, cá nhân

Tổ chức, cá nhân đăng ký chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa của mình phải tiến hành chứng nhận trước khi cho sản phẩm lưu thông ngoài thị trường. Sau khi nhận được giấy chứng nhận hợp quy, cá nhân, tổ chức đăng ký phải thông báo trên các phương tiện thông tin về việc công bố hợp quy để người sử dụng hàng hóa, sản phẩm có thể dễ dàng tiếp cận.

Giấy chứng nhận hợp quy phải có đầy đủ thông tin về sản phẩm, nhà sản xuất, phương thức đánh giá sự phù hợp và mẫu dấu hợp quy. Cá nhân, tổ chức sử dụng dấu hợp quy với sản phẩm, hàng hóa đã được công bố hợp quy theo đúng quy định tại khoản 2, điều 4, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

Trong thời hạn của chứng nhận hợp quy, cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp quy phải có trách nhiệm duy trì liên tục về sự phù hợp của đối tượng đã công bố hợp quy. Trong đó bao gồm duy trì kiểm soát chất lượng sản phẩm, thử nghiệm và giám sát định kỳ theo đúng quy định.

Thu hồi giấy chứng nhận hợp quy trước thời hạn

Thời hạn giấy chứng nhận được quy được quy định rõ. Tuy nhiên trong trường hợp cá nhân, tổ chức không duy trì được sự phù hợp cho đối tượng công bố hợp quy thì giấy chứng nhận hợp quy có khả năng sẽ bị thu hồi. Khi phát hiện ra sự phụ thuộc của đối tượng đã công bố hợp quy trong quá trình sử dụng hoặc lưu thông thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải có trách nhiệm:

  • Cá nhân, tổ chức khi phát hiện sự không phù hợp của đối tượng đã công bố hợp quy cần kịp thời gửi thông báo bằng văn bản đến cơ quan chuyên ngành;
  • Tạm ngừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi những hàng hóa, sản phẩm không phù hợp đang lưu thông ngoài thị trường trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa đỏ có rủi ro gây mất an toàn cho người sử dụng cao. Trong trường hợp đối tượng là quá trình, dịch vụ, môi trường thì cần ngừng vận hành, khai thác khi cần thiết;
  • Thực hiện các biện pháp khắc phục sự không phù hợp;
  • Sau khi khắc phục tiến hành thông báo bằng văn bản tới cơ quan chuyên ngành về kết quả đã khắc phục với sự không phù hợp trước khi tiếp tục đưa hàng hóa, sản phẩm hoặc đối tượng đã công bố hợp quy lưu thông, kinh doanh, khai thác.
Tìm hiểu thêm:  Quy trình và phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy sơn Jotun

Lập và lưu trữ hồ sơ chứng nhận công bố hợp quy

Cá nhân, tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh với các sản phẩm, đối tượng đã công bố hợp quy phải có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ chứng nhận công bố hợp quy. Đây là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước tiến hành kiểm tra, thanh tra sau này. Phương thức cụ thể như sau:

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh sử dụng kết quả tự đánh giá để chứng nhận và công bố hợp quy thì phải lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy bao gồm các bản chính, bản sao giấy tờ theo quy định tại khoản 2, điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và hồ sơ tự đánh giá giám sát của cá nhân, tổ chức đó theo kế hoạch giám sát.

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh sử dụng kết quả chứng nhận hợp quy từ tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định thì phải lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy bao gồm các bản chính và bản sao giấy tờ theo quy định tại khoản 1, điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN cùng hồ sơ đánh giá giám sát của tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định.

Tài liệu chứng minh việc đảm bảo sự phù hợp của hàng hóa, sản phẩm, tưởng phải chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng cần cung cấp đầy đủ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Chứng nhận hợp quy ở đâu uy tín?

Thời hạn của giấy chứng nhận hợp quy quan trọng. Tuy nhiên điều cần thiết là phải làm thế nào để được cấp giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa? Quý vị đang muốn tìm kiếm một địa chỉ cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp quy uy tín đã được chỉ định, đăng ký đầy đủ theo đúng quy định pháp luật?

Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO quốc tế là một trong những tổ chức uy tín trong lĩnh vực tài liệu, giám sát và kiểm saots định kỳ. Các hoạt động đều tuân thủ đầy đủ các quy tắc công nhận trong nước và Quốc tế. Công ty được thành lập với đội ngũ các nhà quản lý giàu kinh nghiệm thực tế, kiến thức chuyên môn tốt, đã làm việc trong các công ty giám sát và chứng nhận Quốc gia, Quốc tế uy tín.

Quý vị có nhu cầu hãy liên hệ qua hotline 0908 060 060 hoặc truy cập website https://isoquocte.com/ để nhận hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé!

ISO Quốc tế luôn sẵn sàng đồng hành cùng mỗi khách hàng.

Bài viết liên quan