Quy định pháp luật về chứng nhận hợp quy thép Nguyễn Minh

  1. Trang chủ
  2. Hợp Quy - Hợp Chuẩn
  3. Quy định pháp luật về chứng nhận hợp quy thép Nguyễn Minh

Chứng nhận hợp quy thép Nguyễn Minh là yêu cầu với các cá nhân, tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh dòng sản phẩm này. Ngoài ra tổ chức đánh giá sự phù hợp do nhà nước chỉ định, cấp phép cũng cần thông tin chính xác về chứng nhận hợp quy. Quy định cụ thể với chứng nhận này như thế nào?

>>> Xem thêm

♦  Chứng nhận hợp quy sika và đơn vị cấp chứng nhận uy tín

♦  Quy định về chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp quy thép Nguyễn Minh

Chứng nhận hợp quy thép Nguyễn Minh

Chứng nhận hợp quy là gì?

Chứng nhận hợp quy là hoạt động đánh giá, kiểm tra và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa có phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hay không. Nếu sản phẩm, hàng hóa được đánh giá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật sẽ được cấp Giấy chứng nhận hợp quy. 

Toàn bộ quá trình chứng nhận hợp quy được tiến hành dựa trên cơ sở về sự thỏa thuận giữa cá nhân, tổ chức có nhu cầu chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa của mình với tổ chức chứng nhận sự phù hợp. Trong đó tổ chức chứng nhận đánh giá sự phù hợp phải đảm bảo các quy định được đề ra tại khoản 3, khoản 4, điều 3, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

Quy định về tổ chức thử nghiệp được quy định tại khoản 5, điều 3, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Đối với sản phẩm thép nói chung và thép Nguyễn Minh nói riêng, chứng nhận hợp quy là yêu cầu bắt buộc với mọi cá nhân, tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Thép Nguyễn Minh là gì?

Thị trường thép tại Việt Nam khá sôi động với nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ sản xuất, kinh doanh và phân phối sản phẩm. Do đó tiêu chuẩn về chất lượng được đặt ra để đảm bảo an toàn cho người dùng cũng như công trình sau khi hoàn thiện. Giấy chứng nhận hợp quy nói chung và chứng nhận hợp quy thép Nguyễn Minh nói riêng ra đời vì lẽ đó.

Thép Nguyễn Minh thực chất là các sản phẩm thép được sản xuất bởi Công ty Thép Nguyễn Minh. Đây là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong sản xuất thép mạ kẽm, thép cán nguội, thép hộp, ống thép… Sản phẩm của Nguyễn Minh hiện được sử dụng rộng rãi trong xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng công nghiệp, các công trình dân dụng và thiết bị gia dụng.

Không chỉ có vị thế nhất định tại thị trường trong nước, thép Nguyễn Minh hiện còn phát triển ổn định thông qua quá trình xuất khẩu đến các quốc gia Đông Nam Á, châu Phi, Úc, Trung Đông, Nhật Bản và Mỹ. Do đó chứng nhận hợp quy là yêu cầu cần thiết để các sản phẩm có thể cạnh tranh, gây dựng niềm tin với khách hàng.

Tìm hiểu thêm:  Quy định về giấy chứng nhận hợp quy cần phải biết

Căn cứ pháp lý chứng nhận hợp quy thép

Bộ Công Thương cùng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN – Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất lượng thep sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. Toàn bộ chứng nhận hợp quy thép được căn cứ theo Thông tư liên tịch này.

Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ban hành ngày 31/12/2013 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/06/2014. Theo đó, Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN căn cứ theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006; Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007 và các Nghị định, Thông tư liên quan.

Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN quy định về chất lượng đối với sản phẩm thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu để sử dụng trong nước theo mã HS. Chi tiết được quy định tại Phụ lục I, Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN.

Chứng nhận hợp quy thép Nguyễn Minh cũng dựa theo Thông tư liên tịch số 44 để thực hiện. Các tổ chức, cá nhân phải công bố tiêu chuẩn áp dụng (tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn Quốc gia, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc tế) trong trường hợp thép được nhập khẩu và sử dụng tại Việt Nam.

Tổ chức đánh giá sự phù hợp chứng nhận hợp quy

Trong quá trình chứng nhận hợp quy quan trọng nhất là việc đánh giá, xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Quá trình này được tiến hành dựa trên phương thức đánh giá sự phù hợp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định. Việc thử nghiệm, giám định cũng như chứng nhận sự phù hợp chất lượng thép sản xuất và nhập khẩu được quy định rõ tại Phụ lục I, Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN.

Tổ chức tiến hành là tổ chức thử nghiệm, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện. Cụ thể:

Quy định về tổ chức thử nghiệm chất lượng thép

  • Tổ chức thử nghiệm trong nước

Tổ chức thử nghiệm trong nước yêu cầu phải áp dụng trình tự, thủ tục chỉ định theo đúng quy định có tại Thông tư 09/2009/TT-BKHCN của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về trình tự, yêu cầu, thủ tục chỉ địch với tổ chức đánh giá sự phù hợp và Thông tư 11/2011/TT-BKHCN của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi bổ sung một số quy định trong Thông tư 09;

Tổ chức thử nghiệm được chỉ định phải đã đăng ký hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm theo Thông tư 08/2009/TT-BKHCN của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp và Thông tư 10/2011/TT-BKHCN của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tìm hiểu thêm:  Giải đáp tất tần tật về cơ quan chứng nhận hợp quy

Tổ chức này phải xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng đối với phòng thử nghiệm theo đúng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025:2005.

  • Tổ chức thử nghiệm ngước ngoài

Tổ chức thử nghiệp nước ngoài yêu cầu phải được thực hiện đánh giá năng lực thử nghiệm thực tế theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư 26/2013/TT-BKHCN của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc thực hiện thừa nhận kết quả thử nghiệm tại nước ngoài căn cứ theo Hiệp định hoặc Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp.

Quy định về tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận chất lượng thép

Tổ chức giám định , tổ chức chứng nhận chất lượng thép phục vụ chứng nhận hợp quy thép Nguyễn Minh phải được chỉ định bởi Bộ Khoa học và Công nghệ. Toàn bộ yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định với tổ chức này được tiến thành dựa trên quy định của Thông tư 08/2009/TT-BKHCN và Thông tư 10/2011/TT-BKHCN của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quy định với cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thép Nguyễn Minh

Các cá nhân, tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh thép cũng như thép Nguyễn Minh phải đảm bảo yêu cầu theo quy định tại Điều 13, Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN. Cụ thể:

  • Cá nhân, tổ chức sản xuất thép trong nước có trách nhiệm kê khai, đăng ký hồ sơ sản xuất, nhập khẩu thép theo các quy định nêu trong Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN.
  • Cá nhân, tổ chức sử dụng các loại thép được quy định tại Phụ lục II Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN hàng năm phải đăng ký xác nhận năng lực sản xuất, nhu cầu và mục tiêu sử dụng thép làm nguyên liệu để sản xuất với Bộ Công Thương theo mẫu quy định tại Phụ lục II.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu chứng nhận hợp quy thép Nguyễn Minh và các sản phẩm khác phải chứng nhận hợp quy cần nộp hồ sơ tới tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định. Hai bên sẽ thỏa thuận chi tiết về quá trình chứng nhận hợp quy cũng như những vấn đề liên quan. 

Khi sản phẩm, hàng hóa thép đã được đánh giá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật thì sẽ được cấp chứng nhận hợp quy theo đúng quy định. Trong đó bao gồm mẫu dấu chứng nhận hợp quy. Giấy chứng nhận hợp quy sẽ có thông tin đầy đủ về sản phẩm, đơn vị sản xuất, kinh doanh và thời hạn. Khi hết thời hạn chứng nhận hợp quy, cá nhân, tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng chứng nhận thì phải đánh giá và xin cấp chứng nhận lại.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO quốc tế qua hotline 0908 060 060 hoặc truy cập website https://isoquocte.com/ để nhận giải đáp chi tiết nhé!

Bài viết liên quan