Thủ tục công bố hợp quy máy tính theo Thông tư mới nhất 2020

  1. Trang chủ
  2. Hợp Quy - Hợp Chuẩn
  3. Thủ tục công bố hợp quy máy tính theo Thông tư mới nhất 2020

Thủ tục công bố hợp quy máy tính là một trong những vấn đề được nhiều doanh nghiệp, tổ chức quan tâm. Máy tính cũng là đối tượng phải tiến hành công bố hợp quy? Quy định cụ thể đối với sản phẩm này như thế nào? Thủ tục công bố hợp quy với sản phẩm này ra sao? 

>>> Xem thêm

♦   Giải đáp nghi vấn khi nào cần công bố hợp quy

♦  Khái quát nội dung Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về công bố hợp chuẩn hợp quy

Thủ tục công bố hợp quy máy tính

Thủ tục công bố hợp quy máy tính

Quy định công bố hợp quy máy tính

Công bố hợp quy là việc cá nhân, tổ chức tự công bố hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Trong đó khái niệm quy chuẩn kỹ thuật được quy định rõ tại khoản 2, Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu cần thiết khác.”

Quy chuẩn kỹ thuật được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban dành dưới dạng văn bản và yêu cầu các đối tượng quy định bắt buộc phải áp dụng. Thực tế hiện không hề có danh mục sản phẩm phải công bố hợp quy. Chính xác hơn đó là danh mục các sản phẩm có khả năng gây mất an toàn chịu sự quản lý của các Bộ ban ngành, lĩnh vực ban hành.

Thủ tục làm công bố hợp quy được tiến hành dựa trên cơ sở hàng hóa, sản phẩm thuộc danh mục đã công bố. Dòng sản phẩm máy tính được quy định trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông chi tiết tại Thông tư 11/2020/TT-BTTTT.

Các loại máy tính phải công bố hợp quy

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT ban hành ngày 14/05/2020 chính thức có hiệu lực vào ngày 01/07/2020 thay thế cho Thông tư 09/2019/TT-BTTTT ban hành ngày 09/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn chịu trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong đó máy tính quy định phải thực hiện thủ tục công bố hợp quy cũng thuộc trong danh mục. Chi tiết có tại Phụ lục II – Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy. Các sản phẩm máy tính phải công bố hợp quy bao gồm:

  • Máy tính cá nhân để bàn – Quy chuẩn QCVN 118:2018/BTTTT;
  • Máy tính xách tay – Quy chuẩn QCVN 118:2018/BTTTT và QCVN 101:2016/BTTTT;
  • Máy tính bảng – Quy chuẩn QCVN 118:2018/BTTTT và QCVN 101:2016/BTTTT.
Tìm hiểu thêm:  Tổng hợp các sản phẩm bắt buộc công bố hợp quy

Hồ sơ công bố hợp quy máy tính

Thủ tục công bố hợp quy máy tính yêu cầu cá nhân, tổ chức có nhu cầu công bố hợp quy phải chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ được chuẩn bị thành 2 bộ: 1 bộ để lưu trữ tại tổ chức phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra; 1 bộ được nộp đến cơ quan chuyên ngành để tiến hành thẩm tra bằng cách nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.

Cá nhân, tổ chức sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá sự phù hợp. Trong đó có 2 trường hợp xảy ra:

  • Trường hợp cá nhân, tổ chức sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định cấp;
  • Trường hợp cá nhân, tổ chức sử dụng kết quả tự đánh giá sự phù hợp.

Tương ứng với từng trường hợp thì hồ sơ công bố hợp quy cần chuẩn bị cũng sẽ khác nhau. Quy định cụ thể được chi tiết tại Điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Trong quá trình xem xét hồ sơ nếu cần thiết thì cá nhân, tổ chức có thể được yêu cầu đối chiếu bản gốc hoặc nộp bản sao công chứng.

Thủ tục công bố hợp quy máy tính

Thủ tục công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hay thủ tục công bố hợp quy với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn chịu sự quản lý của các Bộ ban ngành, lĩnh vực được quy định tại điều 15, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. 

Theo đó, cá nhân, tổ chức sẽ nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm máy tính đến cơ quan chịu trách nhiệm thẩm tra – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ sau đó sẽ được tiến hành xét duyệt. Kết quả cụ thể như sau:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Trong trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đã đầy đủ và hợp lệ theo đúng quy định tại Điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN thì cơ quan chuyên ngành sẽ ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cá nhân, tỏ chức trong thời gian 5 ngày làm việc tính từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy theo Mẫu 3. TBTNHS được quy định tại Phụ lục III, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Thông báo có giá trị theo giấy chứng nhận hợp quy cấp bởi tổ chức chứng nhận đã được chỉ định (trường hợp dựa trên kết quả đánh giá sự phù hợp từ bên thứ 3) hoặc có giá trị 3 năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp quy (trường hợp cá nhân, tổ chức tự đánh giá sự phù hợp)

Tìm hiểu thêm:  Trách nhiệm của tổ chức khi tự công bố hợp quy sản phẩm

Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng chưa hợp lệ

Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng chưa hợp lệ thì cơ quan chuyên ngành trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy sẽ tiến hành thông báo bằng văn bản tới cá nhân, tổ chức công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ

Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN thì cơ quan chuyên ngành sẽ thông báo bằng văn bản trong thời gian 3 ngày làm việc tính từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy đề nghị cá nhân, tổ chức công bố hợp quy bổ sung thêm các loại giấy tờ còn thiết.

Cá nhân, tổ chức phải bổ sung đầy đủ theo đúng quy định trong thời gian 15 ngày tình từ ngày cơ quan chuyên ngành gửi văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ. Nếu trong thời hạn này mà hồ sơ công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định thì cơ quan chuyên ngành có quyền hủy bỏ xử lý hồ sơ đó.

Thủ tục công bố hợp quy máy tính lại

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy chỉ có thời hạn tối đa 3 năm. Sau khi hết thời hạn mà cá nhân, tổ chức vẫn muốn tiếp tục sử dụng chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa thì phải tiến hành chứng nhận, công bố hợp quy lại.

Thủ tục công bố hợp quy máy tính lại được tiến hành tương tự. Phương thức tiến hành có phần đơn giản hơn do cá nhân, tổ chức vẫn thực hiện quá trình kiểm soát chất lượng, thử nghiệm, đánh giá định kỳ để duy trì sự phù hợp theo quy định. Tuy nhiên cá nhân, tổ chức sẽ phải công bố hợp quy lại nếu có thay đổi về sản phẩm.

Quy định trong khoản 8, điều 16, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định rõ “Thục hiện việc công bố lại khi có bất kỳ sự thay đổi nào vệ nội dung của hồ sơ công bố hợp quy đã đăng ký hoặc có bất kỳ sự thay đổi bào về tính năng, công dụng, đặc điểm của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã công bố hợp quy.

Quý vị muốn biết chi tiết hơn về hồ sơ công bố hợp quy cũng như Thủ tục công bố hợp quy máy tính cùng nhiều sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác? Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO quốc tế sẵn dàng hỗ trợ cho khách hàng qua hotline 0908 060 060 hoặc truy cập website https://isoquocte.com/.

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận tư vấn miễn phí nhé!

Bài viết liên quan