Quy trình và hồ sơ cấp giấy chứng nhận hợp quy

 1. Trang chủ
 2. Hợp Quy - Hợp Chuẩn
 3. Quy trình và hồ sơ cấp giấy chứng nhận hợp quy

Giấy chứng nhận hợp quy là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, hàng hóa hiện nay. Những đối tượng nằm trong danh mục bắt buộc phải công bố hợp quy cần đăng ký chứng nhận hợp quy theo đúng quy định.

 

>>> XEM THÊM

Tìm hiểu hồ sơ đăng kí giấy chứng nhận hợp quy CR

Hỏi đáp về chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Tiếng Anh

Chứng nhận hợp quy

Khái niệm và đặc điểm giấy chứng nhận hợp quy

Giấy chứng nhận hợp quy là gì? Đây là một loại giấy chứng nhận sản phẩm, hàng hóa hoặc những đối tượng nằm trong danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn chịu sự quản lý của các Bộ, ban ngành ban hành hợp quy. “Hợp quy” ở đây có nghĩa là đáp ứng được các điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đây là một loại chứng nhận bắt buộc với những cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh những mặt hàng là đối tượng phải công bố hợp quy. Hiện nay chứng nhận hợp quy được áp dụng phổ biến tại nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam.

Giấy chứng nhận hợp quy tiếng Anh là gì? Do được ứng dụng tại nhiều quốc gia nên chứng nhận hợp quy cũng có tên bằng tiếng Anh – Certificate of Conformity. Khái niệm chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy được quy định trong Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ban hành năm 2006 và Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

Theo đó chứng nhận hợp quy là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng của những đối tượng phải công bố hợp quy phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Công bố hợp quy là việc cá nhân, đơn vị, tổ chức tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Hai khái niệm này gắn liền với nhau và đều mang tính chất bắt buộc phải thực hiện.

Chứng nhận hợp quy và chứng nhận hợp chuẩn

Giấy chứng nhận hợp quy và giấy chứng nhận hợp chuẩn có khá nhiều điểm tương đồng về đặc điểm cũng như đối tượng. Không chỉ thế cả hai còn đều có dấu hợp chuẩn và dấu hợp quy riêng, thông tin đều được quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. 

Tuy nhiên đây lại là hai loại chứng nhận khác. Giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy là gì? Chứng nhận hợp quy là yêu cầu bắt buộc cho các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh với đối tượng đã được quy định để chứng minh phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Tìm hiểu thêm:  Chi tiết thành phần của hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm

Trong khi đó chứng nhận hợp chuẩn lại là hoạt động đánh giá và xác nhận nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chính xác hơn thì hoạt động cơ hội chuẩn sẽ do tổ chức, cá nhân tự công bố một cách tình nguyện thay vì bắt buộc như chứng nhận, công bố hợp quy.

Thành phần hồ sơ xin cấp chứng nhận hợp quy

Hồ sơ xin cấp chứng nhận hợp quy được lập thành hai bộ để lưu giữ ở cơ quan và gửi đến cơ quan chịu trách nhiệm thẩm duyệt. Thành phần hồ sơ bao gồm bản công bố hợp quy và bản sao giấy chứng minh quá trình sản xuất kinh doanh của cá nhân, tổ chức đăng ký công bố hợp quy. Ngoài ra cá nhân tổ chức sẽ phải chuẩn bị thêm các giấy tờ theo một trong hai trường hợp dưới đây:

Trường hợp công bố hợp quy dựa theo kết quả chứng nhận từ bên thứ 3

Trường hợp cá nhân, tổ chức đăng ký xin cấp chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận từ tổ chức chứng nhận đã được chỉ định hay còn gọi là bên thứ ba thì hồ sơ cần chuẩn bị thêm bản sao giấy chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và mẫu dấu hợp quy được cấp bởi tổ chức chứng nhận đã được chỉ định cấp

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trong trường hợp cá nhân, tổ chức dựa trên kết quả tự đánh giá thì cần có thêm:

 • Quy trình sản xuất, kế hoạch giám sát hệ thống quản lý và kế hoạch kiểm soát chất lượng đã được xây dựng, áp dụng theo mẫu được quy định tại phụ lục III, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN trong trường hợp cá nhân, tổ chức đăng ký chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn về hệ thống quản lý theo đúng quy định;
 • Bản sao giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực trong trường hợp cá nhân, tổ chức công bố hợp quy đã được tổ chức đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn về hệ thống quản lý;
 • Bản sao phiếu thử nghiệm mẫu trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy;
 • Báo cáo đánh giá hợp quy, mẫu dấu hợp quy và những tài liệu khác có liên quan.

Quy trình cấp chứng nhận hợp quy

Mẫu giấy chứng nhận hợp quy được quy định trong các văn bản pháp luật. Quy trình chứng nhận hợp quy được tiến hành theo 5 bước nhằm đánh giá và xác định tính phù hợp của đối tượng đăng ký hợp quy với tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng. Cụ thể như sau:

 • Xem xét và đánh giá tính phù hợp, tính đầy đủ về mặt hồ sơ đăng ký của cá nhân, tổ chức đối với đối tượng khi cấp giấy chứng nhận hợp quy.
 • Đánh giá ban đầu về những điều kiện theo đúng quy định tùy thuộc vào thử sản phẩm cụ thể để chứng nhận tại cơ sở trong trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu.
 • Đánh giá chính thức bao gồm đánh giá điều kiện sản xuất của cơ sở có đảm bảo chất lượng hay không và lấy mẫu thử nghiệm, đánh giá mẫu điển hình.
 • Báo cáo đánh giá cụ thể sản phẩm đăng ký công bố hợp quy.
 • Cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký.
 • Giám sát sau khi cấp giấy chứng nhận hợp quy định kỳ khoảng từ 9 đến 12 tháng/ lần.
Tìm hiểu thêm:  Hồ sơ và quy định công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Yêu cầu khi xin cấp chứng nhận hợp quy

Cá nhân, tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh với đối tượng phải công bố hợp quy đều phải thực hiện hai công việc bao gồm đánh giá, xin cấp giấy chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Quá trình xin cấp chứng nhận hợp quy CR cần phải thực hiện theo đúng trình tự và có hệ thống đảm bảo chất lượng, hoạt động sản xuất đối với sản phẩm đã đăng ký công bố hợp quy.

Trong trường hợp sản phẩm đăng ký hợp quy là hàng nhập khẩu thì phải có hồ sơ nhập khẩu. Những sản phẩm mới sản xuất và chưa có tiêu chuẩn thì doanh nghiệp sẽ phải trả thêm ba loại phí bao gồm:

 • Phí tư vấn xây dựng tiêu chuẩn;
 • Phí đánh giá cấp chứng nhận hợp quy lần đầu;
 • Phí thử nghiệm mẫu điển hình bao gồm cung cấp thông tin về sản phẩm để biết được chi phí thử nghiệm cụ thể.

Ngoài ra cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký xin cấp giấy chứng nhận hợp quy còn phải chịu thêm phí duy trì hiệu lực chứng nhận trong thời gian 3 năm. Tùy thuộc vào nhóm sản phẩm, quy mô và độ phức tạp mà số lần đánh giá giám sát cũng có sự thay đổi. 

Khi hết hiệu lực 3 năm, doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận hợp quy với sản phẩm đó thì phải thực hiện thủ tục xin cấp lại và trả thêm chi phí tư vấn đánh giá lại. Quy định cụ thể được căn cứ theo Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006.

Quý vị vẫn còn nhiều thông tin muốn được giải đáp? Quý vị có nhu cầu xin cấp chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo đúng quy định? Hãy đến với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO quốc tế bằng cách truy cập website https://isoquocte.com/ hoặc gọi điện qua hotline 0908 060 060 để nhận hỗ trợ từ dịch vụ tư vấn miễn phí nhé!

Bài viết liên quan