Khái quát nội dung ISO 9001:2015 và nguyên tắc quản lý chất lượng

 1. Trang chủ
 2. ISO 9001
 3. Khái quát nội dung ISO 9001:2015 và nguyên tắc quản lý chất lượng

Nội dung ISO 9001 là một trong những vấn đề được nhiều tổ chức, doanh nghiệp quan tâm khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. phiên bản hiện hành ISO 9001:2015 quy định những yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng và những nguyên tắc quản lý chất lượng.

>>> Xem thêm:

♦     Tổng hợp tiến trình ra đời của tiêu chuẩn ISO 9001

♦    Tổng hợp những điểm mới của ISO 14001:2015 và ISO 14001:2004

Nội dung ISO 9001

Nội dung ISO 9001

Khái quát nội dung tiêu chuẩn ISO 9001 2015

ISO 9001 được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO và nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Tính đến thời điểm hiện tại tiêu chuẩn ISO 9001 đã được xuất bản với tổng cộng 5 phiên bản lần lượt vào các năm 1987, 1994, 2000, 2008 và 2015.

Phiên bản hiện tại đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia là ISO 9001:2015 – Quality Management Systems – Requirements (Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu). Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam có giá trị tương đương với ISO 9001:2015 là TCVN ISO 9001:2015 – Quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 2015 với tổ chức

Nội dung ISO 9001 được Tổ chức ISO xây dựng nhằm tạo ra một khuôn khổ chung cho hệ thống quản lý chất lượng với tất cả doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này hướng đến việc chấp nhận hệ thống quản lý chất lượng là quyết định chiến lược với các tổ chức áp dụng.

Việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho phép cải tiến toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức và đưa ra cơ sở hợp lý cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Bên cạnh đó việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 còn đem đến những lợi ích tiềm tàng cho tổ chức như:

 • Giúp tổ chức nâng cao khả năng cung cấp ổn định những sản phẩm, dịch vụ chất lượng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng cũng như yêu cầu luật định, chế định hiện hành;
 • Giúp tổ chức tạo sự thuận lợi cho cho việc xuất hiện những cơ hội để nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng;
 • Hỗ trợ tổ chức trong việc giải quyết rủi ro và tăng cơ hội liên quan đến bối cảnh, mục tiêu sản xuất kinh doanh đã xác định;
 • Giúp các tổ chức chứng tỏ được sự phù hợp với những yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.

Khái quát nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho phép sử dụng bởi các bên bên ngoài hoặc bên nội bộ. Tuy nhiên nội dung ISO 9001 phiên bản 2015 không có hàm ý nhu cầu đối với:

Tìm hiểu thêm:  Hướng dẫn sử dụng IMS (ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001)

Sự đồng nhất về mặt cấu trúc với những hệ thống quản lý chất lượng khác;

Việc sắp xếp về hệ thống tài liệu dựa theo cấu trúc các điều khoản của tiêu chuẩn;

Việc sử dụng những thuật ngữ cụ thể của tiêu chuẩn trong tổ chức.

Các yêu cầu đặt ra cho hệ thống quản lý chất lượng được quy định trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bổ sung cho những yêu cầu đối với dịch vụ và sản phẩm. Mặt khác tiêu chuẩn này vận dụng cách tiếp cận theo quá trình kết hợp chặt chẽ với chu trình PDCA gồm 4 bước Hoạch định, Thực hiện, Kiểm tra và Hành động. Ngoài ra tiêu chuẩn ISO 9001:2015 còn sử dụng tư duy dựa trên rủi ro. 

Phương thức xây dựng nội dung ISO 9001:2015

Nội dung ISO 9001 phiên bản mới nhất một là sự kết hợp của 3 yếu tố. Cụ thể bao gồm:

 • Cách tiếp cận theo quá trình

Phương thức tiếp cận theo quá trình cho phép tổ chức có thể hoạch định những quá trình của mình cũng như sự tương tác giữa chúng.

 • Chu trình PDCA

Chu trình PDCA được tạo nên từ 4 bước Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra và Hành động lặp đi lặp lại liên tục. 4 bước này tương đồng với bốn chữ cái viết tắt theo tên chu trình. Bản thân nội dung ISO 9001 phiên bản 2015 cũng được xây dựng dựa trên chu trình PDCA thông qua 7 điều khoản cuối cùng từ điều khoản 4 đến điều khoản 10.

Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo chu trình PDCA đảm bảo các quá trình mà tổ chức triển khai luôn cung cấp được nguồn lực, quản lý một cách thỏa đáng. Chu trình pdca lặp đi lặp lại liên tục nhằm tìm ra những khuyết điểm vẫn còn tồn đọng để tiến hành cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng. Đây cũng là mục đích và điểm mới mà tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đang áp dụng so với các phiên bản trước đó.

 • Tư duy dựa trên rủi ro

Tư duy dựa trên rủi ro cho phép các tổ chức có thể xác định được yếu tố là nguyên nhân khiến cho các quá trình và hệ thống quản lý chất lượng của mình trạch ra khỏi kết quả đã được hoạch định ban đầu. Từ đó tổ chức có thể đưa ra biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực và tận dụng cơ hội khi nó xuất hiện. 

Nội dung ISO 9001 hiện hành nhằm đáp ứng một cách có ổn định những yêu cầu và tìm ra phương án giải quyết nhu cầu, mong đợi trong tương lai đặt ra thách thức với tổ chức để dần hoàn thiện hơn trong một môi trường càng ngày càng phức tạp và năng động. Các tổ chức muốn đạt được mục tiêu này khi phải chấp nhận những phương thức cải tiến khác nhau bên cạnh việc khắc phục và cải tiến liên tục như đổi mới, thay đổi đột phá hoặc tái cấu trúc tổ chức.

Tìm hiểu thêm:  Yêu cầu về quy trình bán hàng ISO 9001 2015 cần biết

Kết cấu nội dung ISO 9001:2015

Về cơ bản kết cấu nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001 vẫn được xây dựng dựa trên cấu trúc cấp cao HLS – High Level Structure – Cấu trúc về nội dung được tổ chức ISO xây dựng và áp dụng cho tất cả tiêu chuẩn về hệ thống quản lý. Cấu trúc này bài được xây dựng với phần diễn đạt chính giống nhau.

Các thuật ngữ thông dụng, định nghĩa chung tương đồng được thiết kế để đem đến lợi ích cho tổ chức áp dụng khi sử dụng đồng thời nhiều tiêu chuẩn về hệ thống quản lý do Tổ chức ISO ban hành. Cụ thể kết cấu nội dung ISO 9001 phiên bản mới nhất bao gồm 10 điều khoản lần lượt là:

 • Điều khoản 1 – Phạm vi áp dụng;
 • Điều khoản 2 – Tài liệu viện dẫn;
 • Điều khoản 3 – Thuật ngữ và định nghĩa;
 • Điều khoản 4 – Bối cảnh của tổ chức;
 • Điều khoản 5 – Lãnh đạo;
 • Điều khoản 6 – Hoạch định;
 • Điều khoản 7 – Hỗ trợ;
 • Điều khoản 8 – Thực hiện;
 • Điều khoản 9 – Đánh giá kết quả hoạt động;
 • Điều khoản 10 – Cải tiến.

Trong đó 3 điều khoản đầu tiên có nội dung giới thiệu về phạm vi cũng như thuật ngữ, định nghĩa để giúp người sử dụng có thể hiểu khái quát về tiêu chuẩn này. 7 điều khoản còn lại là các yêu cầu quy định với hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng dựa trên chu trình PDCA.

Các nguyên tắc quản lý chất lượng

Nội dung ISO 9001 phiên bản 2015 dựa trên những nguyên tắc quản lý chất lượng đã được nêu trong tiêu chuẩn ISO 9000. Phần mô tả bao gồm nội dung từng nguyên tắc, lý giải sự quan trọng của những nguyên tắc đó với tổ chức, các ví dụ về lợi ích liên quan trực tiếp tới nguyên tắc và ví dụ về hành động điển hình để cải tiến kết quả thực hiện của tổ chức khi áp dụng. các nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn này bao gồm:

 • Hướng về khách hàng;
 • Sự lãnh đạo;
 • Sự tham gia của mọi người;
 • Tiếp cận dựa theo quá trình;
 • Cải tiến;
 • Quyết định dựa trên bằng chứng;
 • Quản lý mối quan hệ.

Tổ chức áp dụng cần căn cứ vào các nguyên tắc quản lý chất lượng để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng thành công, hiệu quả và bám sát những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Quý vị muốn biết chi tiết về tiêu chuẩn này? Làm cách nào để đạt được chứng nhận ISO 9001:2015?

Hãy đến với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế bằng cách gọi điện qua hotline – 0904.889.859 (Ms.Hoa) để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ dịch vụ sớm nhất có thể nhé!

Bài viết liên quan