Tổng hợp những điểm mới của ISO 14001:2015 và ISO 14001:2004

  1. Trang chủ
  2. ISO 14001
  3. Tổng hợp những điểm mới của ISO 14001:2015 và ISO 14001:2004

Updated: 04/09/2021 by ISO QUỐC TẾ

ISO 14001:2004 quy định về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường có hiệu lực trên toàn thế giới. Tuy nhiên tiêu chuẩn này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi tiêu chuẩn ISO 14001:2015 ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2015. Nội dung của hai tiêu chuẩn có sự thay đổi đáng kể để để phù hợp với thời đại và yêu cầu đối với các doanh nghiệp.

 

>>> Xem thêm

♦    Ví dụ về ISO 14001 2015 qua quy trình chi tiết 10 bước

♦    Mục tiêu môi trường ISO 14001 2015 và thực trạng áp dụng

ISO 14001 2004 - Tổng hợp những điểm mới của ISO 14001:2015 và ISO 14001:2004

ISO 14001:2004

Sự ra đời của 3 phiên bản tiêu chuẩn ISO 14001

Năm 1993, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO – International Organization for Standardization – Cơ quan phi chính phủ chuyên thiết lập và ban hành những tiêu chuẩn có hiệu lực trên toàn thế giới đã thành lập Ủy ban kỹ thuật TC 207. Đây là cơ quan có nhiệm vụ xây dựng và phát triển những tiêu chuẩn về quản lý môi trường.

Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001 – Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng ra đời vào năm 1996. Tiêu chuẩn này đưa ra khuôn khổ đối với các tổ chức áp dụng EMS – Environmental Management System – Hệ thống quản lý môi trường nhằm bảo vệ và ngăn ngừa những tác động tiêu cực tới môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2004  được ban hành vào năm 2004 để thay thế cho iso 14001:1996. Tiếp theo sau đó là tiêu chuẩn ISO 14001:2015 ban hành vào ngày 14 tháng 9 năm 2015 để thay thế cho ISO 14001:2004. ISO 14001 nằm trong bộ tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14000 với nội dung cốt lõi quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản tiếng Việt

Các tổ chức tại Việt Nam luôn muốn tìm kiếm những phiên bản bằng tiếng Việt của tiêu chuẩn ISO 14001 để áp dụng chính xác, triển khai hiệu quả. Việt Nam là thành viên thứ 77 của Tổ chức ISO nên cũng khuyến khích các tổ chức trong nước triển khai để đạt được chứng nhận.

Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001 2010 có giá trị tương đương với ISO 14001:2004. Sau năm 2010, Việt Nam đã nhận thấy được tầm quan trọng của tiêu chuẩn ISO 14001 trong việc cân bằng 3 trụ cột về môi trường, xã hội và kinh tế để không gây ảnh hưởng tới việc đáp ứng những nhu cầu của thế hệ tương lai.

Nếu như tiêu chuẩn ISO 14001 pdf cần đến 6 năm mới có phiên bản tiếng Việt thì ISO 14001:2015 đã có ngay TCVN ISO 14001:2015 với giá trị tương đương cùng năm. Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001 2015 được ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 207, Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố.

Khái quát những điểm mới của ISO 14001:2015 với ISO 14001:2004

Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 được thay thế bởi phiên bản 2015 do đã lỗi thời trong một số yêu cầu. ISO 14001 2015 có nhiều điểm mới bao gồm:

Cấu trúc cấp cao HLS

Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 pdf tieng viet cho các tổ chức, cá nhân thấy được điểm mới rõ nhất thông qua cấu trúc cấp cao HLS được sử dụng trong nội dung của phiên bản 2015. ISO 14001:2015 phù hợp với những yêu cầu của Tổ chức ISO đối với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý.

Các tiêu chuẩn bao gồm cấu trúc cấp cao với phần nội dung diễn đạt chính giống nhau, thuật ngữ thông dụng gắn liền với những định nghĩa cốt lõi. Tất cả được thiết kế nhằm đem đến lợi ích cho các tổ chức trong quá trình triển khai nhiều tiêu chuẩn về hệ thống quản lý do Tổ chức ISO ban hành.

Cụ thể tất cả tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới nhất đều được xây dựng với cấu trúc gồm 10 điều khoản. Ba điều khoản đầu tiên có nội dung giới thiệu về phạm vi, thuật ngữ và định nghĩa. 7 điều khoản còn lại là các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường mà tổ chức áp dụng.

Chu trình PDCA

Chu trình PDCA là cơ sở cho quá trình tiếp cận cơ bản với hệ thống quản lý môi trường được thành lập dựa trên 4 khái niệm Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra và Hành động tương ứng với bốn chữ cái viết tắt. Chu trình này đem đến hành động lặp đi lặp lại cho các tổ chức nhằm cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.

ISO 14001:2004 không yêu cầu các tổ chức phải thực hiện chu trình này. tuy nhiên việc áp dụng chương trình sẽ cho phép tăng tính hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường và từng yếu tố riêng biệt bên trong. Bản thân chu trình PDCA cũng được xây dựng dựa trên nội dung của 7 Điều khoản.

Đề cao vai trò của lãnh đạo và công tác bảo vệ môi trường

Thực tế vai trò của lãnh đạo cũng như công tác môi trường đã xuất hiện trong tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Tuy nhiên phiên bản mới nhất lại đề cao hơn hàng về hai tiêu chí này. Lãnh đạo của doanh nghiệp phải thể hiện được vai trò lãnh đạo cao nhất của mình trong việc áp dụng, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.

Mặt khác tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2015 cũng yêu cầu Tổ chức phải tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Dù không đưa ra định nghĩa về khái niệm bảo vệ môi trường nhưng tiêu chuẩn này vẫn có hàng loạt yêu cầu như phòng ngừa và ngăn chặn những nguồn ô nhiễm; tái sử dụng và sử dụng tài nguyên bền vững; bảo vệ tài nguyên; đa dạng sinh học hệ sinh thái; giảm thiểu các tác nhân và thích ứng biến đổi khí hậu…

Tư duy về vòng đời sản phẩm

ISO 14001:2015 giải thích về khái niệm vòng đời sản phẩm là những giai đoạn liên tiếp liên quan với nhau của một hệ thống sản phẩm hay dịch vụ, từ giai đoạn thu nhận nguyên vật liệu thô hoặc nguyên vật liệu có sẵn từ nguồn tài nguyên thiên nhiên tới giai đoạn phải bỏ cuối cùng.

Tổ chức cần kiểm soát những ảnh hưởng của vòng đời sản phẩm tới tác động môi trường liên quan tới việc sử dụng, xử lý hoặc thải bỏ sản phẩm trong giai đoạn cuối của vòng đời. Quá trình này yêu cầu doanh nghiệp phải có đánh giá, biện pháp cũng như hành động thiết thực để cụ thể hóa.

Thông tin dạng văn bản

Thông tin dạng văn bản là một điểm mới của ISO 14001:2015 so với ISO 14001:2004. Nguyên nhân là bởi sự phát triển của công nghệ đã thay đổi nội dung này trong tiêu chuẩn cũ. Tiêu chuẩn mới đã thay đổi thuật ngữ tài liệu và hồ sơ ban đầu bằng thuật ngữ thông tin văn bản hóa. 

Theo đó các doanh nghiệp cần phải linh hoạt trong việc xác định những thủ tục nào là cần thiết, thủ tục nào cần văn bản hóa và thủ tục nào không cần. Các thủ tục phải lưu trữ dưới dạng bản cứng hoặc thủ tục lưu trữ dưới dạng bản mềm cũng phải linh hoạt sao cho phù hợp với hoàn cảnh. 

Kết quả hoạt động môi trường

Nội dung về kết quả hoạt động môi trường được nâng cao hơn trong yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Tổ chức phải có mục tiêu rõ ràng là sẽ giảm lượng nước thải, chất thải toàn những chất gây ô nhiễm khác tới mức quy định theo luật bảo vệ môi trường của Việt Nam. ISO 14001:2015 hướng tới việc doanh nghiệp đạt được kết quả rõ ràng và tích cực hơn. Qua đó kết quả hoạt động môi trường mới có thể định nghĩa là đánh giá được.

Ngoài ra ISO 14001:2015 con có nhiều điểm thay đổi so với ISO 14001:2004. Nội dung so sánh ảnh về điểm giống và khác nhau chi tiết cho từng Điều khoản và từng đề mục được chú thích tại phụ lục B, tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 2015. Tại đây nêu rõ sự tương đồng về kỹ thuật giữa các phiên bản trước đó với tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Quý vị muốn tìm hiểu chi tiết hơn và nhận tư vấn từ chuyên gia có thể liên hệ tới Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0986.81.6789 – 0988.35.9999 hoặc truy cập website https://isoquocte.com/ nhé!

GIỚI THIỆU

Văn Phòng Chứng Nhận Kiểm Soát Chất Lượng ISO Quốc Tế

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những tổ chức uy tín nhất  hợp tác với các tổ chức chứng nhận quốc tế trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là tuân thủ đầy đủ các quy tắc công nhận quốc tế.

Công ty chúng tôi, được thành lập dưới sự lãnh đạo của các nhà quản lý có nhiều năm kinh nghiệm và tích lũy kiến ​​thức trong các công ty giám sát và chứng nhận uy tín quốc tế và quốc gia.

Các tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18000, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, SA 8000, HACCP, GMP, FSSC 22000, IATF 16949 ….v…v…v…

Chứng nhận được công nhận toàn cầu bỏi tổ chức International Accreditation Service  IAS ( Hoa Kỳ )International Accreditation Forum ( IAF )

iso certificate slidebar - Tổng hợp những điểm mới của ISO 14001:2015 và ISO 14001:2004
  iaf certsearch   FDA   Tài liệu tiêu chuẩn quốc tế   Tổ chức Công Nhận Quốc Tế   IAF ISO QUỐC TẾ   ISO  

Dịch Vụ Chứng Nhận ISO

Bài viết liên quan

You cannot copy content of this page