ISO 9001:2015 là gì?

 1. Trang chủ
 2. ISO 9001
 3. ISO 9001:2015 là gì?

ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn cung cấp một tập hợp các yêu cầu được tiêu chuẩn hóa đối với hệ thống quản lý chất lượng, bất kể tổ chức sử dụng làm gì, quy mô của tổ chức đó hay tổ chức đó thuộc khu vực tư nhân hay nhà nước. Đây là tiêu chuẩn duy nhất trong gia đình mà các tổ chức có thể được chứng nhận – mặc dù chứng nhận không phải là yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn. ISO 9001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng được quốc tế công nhận về quản lý chất lượng của các doanh nghiệp. Nó áp dụng cho các quá trình tạo ra và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ mà một tổ chức cung cấp. Nó quy định việc kiểm soát có hệ thống các hoạt động để đảm bảo rằng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng. Nó được thiết kế và dự định áp dụng cho hầu hết mọi sản phẩm hoặc dịch vụ, được thực hiện bởi bất kỳ quy trình nào trên thế giới.

 

Xem thêm:

ISO 45001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSMS)

8 điểm khác biệt chính giữa OHSAS 18001 và ISO 45001

ISO 9001 là gì

Lợi ích của việc thực hiện ISO 9001: 2015:

 • Đạt được chính sách và mục tiêu của Công ty
 • Giành được niềm tin của khách hàng
 • Tăng sự hài lòng của khách hàng
 • Liên tục cải thiện hiệu suất tổng thể
 • Điều chỉnh chủ động và có hệ thống để thay đổi điều kiện thị trường
 • Sự hài lòng của nhân viên
 • Nâng cao hiệu suất
 • Tính minh bạch và hiệu quả của các quy trình nội bộ của công ty
 • Tránh lỗi thay vì sửa lỗi
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí

 

Quá trình chứng nhận:

Kiểm tra trước

Khách hàng quan tâm đến việc nhận được giấy chứng nhận đăng ký theo chương trình QMS từ ISO QUỐC TẾ phải thiết lập một hệ thống chất lượng được lập thành văn bản phù hợp với các yêu cầu của phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các tiêu chuẩn sản phẩm áp dụng.

Dịch vụ Chứng nhận ISO QUỐC TẾ xem xét tài liệu đã nộp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 và chuẩn bị một báo cáo chi tiết kết quả của nó. Những thiếu sót, nếu có, sẽ phải được sửa chữa trước khi đánh giá vì tài liệu này sẽ là một phần của tiêu chí đánh giá trong quá trình đánh giá.

Tìm hiểu thêm:  ISO 9001:2000 và các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001 cần biết

Giai đoạn – 1 Kiểm tra

Đánh giá giai đoạn 1 sẽ bao gồm – Xem xét sổ tay / thủ tục chất lượng, tài liệu hỗ trợ, đánh giá vị trí của khách hàng, đánh giá sự chuẩn bị sẵn sàng cho đánh giá giai đoạn 2, thu thập thông tin về phạm vi của hệ thống quản lý, các khía cạnh luật định và chế định, các khía cạnh pháp lý và rủi ro và các quy trình và địa điểm, chuẩn bị kế hoạch đánh giá cho cuộc đánh giá giai đoạn 2, đánh giá các cuộc đánh giá nội bộ và xem xét của ban giám đốc do khách hàng thực hiện.

Giai đoạn – 2 Kiểm tra

Đánh giá giai đoạn 2 là đánh giá tại chỗ bao gồm

– Đánh giá việc thực hiện, bao gồm cả tính hiệu quả của hệ thống quản lý của khách hàng

– Bằng chứng về sự phù hợp với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn hoặc chương trình áp dụng

– Giám sát và xem xét hiệu suất so với các mục tiêu và chỉ tiêu hoạt động chính

– Sự phù hợp với các khía cạnh quy định và pháp lý liên quan đến tiêu chuẩn

– Kiểm soát hoạt động của các quy trình của khách hàng

– Đánh giá nội bộ, xem xét của ban giám đốc và trách nhiệm quản lý, năng lực của nhân sự, dữ liệu hoạt động, các phát hiện và kết luận đánh giá

– Liên kết giữa các yêu cầu quy phạm, chính sách, mục tiêu thực hiện và các chỉ tiêu

Chứng nhận

Dịch vụ Chứng nhận ISO QUỐC TẾ sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký cho người nộp đơn khi hành động khắc phục đã được chấp nhận. Chứng chỉ có giá trị ba năm kể từ ngày cấp với những phát hiện thỏa đáng trong quá trình khảo sát.

Các khách hàng được chứng nhận cam kết thông qua việc ký kết thỏa thuận chứng nhận để tuân thủ các yêu cầu của tổ chức chứng nhận.

Tìm hiểu thêm:  Tổng hợp quy trình quản lý ISO 9001 2015

Kiểm tra giám sát

  • Tổ chức có thể chọn một trong hai phương pháp giám sát:

– Phương pháp giám sát hàng năm – bao gồm thực hiện một cuộc đánh giá giám sát hàng năm và thực hiện Chứng nhận lại mỗi năm thứ ba

– Phương pháp giám sát nửa năm một lần – bao gồm thực hiện hai cuộc đánh giá hàng năm và Tái chứng nhận mỗi năm thứ ba

 • Đánh giá giám sát phải được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần. Ngày của cuộc đánh giá giám sát đầu tiên không được quá 12 tháng kể từ ngày cuối cùng của cuộc đánh giá giai đoạn 2.
 • Các điều khoản sau đây phải được kiểm tra trong mỗi chu kỳ đánh giá giám sát:

– Việc thực hiện hoặc các hành động khắc phục theo yêu cầu của cuộc đánh giá trước

– Xem xét các thay đổi trong tổ chức

– Đánh giá của quản lý

– Đánh giá hệ thống nội bộ

– Khách hàng phàn nàn

– Hành động khắc phục và phòng ngừa

– Các phạm vi / hoạt động đã thay đổi kể từ lần kiểm toán cuối cùng

– Các khiếu nại và khiếu nại của khách hàng nhận được trong Bộ phận liên quan đến tổ chức

– Sử dụng nhãn hiệu (logo chứng nhận)

Sự đổi mới

Hệ thống chất lượng của khách hàng được đánh giá lại để cấp đổi chứng chỉ. Tất cả các hành động liên quan đến việc gia hạn (bao gồm cả việc hoàn thành các hành động khắc phục) phải được hoàn thành trước khi chứng chỉ hết hạn để đảm bảo tính liên tục của chứng chỉ.

Kết quả mong đợi

Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) và Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã phác thảo các kết quả mong đợi khi chứng nhận được công nhận theo ISO 9001. Liên hệ: 0904.889.859 (Ms.Hoa) hoặc isoquocte@gmail.com 

Tags:

Bài viết liên quan