ISO 9001 – Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

 1. Trang chủ
 2. ISO 9001
 3. ISO 9001 – Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

Hơn 1,2 triệu tổ chức trên toàn cầu được chứng nhận ISO 9001.

Áp lực dai dẳng từ cạnh tranh toàn cầu đòi hỏi phải liên tục cải tiến sản phẩm, dịch vụ và quy trình kinh doanh để duy trì tính cạnh tranh. Ngoài ra, những thách thức và rủi ro mới như đại dịch COVID-19 toàn cầu đã tác động và thay đổi bối cảnh kinh doanh toàn cầu, và các tổ chức phải thích ứng để tiếp tục phát triển trong thực tế mới cũng như thay đổi nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng và các bên quan tâm khác. Chứng nhận ISO 9001 cung cấp khuôn khổ cho hệ thống quản lý chất lượng giúp doanh nghiệp xác định các rủi ro và cơ hội, đồng thời thực hiện hành động để giải quyết những rủi ro và cơ hội này tương xứng với tác động tiềm tàng của chúng đối với sản phẩm và dịch vụ. Cách tiếp cận tư duy dựa trên rủi ro này hỗ trợ các tổ chức cải thiện sự hài lòng của khách hàng và trở nên hiệu quả hơn,

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng có bản chất chung và phù hợp với các tổ chức thuộc mọi quy mô và lĩnh vực. Nó xem xét các công nghệ mới tại nơi làm việc và tập trung nâng cao vào chất lượng đầu ra cho khách hàng.

ISO 9001 hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001 Hệ thống quản lý chất lượng

Tổng quan về ISO 9001:

 • Tập trung vào tư duy dựa trên rủi ro giúp xác định các cơ hội một cách có cấu trúc.
 • Dựa trên ý tưởng cải tiến liên tục.
 • Tập trung nhiều hơn vào sự tham gia của lãnh đạo.
 • Giải quyết hiệu quả việc quản lý chuỗi cung ứng.
 • Sử dụng ngôn ngữ và phong cách viết đơn giản để giúp hiểu và giải thích nhất quán các yêu cầu của nó.
Tìm hiểu thêm:  Xác định phạm vi và mục đích của ISO 9001 2015

Lợi ích cho tổ chức của tôi:

 • Cung cấp nền tảng vững chắc để xây dựng một tổ chức có khả năng chống chọi và thích ứng với những thách thức của sự thay đổi thị trường và nhu cầu của khách hàng theo thời gian.
 • Đặt khách hàng của bạn lên hàng đầu để nâng cao sự hài lòng của họ bằng cách đảm bảo bạn luôn đáp ứng nhu cầu của họ cũng như các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.
 • Thiết lập một khuôn khổ để cải thiện hoạt động của tổ chức bằng cách thực hiện các quy trình có hệ thống để ngăn chặn sự không phù hợp
 • Khả năng thực hiện phương pháp tiếp cận toàn diện của tư duy dựa trên rủi ro trong việc quản lý các trường hợp khẩn cấp xuất phát từ các tình huống khó dự đoán như COVID-19, đảm bảo cùng một mức chất lượng của sản phẩm / dịch vụ cung cấp cho khách hàng cũng như xác định môi trường phù hợp ( thực hiện các quy trình y tế được quy định bởi luật pháp quốc gia và quốc tế) cần thiết cho việc vận hành các quá trình và để đạt được sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ.
 • Công nhận toàn cầu

Hợp tác với Intertek và có được sự tự tin khi biết rằng bạn có một Hệ thống Quản lý Chất lượng vững chắc.

Tìm hiểu thêm:  Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015 là gì?

Thông tin thêm về ISO 9001

Có thể tìm thấy thêm thông tin về giá trị của chứng nhận được công nhận tại  anab.org , iasonline.org  và iaf.nu

Tìm hiểu thêm về các kết quả mong đợi của ISO 9001 từ iaf.nu.

Để biết thêm thông tin về tiêu chuẩn, có thể tìm thấy trên trang web do ISO / TC 176 / SC 2 điều hành, nhóm chuyên gia đằng sau tiêu chuẩn, truy cập  ISOQUOCTE.COM

Tags:

Bài viết liên quan