ISO 22000 wiki và tổng hợp thông tin cơ bản

  1. Trang chủ
  2. ISO 22000
  3. ISO 22000 wiki và tổng hợp thông tin cơ bản

ISO 22000 wiki cung cấp những thông tin cơ bản nhất về tiêu chuẩn ISO 22000. Tiêu chuẩn ISO 22000 quy định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được áp dụng trên phạm vi toàn cầu. Những thông tin cơ bản cần biết về tiêu chuẩn này là gì?

>>> Xem thêm

♦  Tóm tắt ISO 22000:2018 qua nội dung 10 điều khoản

♦  Tổng hợp điều kiện cơ bản để được cấp chứng nhận Iso 22000 FDIS

ISO 22000 wiki

ISO 22000 wiki

ISO 22000 wiki là gì?

Thực chất ISO 22000 wiki được ghép bởi hai khái niệm là ISO 22000 và wiki. Trong đó tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO xây dựng và ban hành hướng đến vấn đề an toàn thực phẩm. Tính đến thời điểm hiện tại tiêu chuẩn này có tổng cộng 2 phiên bản với tên gọi giống nhau.

Tiêu chuẩn ISO 22000 được gọi với tên đầy đủ là ISO 22000 Food Safety Management Systems – Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm). Tiêu chuẩn ISO 22000 hiện đang được triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Khái niệm wiki được viết tắt bởi “Wikipedia”. Có thể nói đây là bố bách khoa toàn thư tự do được tạo nên từ sự cộng tác của chính những người đọc trên khắp thế giới. Từ wiki được hiểu theo nghĩa đơn giản là người đọc có thể sửa đổi thông qua việc bấm và các liên kết hoặc lựa chọn “sửa đổi trang này”.

Tính đến thời điểm hiện tại wikipedia đang sở hữu hơn 1,2 triệu bài viết mới khoảng 19,2 triệu tổng số trang và hơn 22 nghìn tập tin được tải lên. Các bài viết trên wikipedia cung cấp nội dung cơ bản nhất cho người đọc. ISO 22000 wiki cũng là một trong số những trang thông tin như vậy.

Nội dung cơ bản của ISO 22000 wiki

Tiêu chuẩn ISO 22000 quy định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm áp dụng cho tất cả tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp. Wikipedia cung cấp nội dung cơ bản về tiêu chuẩn ISO 22000. Những nội dung đó có thể kể đến như:

Khái niệm cơ bản

Khái niệm được thông tin ở đây bao gồm an toàn thực phẩm và chuỗi thực phẩm. Theo đỏ an toàn thực phẩm liên quan đến sự hiện diện của những mối nguy khi tiêu thụ sản phẩm. Các mối nguy này có thể xuất hiện trong bất cứ giai đoạn nào thuộc chuỗi thực phẩm nên cần phải có sự kiểm soát thích hợp.

Tìm hiểu thêm:  Tầm quan trọng và văn bản thay thế tài liệu ISO 22000:2005

khái niệm chuỗi thực phẩm được hiểu là trình tự những giai đoạn và hoạt động liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất, chế biến, phân, bảo quản cũng như sử dụng thực phẩm, thành phần của thực phẩm đó là từ khâu sơ chế cho đến khi tiêu thụ. Các tổ chức nằm trong chuỗi thực phẩm bao gồm các đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi, đơn vị sơ chế thực phẩm, nhà thầu phụ vụ cho đến các nhà phân phối, địa chỉ bán lẻ….

Thông tin cơ bản về tiêu chuẩn ISO 22000

ISO 22000 wiki cung cấp nguồn thông tin cơ bản nhất cho người đọc. Trong đó bao gồm những thông tin về tiêu chuẩn ISO 22000. Theo đó tiêu chuẩn này bao gồm 2 phiên bản. Văn bản đầu tiên được ban hành vào năm 2005.

Phiên bản hiện hành được ban hành vào ngày 19 tháng 6 năm 2018 để thay thế cho tiêu chuẩn ISO 22000:2005. Tiêu chuẩn ISO 22000 có mối quan hệ mật thiết với tiêu chuẩn ISO 9001 về Hệ thống quản lý chất lượng. Có thể nói tiêu chuẩn ISO 22000 được xây dựng dựa trên cơ sở là tiêu chuẩn ISO 9001 nhưng có tính thủ tục, định hướng nhiều hơn. 

Ngoài ra tiêu chuẩn ISO 22000 còn được sử dụng như một hệ thống quản lý rủi ro của ngành công nghiệp thực phẩm và có thể áp dụng cho bất cứ loại thực phẩm nào. Đặc điểm này cũng được xây dựng và liên quan chặt chẽ với hệ thống quản lý chất lượng của tiêu chuẩn ISO 9001.

ISO 22000 wiki còn cung cấp thêm thông tin về ba yếu tố quan trọng được thừa nhận trong tiêu chuẩn ISO 22000. 4 yếu tố này sẽ kết hợp với nhau nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi thực phẩm từ khi nhập nguyên vật liệu đầu vào cho đến khi tiêu thụ cuối cùng. 4 yếu tố bao gồm trao đổi thông tin tác nghiệp, quản lý hệ thống, các chương trình tiên quyết và các nguyên tắc xây dựng hệ thống HACCP.

Bốn yếu tố cơ bản trong tiêu chuẩn ISO 22000

Như đã nêu, yếu tố cơ bản trong tiêu chuẩn ISO 22000 sẽ kết hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo tính hiệu quả của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Thông tin tóm tắt về các yếu tố này như sau:

Trao đổi thông tin tác nghiệp

trao đổi thông tin tác nghiệp là việc hình thành nên yêu cầu hoặc cam kết chung liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm từ nhà cung cấp, sản xuất và các cơ quan pháp luật, cơ quan chế định cho tới khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Do vậy quá trình tương tác này cũng có sự kiện khuôn mặt của chính khách hàng sử dụng sản phẩm đó.

Người trao đổi thông tin được thực hiện trong từng bước thuộc chuỗi thực phẩm bao gồm thông tin trao đổi với bên ngoài và thông tin trao đổi nội bộ. Việc trao đổi thông tin với bên ngoài nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về những vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm.

Tìm hiểu thêm:  Yêu cầu về các chương trình tiên quyết trong ISO 22000:2018

Tổ chức cần phải phải trao đổi thông tin với nhà cung ứng, nhà thầu, khách hàng, đối tác kinh doanh, cơ quan pháp luật, các tổ chức khác có liên quan. Trao đổi thông tin nội bộ yêu cầu tổ chức phải thiết lập, triển khai và duy trì những cách thức hiệu quả để tìm ra các vấn đề ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. Quá trình được tiến hành phải đảm bảo nhóm an toàn vệ sinh thực phẩm luôn lấy được thông báo kịp thời nhất.

Quản lý hệ thống

ISO 22000 wiki thông tin khá chi tiết về yêu cầu đối với quản lý hệ thống. Trong đó yêu cầu chủ yếu là sự tham gia và cam kết của lãnh đạo. Thực tế quá trình này nằm trong nội dung của điều khoản 5 – Sự lãnh đạo thuộc tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

Các chương trình tiên quyết

Các chương trình tiên quyết được sử dụng nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ xuất hiện các mối nguy hại về vấn đề an toàn thực phẩm cho sản phẩm, dịch vụ thực phẩm. Các chương trình tiên quyết phụ thuộc vào từng phân đoạn của chuỗi thực phẩm mà tổ chức đang triển khai cũng như loại hình sản xuất kinh doanh của tổ chức đó. 

Có thể nói các chương trình tiên quyết mang tính chất hỗ trợ là chủ yếu. việc áp dụng các chương trình tiên quyết cần phải đảm bảo tính phù hợp với nhu cầu của tổ chức, phù hợp với quy mô, loại hình hoạt động ảnh và được áp dụng trên toàn bộ hệ thống sản xuất kinh doanh.

Các nguyên tắc xây dựng hệ thống HACCP

Tiêu chuẩn ISO 22000 có mối quan hệ mật thiết với hệ thống HACCP. Hệ thống HACCP được viết tắt từ Hazard Analysis and Critical Control Point System – Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn. Hệ thống này được xây dựng với tổng cộng 12 bước. Trong đó 7 bước cuối cùng trong 12 bước là 7 nguyên tắc cơ bản bao gồm:

  • Nguyên tắc 1 – Xác định mối nguy;
  • Nguyên tắc 2 – Xác định điểm kiểm soát tới hạn CCP;
  • Nguyên tắc 3 – Xác định ngưỡng tới hạn cho từng điểm kiểm soát tới hạn CCP;
  • Nguyên tắc 4 – Thiết lập thủ tục giám sát điểm kiểm soát tới hạn CCP;
  • Nguyên tắc 5 – Thiết lập hành động khắc phục;
  • Nguyên tắc 6 – Xây dựng thủ tục xác minh và kiểm tra;
  • Nguyên tắc 7 – Thiết lập thủ tục lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

Các nội dung của ISO 22000 wiki chỉ mang tính chất khái quát các thông tin cơ bản. Quý vị muốn tìm hiểu chi tiết hơn hãy liên hệ với Văn phòng chức năng kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0908 060 060 để được hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp nhé!

Bài viết liên quan