Nội dung download ISO 22000 2018 và điều kiện đạt chứng nhận

 1. Trang chủ
 2. ISO 22000
 3. Nội dung download ISO 22000 2018 và điều kiện đạt chứng nhận

Download ISO 22000 2018 là phương thức cơ bản nhất để có thể cập nhật toàn bộ nội dung của tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn ISO 22000 phiên bản 2018 được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO vào ngày 19 tháng 6 năm 2018. Nội dung cơ bản của tiêu chuẩn này là gì và điều kiện để đạt được chứng nhận ra sao?

>>> Xem thêm

♦  Yêu cầu xử lý sản phẩm không an toàn theo TCVN ISO 22000:2018

♦  Chi tiết yêu cầu kiểm soát mối nguy theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Download ISO 22000 2018

Download ISO 22000 2018

Nội dung cơ bản của tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 được ban hành vào ngày 19 tháng 6 năm 2018 để thay thế cho tiêu chuẩn ISO 22000:2005 ban hành vào ngày 1 tháng 9 năm 2005. Tiêu chuẩn này được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO xây dựng dựa trên nền tảng của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 về hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống HACCP và GMP.

Download ISO 22000:2018 có thể thấy được sự khác biệt so với phiên bản 2005. Sự khác biệt đó thể hiện trực tiếp thông qua nội dung của tiêu chuẩn. Đặc điểm cơ bản của tiêu chuẩn ISO 22000:2018:

 • Tiêu chuẩn được xây dựng dựa theo cấu trúc cấp cao HLS để có thể tích hợp với các hệ thống quản lý khác do Tổ chức ISO ban hành.
 • Cấu trúc nội dung gồm 10 phần tương ứng với 10 điều khoản. Trong đó 3 điều khoản đầu tiên giới thiệu về thuật ngữ, khái niệm và nội dung khái quát của tiêu chuẩn.
 • Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 quy định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. 7 điều khoản cuối quy định về các yêu cầu và được xây dựng theo chu trình PDCA nhằm cải tiến liên tục hệ thống giúp nâng cao hiệu quả hoạt động.
 • Toàn bộ nội dung được xây dựng dựa trên 4 yếu tố chính là trao đổi thông tin tác nghiệp, quản lý hệ thống, các chương trình tiên quyết và 7 nguyên tắc của hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP.

Điều kiện đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000 2018

Việc download tai lieu ISO 22000 2018 nhằm mục đích cập nhật đầy đủ thông tin, đảm bảo nguồn thông tin chính xác để triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Khi hệ thống được áp dụng một cách có hiệu quả thì tổ chức có thể để đạt được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000 2018.

Theo đó đó có bốn điều kiện cơ bản mà tổ chức phải đảm bảo khi triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000 bao gồm:

Tìm hiểu thêm:  ISO 22000 cho các công ty tổ chức sự kiện

Điều kiện về nhà xưởng

Nội dung download ISO 22000 2018 yêu cầu rõ về nhà xưởng. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết để tổ chức triển khai thành công tiêu chuẩn ISO 22000. Nhà xưởng chính là cơ sở vật chất đảm bảo môi trường an toàn để sản xuất sản phẩm thực phẩm.

Môi trường nhà xưởng có ảnh hưởng lớn đến việc quản lý mối nguy liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm. Chỉ khi nhà xưởng đảm bảo điều kiện thì mới có thể để sản xuất ra những sản phẩm đảm bảo an toàn. Điều kiện về nhà xưởng là nền tảng để các tổ chức có thể triển khai những phương án, quy trình ngăn ngừa, loại bỏ mối nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.

Điều kiện về đào tạo và xây dựng tài liệu áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000

Tổ chức cần phải download ISO 22000 2018 để hiểu rõ nội dung bên trong. Không chỉ hiểu rõ, tổ chức nói chung và nhóm an toàn thực phẩm nói riêng phải tiến hành xây dựng tài liệu, áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 vào thực tế. Công việc bao gồm những bước cơ bản như sau:

 • Tìm hiểu và đào tạo về tiêu chuẩn ISO 22000:2018;
 • Xây dựng tài liệu, quy trình và biểu mẫu theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000;
 • Triển khai hệ thống tài liệu và quy trình đã xây dựng vào thực tế;
 • Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000.

Tuy các công việc nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại đóng vai trò quan trọng, rất khó khăn khi thực hiện. Doanh nghiệp phải tự mình tìm hiểu rõ về tiêu chuẩn cũng như áp dụng vào hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Nhóm an toàn thực phẩm tham gia vào hoạt động chính trong việc triển khai hệ thống phải có kiến thức đa ngành và kinh nghiệm thực tế.

Doanh nghiệp cần đảm bảo nguồn nhân lực có hiểu biết, đã từng vận hành Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; lãnh đạo có quyết tâm để theo dõi sát sao việc triển khai hệ thống; lãnh đạo và cán bộ công nhân viên kinh doanh thời gian cho việc xây dựng, triển khai hệ thống.

Đồng thời doanh nghiệp cần phải đào tạo cho tất cả cán bộ công nhân viên hiểu biết về tầm quan trọng của vấn đề an toàn thực phẩm. Mọi nguồn lực sử dụng để triển khai tiêu chuẩn ISO 22000 đều phải được được đảm bảo. Đây cũng là nguyên nhân download ISO 22000 2018 trở nên vô cùng quan trọng.

Điều kiện về lưu trữ hồ sơ

Quá trình triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 phải được lưu trữ thông tin bằng văn bản để làm bằng chứng chứng minh tổ chức đã áp dụng theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn. Các tổ chức sẽ cần có một khoảng thời gian để vận hành hệ thống.

Tìm hiểu thêm:  Khái quát nội dung và phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005

Thông thường khoảng thời gian này tối thiểu là ba tháng. Trong suốt thời gian triển khai hệ thống và áp dụng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018, tổ chức cần phải lưu trữ thông tin hồ sơ về việc vận hành hệ thống. Những tài liệu này sẽ là bằng chứng để đạt được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000 sau này.

Đăng ký dịch vụ để được cấp chứng nhận ISO 22000

Mục đích cuối cùng khi download ISO 22000 2018 và triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm là để nhận được chứng nhận. Thế nhưng không phải tổ chức chỉ triển khai là sẽ được cấp chứng nhận mà phải trải qua quá trình đánh giá từ chuyên gia. Toàn bộ quá trình đánh giá và cấp chứng nhận được thực hiện bởi tổ chức được chỉ định bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổ chức này phải có chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000 đồng thời thực hiện theo đúng quy tắc cấp chứng nhận quốc tế và trong nước. Tổ chức có nhu cầu cấp chứng nhận sẽ được đánh giá tài liệu và đánh giá thực địa để kiểm tra tính hiệu quả khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000.

Tính hiệu lực của tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Tính từ khi được ban hành, tiêu chuẩn ISO 22000:2018 chính thức có hiệu lực và thay thế cho tiêu chuẩn ISO 22000 phiên bản 2005 trước đó. Tuy nhiên về cơ bản thì giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2005 vẫn còn hiệu lực cho đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2021.

Điều đó cũng có nghĩa là các tổ chức có thể download ISO 22000 2018 để triển khai theo phiên bản mới trong thời hạn 3 năm. Tổ chức đã được cấp chứng nhận theo phiên bản 2005 có 2 lựa chọn:

 • Tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 cho đến khi hết hiệu lực được ghi trên giấy chứng nhận sau đó triển khai theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và đánh giá xin cấp chứng nhận tiêu chuẩn mới.
 • Đăng ký để xin chuyển đổi khi giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000 2005 sang giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000 2018 theo đúng quy định.

Trong thời hạn 3 năm chuyển đổi đến hết ngày 18 tháng 6 năm 2021, các tổ chức có thể lựa chọn một trong hai hình thức trên đều được. Tuy nhiên nếu triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 thì nên thực hiện trước thời hạn trên tối thiểu 6 tháng để không mất thời gian chuyển đổi và chờ đợi.

Từ ngày 19 tháng 6 năm 2021 trở đi, giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 sẽ hết hiệu lực kể cả khi chưa hết thời hạn 3 năm theo giấy chứng nhận. Quý vị có nhu cầu xin cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO?

Hãy liên hệ với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0908 060 060 để được hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp nhé!

Bài viết liên quan