8 điểm khác biệt chính giữa OHSAS 18001 và ISO 45001

  1. Trang chủ
  2. ISO 45001
  3. 8 điểm khác biệt chính giữa OHSAS 18001 và ISO 45001

Nếu doanh nghiệp của bạn được công nhận OHSAS 18001, bạn có thời hạn đến ngày 12 tháng 3 năm 2021 để thực hiện chuyển đổi sang tiêu chuẩn thay thế, ISO 45001: 2018. 

Các doanh nghiệp chưa chuyển đổi sang ISO 45001 vào thời điểm đó sẽ thấy mình không có hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được công nhận và những lợi ích đi kèm. 

Hiểu và phản ứng với những khác biệt chính giữa OHSAS 18001 và ISO 45001 là khía cạnh quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi của bạn – vì vậy chúng tôi đã liệt kê 8 lĩnh vực chính cần xem xét.

 

Xem thêm:

ISO 45001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSMS)

Lợi Ích ISO 45001 Là Gì?

OHSAS 18001 và ISO 45001

OHSAS 18001 và ISO 45001

1. Phụ lục SL

ISO 45001: 2018, giống như hầu hết các tiêu chuẩn ISO khác, đã áp dụng Cấu trúc Cấp cao của Phụ lục SL (HLS).

Phụ lục SL được thiết kế để đơn giản hóa việc tích hợp với các hệ thống quản lý khác như ISO 9001:2015ISO 14001 với ngôn ngữ nhất quán và các điều khoản phụ phù hợp, giúp bạn dễ dàng hơn trong việc xây dựng và quản lý hệ thống quản lý kinh doanh tích hợp.

Việc hiểu Phụ lục SL không chỉ quan trọng đối với ISO 45001 – đó là cốt lõi của bất kỳ tiêu chuẩn ISO hiện đại nào mà bạn có thể mong đợi công nhận trong tương lai, vì vậy bạn nên bắt đầu đọc càng sớm càng tốt.

Thông tin thêm về Phụ lục SL tại đây

2. Vai trò của đại diện quản lý

Theo OHSAS 18001, việc vận hành hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp có thể được quản lý cấp cao ủy quyền cho một đại diện.

Theo ISO 45001, vai trò của đại diện quản lý được cho phép nhưng không được khuyến khích mạnh, vì 3 lý do chính:

  • Giống như tất cả các tiêu chuẩn ISO hiện đại, 45001 nhấn mạnh vào rủi ro. Việc đầu tư kiểm soát hệ thống H&S vào một nhân viên nên được coi là một thiết lập rủi ro, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp lớn
  • Mặt khác, việc thoái thác trách nhiệm và mua lại nhiều nhân viên nên được coi là cơ hội để cải tiến liên tục
  • Quan trọng nhất, lãnh đạo cao nhất không còn có thể xa rời hoạt động của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe bằng cách chỉ cần ủy quyền cho một đại diện

3. Nâng cao vai trò của lãnh đạo cao nhất

Điều khoản 5 của Chứng nhận ISO 45001 thúc đẩy và khuyến khích việc kết hợp sức khỏe và an toàn vào hệ thống quản lý rộng hơn của tổ chức của bạn.

Điều đó có nghĩa là quản lý cấp cao hiện được kỳ vọng sẽ nắm giữ vai trò lãnh đạo từ trên xuống mạnh mẽ hơn, thúc đẩy các cải tiến hiệu suất thành hành động và chịu trách nhiệm bảo vệ nhân viên của họ.

Nhưng điều này có ý nghĩa gì trong thực tế? Sự tham gia có thể được thể hiện bằng một số cách, bao gồm:

Tìm hiểu thêm:  Tiêu chuẩn ISO 45001 và đối tượng phải áp dụng

1. Đánh giá thường xuyên của ban quản lý về hiệu suất của hệ thống an toàn và sức khỏe

2. Ban lãnh đạo khởi xướng và tham gia các cuộc đánh giá an toàn, tích cực thu thập phản hồi từ nhân viên để cải tiến và hành động khắc phục / phòng ngừa

3. Các nguồn lực đầy đủ, chẳng hạn như PPE hoặc các công cụ quản lý chất lượng mới nhất, đang được đầu tư tích cực vào

4. Nêu vấn đề, phát hiện nguy cơ và đề xuất mang tính xây dựng được khuyến khích, biểu dương và khen thưởng

4. Văn hóa sức khỏe và an toàn

Việc chuyển đổi của bạn từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 phải được thiết kế để gắn kết trách nhiệm và sự tham gia rộng rãi nhất có thể về sức khỏe và an toàn.

Sản phẩm phụ tự nhiên của việc loại bỏ vị trí đại diện quản lý và tập trung nhiều hơn từ trên xuống sẽ là tỷ lệ nhân viên của bạn hiểu được cách họ có thể hỗ trợ và đóng góp vào văn hóa an toàn và sức khỏe.

Điều này không chỉ đơn thuần là đào tạo nhân viên của bạn về các quy trình an toàn và sức khỏe và mong họ tuân thủ các quy trình đó.

Thay vào đó, sức khỏe và an toàn nên là một phần liền mạch của ‘hoạt động kinh doanh như bình thường’, với tất cả người lao động nhận thức được các mục tiêu và lợi thế của một nơi làm việc an toàn và hiệu quả, và được trao quyền để đóng góp vào đó.

Một nền văn hóa an toàn và sức khỏe mạnh mẽ cần bao gồm:

  • Tích hợp tầm nhìn H&S của bạn vào tuyển dụng
  • Tăng cường sự tham gia và tham vấn của nhân viên, thử nghiệm các sáng kiến ​​mới trước khi thực hiện và xây dựng các chính sách về phản hồi của nhân viên
  • Sử dụng lực lượng lao động của bạn như một ‘nốt ruồi’, theo thói quen đánh dấu rủi ro và cơ hội cùng với công việc hàng ngày của họ
  • Chia sẻ cởi mở các kết quả điều tra và điều tra tai nạn, cũng như các thay đổi và phát triển theo kế hoạch

5. Rủi ro, nguy cơ và cơ hội

OHSAS 18001 tập trung vào việc kiểm soát các mối nguy hiểm.

ISO 45001 tuân theo định hướng chung của các tiêu chuẩn ISO gần đây bằng cách khuyến khích ‘tư duy dựa trên rủi ro’: một cách tiếp cận chủ động, linh hoạt và phòng ngừa hơn dựa trên việc khắc phục một loạt các rủi ro trước khi chúng thành hiện thực.

Chương 6.1 của tiêu chuẩn thảo luận về rủi ro cùng nhịp với cơ hội, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng phạm vi, đánh giá và giải quyết các cơ hội cải tiến liên tục giống như họ xác định và xử lý rủi ro. Thay vì chỉ phản ứng với sự không phù hợp, HSMS của bạn nên sử dụng chúng một cách tích cực để thúc đẩy chu trình cải tiến liên tục của bạn.

Và ảnh hưởng của Phụ lục SL thấm sâu vào trọng tâm rủi ro của ISO 45001 – vì vậy bối cảnh và các ảnh hưởng bên ngoài đối với tổ chức của bạn cũng phải là một phần trong sổ đăng ký rủi ro H&S của bạn như một bộ máy.

Ví dụ: một sự phát triển về quy định hoặc luật pháp yêu cầu bạn thay đổi một thành phần hoặc một bước trong quy trình sản xuất của bạn có thể gây ra rủi ro mới cho những người lao động làm theo quy trình đó.

Tìm hiểu thêm:  Cấp Chứng Nhận ISO 45001 : 2018

ISO 45001 cũng bao gồm một phần mở rộng về chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Nói tóm lại, bạn nên vượt ra ngoài những điểm kẹp đơn giản và những nguy cơ trượt ngã, đồng thời hiểu rõ hơn về nguy cơ sức khỏe và an toàn.

6. Lập kế hoạch được cải thiện

Kết nối chặt chẽ với tư duy dựa trên rủi ro là sự nhấn mạnh hơn vào việc lập kế hoạch và thiết lập mục tiêu.

Các mục tiêu H&S của bạn phải tính đến khả năng sẵn có của nguồn lực, đội ngũ nhân viên có trách nhiệm, các KPI có liên quan và tiến trình thời gian.

Và ISO 45001 rõ ràng hơn OHSAS 18001 về việc chính thức hóa các mục tiêu của tổ chức, liên kết chúng với các mục tiêu về sức khỏe và an toàn, thiết lập các ưu tiên và thiết lập tài liệu.

7. Một định nghĩa mới về ‘sức khỏe’

Sức khỏe và sự an toàn có xu hướng khiến mọi người suy nghĩ về mặt vật chất thuần túy.

Và mặc dù sức khỏe tâm thần không được đề cập rõ ràng trong ISO 45001, nhưng tiêu chuẩn này được thiết kế để đủ linh hoạt để phù hợp với nhu cầu cụ thể của công ty bạn.

Vì vậy, nếu sức khỏe tinh thần là mối quan tâm đối với doanh nghiệp của bạn, có một số lĩnh vực của ISO 45001 mà bạn có thể tận dụng để có một HSMS tích hợp hơn bảo vệ cơ thể và tinh thần.

1. Điều khoản 4.2 : nhu cầu của người lao động và các bên quan tâm có thể bao gồm sức khỏe tinh thần và có thể được đưa vào chính sách an toàn và sức khỏe của bạn

2. Điều khoản 6.1.2.1 : là một phần của việc xác định mối nguy / rủi ro của bạn, bây giờ bạn có thể xem xét các yếu tố như căng thẳng và mệt mỏi của nhân viên và những yếu tố này có thể ảnh hưởng như thế nào đến các quy trình và chức năng kinh doanh của bạn

3. Điều khoản 6.2 : sức khỏe tâm thần có thể được tích hợp vào các mục tiêu và kế hoạch cải thiện H&S của bạn và được theo dõi dưới dạng KPI thông qua các cơ chế như đánh giá hàng năm và khảo sát mức độ hài lòng.

4. Khoản 8.1.2 : rủi ro sức khỏe tâm thần có thể được điều trị và điểm rủi ro còn lại của chúng được hạ thấp như bất kỳ rủi ro nào khác. Ví dụ, các quy trình đánh thuế tinh thần có thể được luân chuyển và phân chia giữa các nhân viên để ngăn ngừa căng thẳng quá mức.

8. Cập nhật thuật ngữ

Trong số 37 thuật ngữ và định nghĩa có trong ISO 45001, chỉ có 3 thuật ngữ và định nghĩa giống với những thuật ngữ và định nghĩa trong OHSAS 18001.

Các định nghĩa mới bao gồm ‘công nhân’ và ‘nơi làm việc’, trong khi ‘tài liệu và hồ sơ’ hiện là ‘thông tin dạng văn bản’ để phản ánh trọng tâm rộng hơn của hệ thống an toàn và sức khỏe 45001.

 

Liên hệ với chúng tôi 0904.889.859 (Ms.Hoa) – 0909.099.583 (Ms.Lam) hoặc isoquocte@gmail.com để tìm hiểu thêm về đăng ký chứng nhận ISO 45001:2018 .

Tags:

Bài viết liên quan