Tiêu chuẩn ISO 45001 và đối tượng phải áp dụng

  1. Trang chủ
  2. ISO 45001
  3. Tiêu chuẩn ISO 45001 và đối tượng phải áp dụng

Tiêu chuẩn ISO 45001 được Tổ chức ISO ban hành chính thức vào năm 2018 với những quy định liên quan đến việc chuyển đổi từ OHSAS 18001. Tiêu chuẩn này đưa ra những yêu cầu về tài liệu và hồ sơ cần thiết cho hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động. Tiêu chuẩn này là gì và đối tượng áp dụng như thế nào?

>>> Xem thêm:

♦  ISO 9001 là gì làm thế nào để anh chị áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho công việc của anh chị

♦  Những thay đổi về nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và ISO 9001:2015

ISO 45001

ISO 45001

Sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì? Tiêu chuẩn này được ban hành dựa trên những tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe nghề nghiệp là Hướng dẫn và tiêu chuẩn về lao động của tổ chức lao động quốc tế; OHSAS 18001. Sở dĩ tiêu chuẩn này được ban hành là do sự cấp thiết về vấn đề an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Tổ chức lao động quốc tế ILO cung cấp số liệu, Việt Nam Nam có khoảng 2,78 triệu ca tử vong và 374 triệu ca chấn thương, bệnh tật liên quan đến lao động. Tổ chức này ước tính trên toàn thế giới cho bệnh tật, thương tích và các ca tử vong liên quan đến lao động chiếm khoảng 3,94% GDP toàn cầu, tương đương với khoảng 2,99 nghìn tỷ USD. Giữa bối cảnh đó, các doanh nghiệp cần phải áp dụng một tiêu chuẩn thống nhất để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động.

Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì?

Nhận thấy được sự thật đáng báo động về số liệu của những ca tử vong, bệnh tật và chấn thương do lao động, tổ chức ISO đã dựa trên các tiêu chuẩn liên quan để ban hành tiêu chuẩn ISO 45001. Tiêu chuẩn này chính thức được xuất bản vào năm 2018 nên được gọi là ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Đây là tiêu chuẩn ISO ban hành để áp dụng vào hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được công nhận và áp dụng trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn này được sử dụng để thay thế cho OHSAS 18001 2007. ISO 45001:2018 đưa ra những yêu cầu liên quan đến hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức ngăn ngừa chấn thương, tai nạn cho người lao động.

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 được áp dụng với các tổ chức, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Yêu cầu này tương tự với tiêu chuẩn OHSAS 18001. Đối tượng áp dụng là tất cả tổ chức muốn giảm thiểu rủi ro liên quan tới sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho người lao động, đối tác, khách hàng, các nhà cung ứng sản phẩm dịch vụ. 

Tìm hiểu thêm:  TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

Những đối tượng như vậy đều nên áp dụng tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tuân theo phương thức tiếp cận cấu trúc cấp cao hls đang được áp dụng cho tất cả tiêu chuẩn do tổ chức ISO ban hành như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000…

Trong quá trình xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, tổ chức ISO đã cân nhắc về mặt nội dung liên quan đến các tiêu chuẩn khác. Vì vậy tiêu chuẩn này có nhiều điểm khá tương đồng cho phép áp dụng được với nhiều đối tượng khác nhau.

ISO 45001 tiếng Việt cũng chính là Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN ISO 45001:2018 cũng quy định về những đối tượng áp dụng như vậy. Việt Nam có Luật An toàn vệ sinh lao động và những nghị định, thông tư của Chính phủ quy định về vấn đề an toàn lao động. 

Việc áp dụng tiêu chuẩn này góp phần nâng cao hiệu lực trên phạm vi toàn cầu. Dự kiến trong năm 2020 một số ngành nghề tại Việt Nam sẽ bắt buộc phải áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Tiêu chuẩn này sẽ đem đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và các tổ chức triển khai.

Cấu trúc cơ bản của tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Như đã nói, tiêu chuẩn ISO 45001 được xây dựng theo cấu trúc HLS – High Level Structure – cấu trúc được áp dụng cho tất cả tiêu chuẩn do tổ chức ISO ban hành. Vì vậy ba điều khoản đầu tiên trong số 10 điều khoản của tiêu chuẩn này có cấu trúc giống với các tiêu chuẩn khác.

Ba điều khoản đầu tiên thông tin chi tiết về phạm vi, các thuật ngữ và giải thích rõ hơn về tiêu chuẩn để có thể áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. 6 điều khoản tiếp theo chi tiết về các yêu cầu mà các đối tượng phải áp dụng. Cụ thể bao gồm:

Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức

ISO 45001 tiếng Việt PDF chi tiết về điều khoản 4. theo đỏ điều khoản này đưa ra yêu cầu với mỗi tổ chức, doanh nghiệp triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phải phân tích và hiểu rõ bối cảnh hoạt động của bản thân. Trong đó bao gồm cả bối cảnh hoạt động bên trong cũng như bên ngoài.

Mục đích nhằm xác định yêu cầu của các bên quan tâm. Điều khoản này đồng thời cũng bao gồm những hiểu biết về pháp luật, người lao động, các cổ đông và những bên liên quan khác của tổ chức. thông qua đó doanh nghiệp phải xác định rõ phạm vi của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Tìm hiểu thêm:  Tìm hiểu nội dung và chu trình PDCA của TCVN ISO 45001:2018

Điều khoản 5: Lãnh đạo và sự tham gia của mọi người

Điều khoản 5 trong ISO 45001 PDF yêu cầu về những cam kết của ban lãnh đạo và sự tham gia của người lao động. Điều khoản này nhấn mạnh về yêu cầu sức khỏe cũng như sự an toàn của người lao động là mối quan tâm của toàn bộ tổ chức. Toàn bộ tổ chức sẽ phải cùng nhau thực hiện chứ không phải một cá nhân hoặc một nhóm người áp dụng.

Điều khoản 6: Lập kế hoạch cho hệ thống OH & S

Tiêu chuẩn ISO 45001 yêu cầu các tổ chức phải lập kế hoạch cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Hệ thống này là trọng tâm triển khai toàn bộ kế hoạch tiếp theo. Thông qua đó tránh những kết quả không mong muốn, đáp ứng được yêu cầu của pháp luật và giảm nguy cơ thương tích, tử vong cho người lao động.

Điều khoản 7: Hỗ trợ

Điều khoản 7 bao gồm những yêu cầu hỗ trợ. Các với tiêu chuẩn OHSAS 18001, tiêu chuẩn về hệ thống thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp yêu cầu các tổ chức phải cung cấp được nguồn lực phù hợp để có thể triển khai theo đúng tiêu chuẩn. Đồng thời việc triển khai hệ thống nên xây dựng thành mục tiêu phù hợp với mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều khoản 8: Hoạt động

Điều khoản 8 đưa ra những yêu cầu liên quan đến đến việc kiểm soát hoạt động và và tiến hành chuẩn bị ứng phó khẩn cấp. Điều khoản này cũng có những yêu cầu liên quan đến quản lý gia công và mua hàng. Tức là tổ chức, doanh nghiệp phải đảm bảo trách nhiệm đối với quản lý rủi ro và không được chuyển giao cho các nhà thầu phụ. 

Quá trình kiểm soát hoạt động hiệu quả của hệ thống là một yếu tố quan trọng trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ở bất cứ đâu. Đặc biệt là khi quản lý nhà thầu thì việc tổ chức hệ thống này sẽ đem đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Điều khoản 9: Đánh giá hiệu suất

Điều khoản 9 đưa ra những yêu cầu về quá trình giám sát và đo lường hiệu suất hoạt động của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Trong đó tiêu chuẩn ISO 45001 cũng đưa ra yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp phải tuân thủ thủ pháp luật và đánh giá nội bộ.

Điều khoản 10: Cải tiến

Tổ chức, doanh nghiệp phải tiến hành cải tiến liên tục hệ thống quản lý ý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để có thể khắc phục tình trạng bất ngờ và xử lý hiệu quả khi có quá trình không được tuân thủ.

Mọi thắc mắc Quý vị có thể liên hệ đến Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0908 060 060 để được hỗ trợ giải đáp nhé!

Bài viết liên quan