Yêu cầu cải tiến trong tiêu chuẩn ISO 45001:2016 PDF

 1. Trang chủ
 2. ISO 45001
 3. Yêu cầu cải tiến trong tiêu chuẩn ISO 45001:2016 PDF

Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 PDF thực chất là tên gọi chưa chính xác. Tiêu chuẩn ISO 45001 được ban hành bởi tổ chức ISO vào năm 2018 nên còn được gọi với tên đầy đủ là tiêu chuẩn ISO 45001:2018 về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Trong đó nội dung quan trọng hơn cả là yêu cầu về cải tiến.

>>> XEM THÊM

♦  3 bước cơ bản nhận chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001:2018 song ngữ

♦  Yêu cầu và lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 PDF

Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 PDF

Yêu cầu chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 PDF hay chính xác hơn là tiêu chuẩn ISO 45001:2018 được ban hành bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO vào tháng 3 năm 2018. Tiêu chuẩn này được đưa ra với mục đích thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007. 

Các tổ chức, doanh nghiệp đang áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001 cần phải thực hiện chuyển đổi hoàn tất trước thời hạn 3 năm kể từ khi tiêu chuẩn ISO 45001 được ban hành. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các tổ chức cần phải chuyển đổi hoàn tất trước thời hạn ngày 12 tháng 3 năm 2018.

Trong đó thời gian được coi là yếu tố quan trọng nhất để tiến hành chuyển đổi giữa hai tiêu chuẩn này. Các đơn vị nền tiến hành trước thời điểm hết hạn tối thiểu 6 tháng để tăng cơ hội được chứng nhận đúng thời hạn. Việc chuyển đổi sớm góp phần giúp giảm thiểu chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp.

Nội dung cơ bản của tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 PDF hay tiêu chuẩn ISO 45001 được ban hành trong bối cảnh các tổ chức, doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản chi phí rất lớn cho thương tích, tai nạn, bệnh tật hoặc tử vong liên quan đến lao động. Tổ chức ISO quyết định tạo nên một quy định mới dựa trên cơ sở từ những tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đã được ban hành.

Tiêu chuẩn ISO 45001 ra đời dựa trên quyết định đó nhằm đưa ra quy định về các yêu cầu đối với việc triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tiêu chuẩn này bài giúp các tổ chức cải thiện hiệu suất an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để ngăn ngừa thương tích, tai nạn hoặc tổn hại sức khỏe do lao động.

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 45001 được xây dựng dựa trên cơ sở cấu trúc HLS vốn được sử dụng cho các hệ thống quản lý do tiêu chuẩn ISO ban hành kết hợp với chu trình PDCA. Từ đó tạo dựng một Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho phép cải tiến liên tục để hoạt động hiệu quả. Cấu trúc nội dung của Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 PDF bao gồm 10 phần như sau:

 • Điều khoản 1 – Phạm vi áp dụng;
 • Điều khoản 2 – Tài liệu viện dẫn;
 • Điều khoản 3 – Định nghĩa và thuật ngữ;
 • Điều khoản 4 – Bối cảnh của tổ chức;
 • Điều khoản 5 – Sự lãnh đạo và sự tham gia của người lao động;
 • Điều khoản 6 – Hoạch định;
 • Điều khoản 7 – Hỗ trợ;
 • Điều khoản 8 – Thực hiện;
 • Điều khoản 9 – Đánh giá kết quả thực hiện;
 • Điều khoản 10 – Cải tiến.
Tìm hiểu thêm:  Nội dung và cấu trúc cơ bản của tiêu chuẩn ISO 45001 là gì

Yêu cầu cải tiến theo tiêu chuẩn ISO 45001

Cải tiến là điều khoản cuối cùng trong số 10 điều khoản của Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 PDF hay chính xác hơn là tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Điều khoản này hướng tổ chức đến việc xác định những cơ hội cải tiến và thực hiện hành động cần thiết nhằm đạt được kết quả dự kiến của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục

Nội dung đầu tiên trong điều khoản liên quan trực tiếp đến sự cố, sự không phù hợp và các hành động khắc phục cụ thể. Theo đó các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 45001 cần phải thiết lập, thực hiện và duy trì quá trình hoặc các quá trình.

Trong đó bao gồm việc báo cáo, điều tra và thực hiện hành động nhằm xác định, quản lý sự cố, sự không phù hợp có thể xảy ra. Trong trường hợp xảy ra sự cố, sự không phù hợp thì tổ chức, doanh nghiệp cần phải tiến hành:

 • Ứng phó kịp thời
 • Cần phải nhanh chóng ứng phó với sự cố hoặc sự không phù hợp thông qua việc thực hiện hành động kiểm soát, khắc phục và xử lý các hậu quả;
 • Cùng hành động
 • Tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia với người lao động và các bên quan tâm có liên quan khác để đánh giá nhu cầu đối với hành động khắc phục nhằm loại bỏ một hoặc nhiều nguyên nhân gốc rễ gây ra sự cố hoặc sự không phù hợp. Mục đích cuối cùng hướng đến việc tránh tái diễn hoặc xảy ra sự cố, sự không phù hợp ở những nơi khác. Quá trình này cần thực hiện bằng cách:
 • Điều tra sự cố hoặc xem xét lại sự không phù hợp;
 • Xác định một hoặc những nguyên nhân của sự cố hoặc sự không phù hợp;
 • Xác định xem có sự cố hoặc sự không phù hợp tương tự xảy ra, tồn tại hoặc có khả năng xảy ra hay không;
 • Xem xét việc đánh giá những rủi ro liên quan đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp và các rủi ro khác hiện có;
 • Xác định và thực hiện tất cả hành động cần thiết kể cả những hành động khắc phục, phù hợp với cấp độ kiểm soát và việc quản lý thay đổi;
 • Đánh giá những rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp liên quan đến những mối nguy mới hoặc đã bị thay đổi trước khi tiến hành hành động;
 • Xem xét tính hiệu lực đối với bất cứ hành động nào được thực hiện bao gồm cả những hành động khắc phục;
 • Thực hiện những thay đổi với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp nếu cần thiết.
Tìm hiểu thêm:  Lợi ích và quy trình tư vấn ISO 45001

Cải tiến liên tục

Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 PDF ghi chú rõ về việc tổ chức, doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn phải tiến hành cải tiến liên tục sự phù hợp, sự thỏa đáng cũng như hiệu lực của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Quá trình cải tiến cần thực hiện bằng cách:

 • Tiến hành nâng cao kết quả thực hiện Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
 • Thúc đẩy văn hóa hỗ trợ cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
 • Thúc đẩy sự tham gia của cán bộ công nhân viên, người lao động trong quá trình thực hiện những hành động đối với việc cải tiến liên tục Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
 • Thực hiện trao đổi thông tin về những kết quả liên quan đến quá trình cải tiến liên tục tới cán bộ công nhân viên, người lao động và người đại diện lao động (nếu có);
 • Thực hiện duy trì và lưu trữ thông tin dưới dạng văn bản để làm bằng chứng về quá trình cải tiến liên tục.

Lưu ý khi thực hiện yêu cầu cải tiến liên tục theo ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 PDF đưa ra yêu cầu cụ thể về quá trình cải tiến Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe lao động. Quá trình này cần được thực hiện liên tục và tuần hoàn với nhau theo đúng chu trình PDCA. Trong đó hành động khắc phục cần phải thích hợp với tác động hoặc những tác động tiềm ẩn của sự cố hoặc sự không phù hợp có thể gặp phải.

Các tổ chức, doanh nghiệp phải lưu trữ thông tin dưới dạng văn bản nhằm làm bằng chứng về bản chất của sự cố hoặc sự không phù hợp và mọi hành động tiếp theo khi được triển khai. Kết quả của bất cứ hành động hoặc hành động khắc phục nào kể cả trả tín hiệu lực của chúng cũng đều phải được lưu giữ dưới dạng văn bản là bằng chứng.

Những thông tin này có thể trao đổi từ tổ chức tới người lao động có liên quan hoặc người đại diện lao động nếu có hoặc các bên quan tâm. Việc báo cáo và điều tra sự cố cần phải được tiến hành nhanh chóng, không chậm trễ nhằm loại bỏ các mối nguy và giảm thiểu rủi ro an toàn sức khỏe lao động sớm nhất có thể.

Quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin xin vui lòng liên hệ qua hotline 0908 060 060 tới Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế để được hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp nhé.

Bài viết liên quan