Tổng hợp 1001 câu hỏi trắc nghiệm về HACCP

 1. Trang chủ
 2. HACCP
 3. Tổng hợp 1001 câu hỏi trắc nghiệm về HACCP

Câu hỏi trắc nghiệm về HACCP phục vụ nhu cầu ôn thi lĩnh vực đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Tổng hợp câu hỏi và đáp án chính xác mới nhất để mọi người cùng tham khảo.

>>> Xem thêm

♦  Tất tần tật mọi thông tin về chương trình tiên quyết của HACCP CODEX

♦  Chi tiết thủ tục và hồ sơ HACCP

Câu hỏi trắc nghiệm về HACCP

Câu hỏi trắc nghiệm về HACCP

Đôi nét về HACCP

HACCP được viết tắt từ Hazard Analysis and Critical Control Points – Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn. Đây là tiêu chuẩn, hệ thống được áp dụng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hệ thống HACCP được quy định bắt buộc phải áp dụng với các cá nhân, tổ chức có hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm.

Trước đây HACCP chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thực phẩm. Tuy nhiên ngày nay hệ thống này đã được mở rộng ra một số lĩnh vực khác như mỹ phẩm, dược phẩm. Về cơ bản, HACCP chính là công cụ giúp xác định, đánh giá các mối nguy đáng kể có thể gây ảnh hưởng xấy tới an toàn thực phẩm.

Từ đó tìm ra các biện pháp thích hợp để loại bỏ, ngăn ngừa hoặc giảm những mối nguy đó tới mức có thể chấp nhận được. Vì vậy HACCP được áp dụng xuyên suốt toàn bộ chuỗi thự phẩm từ khi nhập nguyên liệu tới khâu tiêu thụ cuối cùng. Việc áp dụng câu hỏi cũng như đề thi trắc nghiệm HACCP nhằm mục đích củng cố kiến thức phục vụ hoạt động thực tiễn khi áp dụng hệ thống cho doanh nghiệp.

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm về HACCP mới nhất

Câu hỏi 1: Cam kết của lãnh đạo với HACCP

 1. Hướng dẫn mọi người trong cùng tổ chức làm theo ý của mình.
 2. Hướng dẫn mọi người trong cùng tổ chức hoàn thành công việc đã đặt ra trong mục tiêu về chất lượng, cam kết thực hiện công việc được giao
 3. Truyền đạt chính sách về chất lượng cho mọi cấp độ thuộc cùng tổ chức.
 4. Cung cấp bằng chứng về sự cam kết của lãnh đạo thông qua các việc làm, hành động cụ thể.

Câu hỏi 2: Mục đích của việc cung cấp nguồn lực trong tổ chức nhằm:

 1. Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
 2. Tăng cường công tác quản lý tổ chức theo phương thức khoa học và đáp ứng vợ yêu cầu của khách hàng.
 3. Tiến hành duy trì hệ thống quản lý chất lượng đồng thời cải tiến liên tục hệ thống để nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc đáp ứng các yêu cầu từ khách hàng.
 4. Tất cả các câu trên đều sai.

Câu hỏi 3: Điền từ vào chỗ trống

“Mối nguy trong HACCP là những tác nhân …., …. và …. của thực phẩm hoặc tình trạng của thực phẩm có khả năng gây tác động có hại cho sức khỏe của con người.”

 1. Sinh học – Hóa học – Vật lý học
 2. Sinh học – Hóa học – Quá trình sản xuất
 3. Hóa học – Vật lý học – Vi khuẩn
 4. Vật lý học – Sinh học – Con người
Tìm hiểu thêm:  7 nguyên tắc cơ bản của chứng nhận HACCP

Câu hỏi 4: Điều khoản nào trong tiêu chuẩn ISO 9001:2008 quy định những yêu cầu liên quan đến hàng hóa, sản phẩm phải được tổ chức, doanh nghiệp xem xét trước khi cam kết cung ứng cho khách hàng?

 1. Điều khoản Hướng vào khách hàng
 2. Điều khoản Xác định các yêu cầu liên quan đến sản phẩm
 3. Điều khoản Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm
 4. Điều khoản Trao đổi thông tin với khách hàng

Câu hỏi 5: Tất cả điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đều có yêu cầu:

 1. Phải được thể hiện trong những tài liệu có liên quan
 2. Phải có hồ sơ làm bằng chứng
 3. Phải được đáp ứng ngay cả khi đơn vị, tổ chức không có những hoạt động liên quan
 4. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu hỏi 6: Hoạt động thẩm tra trong hệ thống HACCP đề cập đến vấn đề nào?

 1. Kiểm tra sự tuân thủ với các quy định đã thiết lập và xác định tính hợp lý của kế hoạch HACCP
 2. Xác định tính hợp lý của kế hoạch HACCP
 3. Kiểm sát sự tuân thủ các quy định đã thiết lập
 4. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu hỏi 7: Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác về khái niệm HACCP

 1. HACCP đáp ứng những yêu cầu về quản lý chất lượng của các nước nhập khẩu.
 2. HACCP giúp các nhà sản xuất có thể phản ứng kịp thời hơn với những vấn đề trong quá trình sản xuất liên quan tới an toàn và/ hoặc chất lượng thực phẩm.
 3. HACCP là công cụ tối ưu để kiểm soát an toàn thực phẩm cũng như kiểm soát chi phí cho xã hội.
 4. HACCP chỉ áp dụng đối với các các đơn vị sản xuất có hàng thực phẩm xuất khẩu.

Câu hỏi 8: Phát biểu nào sau đây chưa chính xác?

 1. Mục đích của quá trình thẩm tra nằm ở lòng tin, tạo lòng tin rằng kế hoạch HACCP được thực hiện có cơ sở khoa học và phù hợp để kiểm soát các mối nguy.
 2. Hành động sửa chữa có thể được thực thi bất cứ lúc nào khi việc giám sát cho thấy giới hạn tới hạn đã bị vi phạm.
 3. Việc lưu trữ tài liệu, hồ sơ là hành động tư liệu hóa mọi hoạt động được thực hiện trong kế hoạch.
 4. Giám sát là việc quan sát, đo đạc và phân tích để biết được kế hoạch HACCP được thực hiện đúng hay không.

Câu hỏi 9: Phát biểu nào sau đây là đúng về CCP

 1. Một mối nguy có thể được kiểm soát bởi một CCP và một CCP có thể được kiểm soát bởi một hay nhiều mối nguy.
 2. Một CCP là một công đoạn trong quá trình sản xuất và có thể được kiểm soát bởi một hoặc nhiều mối nguy.
 3. Một CCP là một công đoạn trong quá trình sản xuất. Công đoạn được chọn là CCP phải loại bỏ hoàn toàn mối nguy được đề cập. CCP có thể được kiểm soát bởi một hoặc nhiều mối nguy.
 4. Một mối nguy có thể được kiểm soát bởi một CCP. Một CCP có thể được kiểm soát tuổi một hoặc nhiều mối nguy. Công đoạn được chọn là CCP phải loại bỏ được hoàn toàn mối nguy được đề cập.
Tìm hiểu thêm:  Tổng hợp các mối nguy trong HACCP cần biết

Câu hỏi 10: Quá trình tiến hành thẩm định dây chuyền sản xuất cần phải thực hiện:

 1. Kiểm tra dọc dây chuyền sản xuất tối thiểu 2 lần. Trong đó có một lần kiểm tra khi dây chuyền sản xuất đang hoạt động.
 2. Không bỏ sót khi kiểm tra bất cứ công đoạn nào.
 3. Cả A và B đều đúng.
 4. Cả A và B đều sai.

Câu hỏi 11: Điền vào chỗ trống:

“Giới hạn tới hạn phải được thiết lập cho mỗi điểm kiểm soát. Nếu giới hạn tới hạn vượt quá…….. giới hạn tới hạn này phải phù hợp với các yêu cầu của chế định và pháp luật. Cách thức của việc theo dõi những giới hạn tới hạn phải được thiết lập nhằm đảm bảo tổ chức, doanh nghiệp nhận biết được sự vượt quá giới hạn tới hạn.”

 1. Thì tổ chức phải thiết lập lại giới hạn tới hạn
 2. Đội trưởng đội HACCP phải tìm ra nguyên nhân tại sao mức tới hạn vượt quá giới hạn giới hạn.
 3. Thành lập đội HACCP mới.
 4. Sự an toàn của thực phẩm có thể không đảm bảo.

Câu hỏi 12: Số lượng thành viên của đội HACCP gồm:

 1. Phải là 3 người.
 2. Phải là 9 người.
 3. Phải là 11 người.
 4. Tùy thuộc vào điều kiện của tổ chức thực hiện HACCP.

Câu hỏi 13: Theo sơ đồ cây quyết định:

 1. Nếu có mối nguy được nhận biết tại một công đoạn thì phải được kiểm tra để đảm bảo an toàn thực phẩm nhưng hiện tại công đoạn này không có biện pháp kiểm soát thì loại bỏ mối nguy đó để không gây ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm.
 2. Nếu xác định được mối nguy cần kiểm soát nhưng không tìm được điểm kiểm soát tới hạn thì phải xem xét lại toàn bộ thiết kế quy trình chế biến.
 3. Nếu có mỗi người được nhận biết tại một công đoạn cần được kiểm soát để đảm bảo an toàn thực phẩm nhưng hiện tại công đoạn này không có biện pháp kiểm soát thì phải tiến hành cải tiến sản phẩm hoặc cải tiến quá trình sản xuất tại công đoạn đó hoặc công đoạn kể trước đó hoặc công đoạn tiếp theo sau sao cho có được biện pháp kiểm soát hữu hiệu.
 4. Cả A và C đều đúng.

Quý vị muốn tham khảo thêm câu hỏi trắc nghiệm về HACCP chi tiết kèm theo đáp án xin liên hệ Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế để được hỗ trợ nhé!

Bài viết liên quan