Quy định về chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

 1. Trang chủ
 2. Hợp Quy - Hợp Chuẩn
 3. Quy định về chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là phương thức cơ bản để công nhận chất lượng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực tương ứng trước khi lưu thông ngoài thị trường. Sản phẩm nào phải chứng nhận hợp quy? Tổ chức chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng cần đảm bảo những tiêu chí nào?

>>> Xem thêm

♦   Quy trình xin cấp giấy chứng nhận hợp quy thép chuẩn 2020

♦   Giấy chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông bắt buộc với đối tượng nào?

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là gì?

Chứng nhận hợp quy nói chung là hành động đánh giá và xác nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Quy chuẩn kỹ thuật sử dụng để chứng nhận hợp quy là quy chuẩn kỹ thuật được ban hành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. 

Sản phẩm, hàng hóa đáp ứng được yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật sẽ được cấp giấy chứng nhận hợp quy để chứng minh sự phù hợp. Như vậy, chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là hành động đánh giá, xác nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực xây dựng.

Đối tượng phải chứng nhận hợp quy được quy định tại điều 12, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Cụ thể đối tượng của chứng nhận và công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành.

Quy định về nhóm vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy là yêu cầu bắt buộc đối với những sản phẩm, có nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng. Đối tượng phải chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là gì? Thông tin về sản phẩm, hàng hóa là vật liệu xây dựng được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam phải chứng nhận hợp quy quy định rõ trong văn bản pháp luật liên quan.

Thông tư số 19/2019/TT-BXD ban hành ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2019/BXD thay hoàn toàn giao thông tư 10/2017/TT-BXD ban hành ngày 29/9/2017 về quy chuẩn quốc gia với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 16:2017/BXD.

Tìm hiểu thêm:  Khái quát nội dung Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về công bố hợp chuẩn hợp quy

Thông tư mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. quy chuẩn quy định các yêu cầu liên quan đến kỹ thuật và quản lý chất lượng với sản phẩm, hàng hóa là vật liệu xây dựng thuộc nhóm 2 theo quy định chi tiết tại luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng cho các công trình trên lãnh thổ Việt Nam. Sáu nhóm vật liệu xây dựng được quy định trong Thông tư 19 bao gồm:

Nhóm sản phẩm xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

 • Xi măng poóc lăng;
 • Xi măng poóc lăng hỗn hợp;
 • Xi măng poóc lăng bền sunfat;
 • Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sunfat;
 • Thạch cao phốt pho sử dụng để sản xuất xi măng;
 • Xỉ hạt lò cao sử dụng để sản xuất xi măng;
 • Xỉ hạt lò cao được nghiền mịn dùng cho vữa và bê tông;
 • Tro bay dùng cho xi măng;
 • Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây dựng.

Nhóm sản phẩm cốt liệu xây dựng

 • Các tự nhiên dùng cho vữa và bê tông;
 • Cát nền dùng cho vữa và bê tông;
 • Cốt liệu lớn như đá dăm, sỏi dăm và sỏi dùng cho vữa và bê tông.

Nhóm sản phẩm là gạch, đá ốp lát

 • Gạch gốm ốp lát ép bán khô;
 • Gạch gốm ốp lát đùn dẻo;
 • Đá ốp lát tự nhiên;
 • Đá ốp lát nhân tạo sản xuất trên cơ sở chất kết dính hữu cơ.

Nhóm vật liệu xây dựng

 • Gạch đất sét nung;
 • Gạch bê tông;
 • Sản phẩm từ bê tông khí chưng áp;
 • Tấm tường dưỡng bê tông đúc sẵn sản xuất theo công nghệ đùn ép;

Nhóm vật liệu kính xây dựng

 • Kính nổi;
 • Kính phẳng tôi nhiệt;
 • Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp;
 • Kính hộp gắn kín cách nhiệt.

Nhóm vật liệu xây dựng khác

 • Tấm sóng amiăng xi măng;
 • Amiăng crizotin dùng để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng;
 • Tấm thạch cao và Panel thạch cao sử dụng sợi gia cường;
 • Sơn tường dạng nhũ tương;
 • Thanh định hình profile nhôm và hợp kim nhôm;
 • Thanh định hình profile poly vinyl clorua không hóa dẻo PVC-U sử dụng để chế tạo cửa đi và cửa sổ;
 • Các loại ống;
 • Ống và phụ tùng polyetylen sử dụng cho mục đích cấp nước, thoát nước;
 • Ống và phụ tùng nhựa Polypropylene dùng cho mục đích cấp, thoát nước;
 • Ống và phụ tùng poly vinyl clorua không hóa dẻo sử dụng cho mục đích cấp, thoát nước;
 • Ống và phụ tùng bản chất dẻo polyetylen, polipropilen, poli vinyl clorua tạo thành kết cấu sử dụng cho mục đích thoát nước chôn ngầm trong điều kiện không chịu áp;
 • Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường bằng chất liệu sợi thủy tinh sản xuất trên cơ sở nhựa polyester không no sử dụng trong cấp nước chịu áp và không chịu áp.

Quy định về tổ chức chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Thông tư 19/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định rõ về tổ chức chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng. Theo đó chứng nhận hợp quy là hình thức chứng nhận được thực hiện dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận hợp quy cho hàng hóa, sản phẩm vật liệu xây dựng với tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định.

Tìm hiểu thêm:  Điều kiện cấp chứng nhận hợp quy thép pomina

Tổ chức chứng nhận sự phù hợp hay còn gọi là tổ chức hợp quy phải đáp ứng được điều kiện theo quy định pháp luật. Cụ thể tổ chức chứng nhận hợp quy là tổ chức phải có năng lực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa là vật liệu xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD.

Ngoài ra tổ chức chứng nhận hợp quy phải có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ban hành ngày 9 tháng 11 năm 2018 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ khoa học và công nghệ đã được Bộ xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

Yêu cầu với tổ chức thử nghiệm cũng được quy định trong Thông tư 19/2019/TT-BXD. Tổ chức thử nghiệm phải là tổ chức có năng lực thử nghiệm hàng hóa, sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD. 

Tổ chức thử nghiệm phải có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định có tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định 154/2018/NĐ-CP và Nghị định 62/2016/NĐ-CP ban hành ngày 1 tháng 7 năm 2016 quy định về điều kiện hoạt động tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

Quy định về giấy chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn QCVN 16:2019/BXD hoặc tiêu chuẩn QCVN 16:2017/BXD và giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực sẽ được sử dụng giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết hiệu lực của giấy chứng nhận đó.

Trong trường hợp hàng hóa, sản phẩm vật liệu xây dựng đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy và giấy chứng nhận hết hiệu lực trong thời gian quy chuẩn ban hành nhưng chưa có hiệu lực mà sản phẩm hàng hóa vật liệu đó không thuộc danh mục phải chứng nhận hợp quy thì tổ chức sản xuất, nhập khẩu không phải chứng nhận và công bố hợp quy.

Mọi thắc mắc về chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng và các vấn đề khác liên quan xin liên hệ đến Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO quốc tế qua hotline 0908 060 060 hoặc truy cập website https://isoquocte.com/ để nhận tư vấn miễn phí nhé!

Bài viết liên quan