Phiên bản mới của ISO / IEC 20000

  1. Trang chủ
  2. Tin Tông Hợp Quốc Tế
  3. Phiên bản mới của ISO / IEC 20000

iso

Giới thiệu về ISO / IEC 20000

ISO / IEC 20000-1 (Phần 1) là tiêu chuẩn quốc tế về Quản lý Dịch vụ CNTT được sử dụng để chứng minh khả năng quản lý dịch vụ của một nhà cung cấp dịch vụ. Kể từ khi ấn bản đầu tiên được xuất bản vào năm 2005, nhiều tổ chức trên thế giới hiện đã được chứng nhận.

Nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận theo Phần 1 có bằng chứng độc lập về việc đã triển khai các quy trình và kỹ thuật quản lý thực hành tốt nhất, chẳng hạn như ITIL. Một nhà cung cấp dịch vụ có thể sử dụng ISO / IEC 20000 để cung cấp các dịch vụ được cải tiến nhằm tăng giá trị cho khách hàng của họ. Điều này sẽ cho phép khách hàng hiệu quả hơn.

Nhiều tổ chức sử dụng ISO / IEC 20000-1 như một yêu cầu hợp đồng đối với các nhà cung cấp của họ.

Phiên bản mới của ISO / IEC 20000-1

Ấn bản thứ hai của ISO / IEC 20000-1 (Phần 1) vừa được xuất bản vào tháng Tư. Các thành viên của các tổ chức tiêu chuẩn từ hơn 25 quốc gia và các thành viên liên lạc từ itSMF và ISACA đã sản xuất ấn bản mới này.

Có những cải tiến trong cách diễn đạt giúp những người không nói tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Các điều khoản đã được tiêu chuẩn hóa bất cứ khi nào có thể. Ngoài ra còn có nhiều thuật ngữ và định nghĩa hơn sẽ giúp các tổ chức sử dụng một số tiêu chuẩn như ISO 9001 và ISO / IEC 27001. Có sự liên kết chặt chẽ hơn với ISO 9001 và các yêu cầu bảo mật thông tin được sử dụng trong ISO / IEC 27001.

Tìm hiểu thêm:  ISO / TS 16949 - Nền tảng của các ngành cung cấp ô tô thành công

Một trong những thay đổi đáng kể liên quan đến phạm vi của hệ thống quản lý dịch vụ. Điều này có thể phức tạp và Phần 1 hiện bao gồm các yêu cầu cụ thể về định nghĩa phạm vi.

Một thay đổi quan trọng khác là khả năng áp dụng của tiêu chuẩn. Ấn bản mới của Phần 1 thừa nhận rằng nhiều dịch vụ bao gồm các thành phần dịch vụ từ nhiều bên và nhà cung cấp. Điều khoản mới về quản trị các quá trình do các bên khác vận hành có nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ phải chứng minh rằng họ kiểm soát các nhà cung cấp của mình một cách hiệu quả. Nếu một nhà cung cấp dịch vụ phụ thuộc vào các bên khác trong phần lớn các quá trình quản lý dịch vụ thì có thể khó chứng minh được sự kiểm soát thích hợp để đạt được chứng nhận.

Nhiều yêu cầu quy trình quản lý dịch vụ đã được mở rộng. Điều khoản về thiết kế và chuyển đổi các dịch vụ mới hoặc thay đổi có nhiều yêu cầu hơn. Điều này sẽ cung cấp hỗ trợ tốt hơn cho các tổ chức đã áp dụng vòng đời dịch vụ ITIL.

Chuyển sang phiên bản mới

Mỗi chủ sở hữu chương trình chứng nhận ISO / IEC 20000 xác định các kế hoạch chuyển đổi của riêng họ. Việc chuyển đổi có thể khác nhau giữa các chương trình chứng nhận và điều quan trọng là phải tìm kiếm lời khuyên từ các chủ sở hữu chương trình chứng nhận. Các chương trình chứng nhận của Diễn đàn Công nhận Quốc tế sẽ có cách tiếp cận chuyển tiếp chung. Những lần thay đổi điển hình như thế này mất 2 năm.

Tìm hiểu thêm:  ISO 50001: Liệu Điều Này Có Trở Thành Tiêu Chuẩn ISO Tốt Nhất Bao Giờ?

Nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận nên kiểm tra với đánh giá viên của họ để tìm hiểu xem sẽ có những thỏa thuận nào để chuyển chứng chỉ sang phiên bản thứ hai của Phần 1. Hiện tại, kiểm toán viên của bạn có thể chưa có thông tin chi tiết vì họ cần đánh giá tác động của phiên bản mới trước khi họ có thể xác nhận các chi tiết về cách chuyển đổi sang phiên bản mới nếu ISO / IEC 20000-1.

Có các chương trình tiêu chuẩn quản lý Dịch vụ CNTT ISO / IEC 20000 cho các cá nhân cần cập nhật. Chủ sở hữu chương trình đào tạo hoặc công ty đào tạo của bạn sẽ cho bạn biết về những thay đổi.

Tôi có thể lấy bản sao ISO / IEC 20000-1: 2011 ở đâu

[related_post]


Quý khách hàng, doanh nghiệp có nhu cầu về các Tiêu chuẩn / Chứng nhận ISO xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua:

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG ISO QUỐC TẾ

Hotline: 0988 35 9999 | 0904 889 859 , hoặc email: isoquocte@gmail.com

Website: https://isoquocte.com

Thanks and best regards !

 

Tags:

Bài viết liên quan