IAFCertSearch – Cơ sở dữ liệu toàn cầu về các chứng nhận hệ thống quản lý

  1. Trang chủ
  2. Tin Tông Hợp Quốc Tế
  3. IAFCertSearch – Cơ sở dữ liệu toàn cầu về các chứng nhận hệ thống quản lý

Giới thiệu về IAF CertSearch

IAF CertSearch ( https://www.iafcertsearch.org/ ) đã được thành lập bởi Diễn đàn Công nhận Quốc tế và các thành viên của IAF để các chứng chỉ được công nhận từ khắp nơi trên thế giới có thể được xác thực. IAF CertSearch là một cơ sở dữ liệu toàn cầu, nơi người dùng có thể tìm kiếm và xác thực trạng thái của chứng chỉ được công nhận do Tổ chức chứng nhận đã được Tổ chức công nhận thành viên ký của IAF công nhận theo phạm vi chính ISO / IEC 17021-1.

iaf certsearch

IAF CertSearch

isocertvn iaf

Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) đã chính thức ra mắt cơ sở dữ liệu toàn cầu về các chứng chỉ hệ thống quản lý được công nhận trên toàn thế giới. Các công ty và chính phủ có thể kiểm tra kỹ thuật số (các) chứng nhận của tổ chức để xác định xem chứng chỉ có hợp lệ hay không và tổ chức cấp chứng chỉ có các chứng nhận cần thiết để chứng nhận theo tiêu chuẩn tương ứng.

IAF CertSearch , cơ sở dữ liệu toàn cầu lớn nhất về các chứng chỉ được công nhận, hiện bao gồm khoảng 400.000 chứng chỉ hợp lệ tại hơn 150 nền kinh tế trải dài các lĩnh vực khác nhau.

Với hơn 4.000 tổ chức chứng nhận và 68 tổ chức ký kết MLA của IAF trên toàn thế giới, việc xác nhận các chứng nhận trong chuỗi cung ứng thường rất khó khăn. Việc hợp nhất dữ liệu chứng nhận trong cơ sở dữ liệu toàn cầu – IAFCertSearch – cho phép xác nhận đơn giản và hiệu quả.

Tìm hiểu thêm:  Tận dụng tối đa chứng chỉ ISO trong thời kỳ suy thoái

isocertvn iaf

Thông tin về IAF

Các IAF là một hiệp hội của các tổ chức như đầu óc tìm cách giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp và khách hàng của họ bằng cách đảm bảo độ tin cậy của chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới.

“Chứng nhận một lần, được chấp nhận trên toàn thế giới.”

Thông tin liên lạc

info@iafcertsearch.org

 

Bài viết liên quan