Nội dung cần có khi download tài liệu ISO 22000

 1. Trang chủ
 2. ISO 22000
 3. Nội dung cần có khi download tài liệu ISO 22000

Download tài liệu ISO 22000 là phương thức cơ bản để tổng hợp nội dung chi tiết về tiêu chuẩn. Tài liệu về tiêu chuẩn ISO 22000 bao gồm những nội dung gì? Khái quát nội dung cơ bản của tiêu chuẩn này như thế nào? Hãy cùng và giải đáp chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

>>> Xem thêm

♦   Thông tin cung cấp từ dịch vụ tư vấn ISO 22000

♦  Khái quát yêu cầu và nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000

Download tài liệu ISO 22000

Download tài liệu ISO 22000

Mục đích của tài liệu ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO. Hiện nay đang có đồng thời 2 phiên bản còn hiệu lực. Phiên bản đầu tiên được ban hành năm 2005 là tiêu chuẩn ISO 22000:2005 được thay thế bởi phiên bản hiện tại ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2018 – ISO 22000:2018.

Các tổ chức, doanh nghiệp có thời hạn 3 năm kể từ khi phiên bản 2018 được ban hành để chuyển đổi. Từ ngày 19 tháng 6 năm 2021, giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2005 sẽ chính thức hết hiệu lực kể cả khi chưa đủ thời hạn 3 năm. Khi đó các tổ chức, doanh nghiệp sẽ buộc phải áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

Tiêu chuẩn Food Safety Management Systems – Requirements for any organization in the food chain có tên dịch sang tiếng Việt là Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm. Tiêu chuẩn này hướng đến đối tượng là các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Mục đích áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm mục đích cải tiến toàn bộ kết quả thực hiện về an toàn thực phẩm. Thông qua đó:

 • Nâng cao khả năng cung cấp ổn định sản phẩm thực phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến thực phẩm an toàn để đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng như yêu cầu luật định, chế định hiện hành.
 • Giải quyết những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
 • Chứng minh được sự phù hợp với những yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cụ thể.

Kết cấu nội dung của tiêu chuẩn ISO 22000

Download tai lieu ISO 22000 cần đảm bảo nội dung cơ bản. Nội dung của tiêu chuẩn ISO 22000:2005 có sự khác biệt đáng kể so với phiên bản 2018. Thời điểm hiện tại các tổ chức nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018 để không mất thời gian chuyển đổi. Theo đỏ nội dung của tiêu chuẩn này được xây dựng theo chu trình PDCA và cấu trúc cấp cao HLS.

Tìm hiểu thêm:  Tóm tắt ISO 22000:2018 qua nội dung 10 điều khoản

Cấu trúc cấp cao HLS và tiêu chuẩn ISO 22000

Thực chất cấu trúc cấp cao HLS không chỉ được áp dụng cho duy nhất tiêu chuẩn ISO 22000. Ngược lại đây là cấu trúc cấp cao được Tổ chức ISO áp dụng cho tất cả tiêu chuẩn ISO về Hệ thống quản lý nói chung. Điển hình như tiêu chuẩn ISO 14001, tiêu chuẩn ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 45001….

Cấu trúc HLS được phát triển nhằm đem đến sự đồng nhất cho các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý. Mục đích là để giúp các tổ chức, người sử dụng có thể tích hợp những hệ thống quản lý do tổ chức ISO ban hành lại với nhau.

Khi đó các hệ thống quản lý sẽ hỗ trợ cho nhau để tăng tính hiệu quả khi triển khai. Vì vậy ba điều khoản đầu tiên trong các tiêu chuẩn ISO về Hệ thống quản lý nói chung và tiêu chuẩn ISO 22000:2018 nói riêng đều có nội dung giới thiệu. Download tài liệu ISO 22000 có thể dễ dàng chứng minh được điều này.

Ba điều khoản đầu tiên tương ứng lần lượt là Điều khoản 1 – Phạm vi áp dụng; Điều khoản 2 – Tài liệu viện dẫn; Điều khoản 3 – Thuật ngữ và định nghĩa. Các điều khoản này cung cấp thông tin để giới thiệu chung về về hệ thống quản lý. Các điều khoản còn lại từ điều khoản 4 đến điều khoản 10 là nội dung về yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Chu trình PDCA cho tiêu chuẩn ISO 22000

Bên cạnh cấu trúc cấp cao, tiêu chuẩn ISO 22000:2018 còn được xây dựng dựa trên chu trình PDCA – Plan Do Check Act. Chương trình PDCA được tạo thành bởi 4 khái niệm lần lượt là hoạch định – thực hiện – kiểm tra và hành động. Trong đó:

 • Plan – Hoạch định tương ứng với bốn điều khoản bao gồm Điều khoản 4 – Bối cảnh của tổ chức; Điều khoản 5 – Lãnh đạo; Điều khoản 6 – Hoạch định; Điều khoản 7 – Hỗ trợ. Đây là hành động thiết lập mục tiêu cho Hệ thống quản lý an toàn chất lượng và các quá trình của hệ thống với mục đích cung cấp nguồn lực cần thiết để đạt được kết quả mong muốn và giải quyết rủi ro, nắm bắt cơ hội.
 • Do – Thực hiện tương ứng với Điều khoản 8 – Thực hiện tức là tiến hành, triển khai những gì đã được hoạch định trước đó.
 • Check – Kiểm tra tương ứng với Điều khoản 9 – Đánh giá kết quả hoạt động tức là tiến hành giám sát các quá trình, sản phẩm, dịch vụ được tạo ra đồng thời phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu từ hoạt động giám sát, đo lường, thẩm tra, báo cáo kết quả;
 • Act – Hành động tương ứng với Điều khoản 10 – Cải tiến có nghĩa là thực hiện những hành động để cải tiến kết quả thực hiện nhằm hoàn thiện hơn Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
Tìm hiểu thêm:  Khái quát nội dung và phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005

Tổng hợp các tài liệu ISO 22000 cần thiết

Việc download tài liệu ISO 22000 sẽ cung cấp nguồn thông tin chính thống để các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng khi triển khai Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Bên cạnh văn bản về tiêu chuẩn ISO 22000:2018 thì các tổ chức còn phải chuẩn bị thêm tài liệu, hồ sơ.

Tài liệu, hồ sơ được chuẩn bị chính là nguồn tài liệu chứng minh việc áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong thực tế. Đây là dữ liệu quan trọng cần thiết khi các tổ chức làm hồ sơ xin cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Cụ thể, tài liệu cơ bản bao gồm:

 • Kế hoạch ISO 22000;
 • Các tài liệu liên quan đến ISO 22000 trong đó quan trọng hưn cả là Sổ tay ISO 22000;
 • Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ thực phẩm mà tổ chức sản xuất;
 • Thủ tục và chỉ dẫn công việc;
 • Các tài liệu liên quan đến hoạt động giám sát, kiểm tra, sửa chữa hoặc thử nghiệm…

Ngoài ra tổ chức còn có thể chuẩn bị các tài liệu khác mà bản thân thấy cần thiết để chứng minh hiệu quả của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đang áp dụng. Chi tiết về các tài liệu cần phải có được chi tiết khi download tài liệu ISO 22000

Tầm quan trọng của tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 đóng vai trò vô cùng quan trọng với nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thực phẩm nói riêng. Trong đó giá trị của tiêu chuẩn này được thể hiện thông qua:

  • Khẳng định với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm thực phẩm an toàn với sức khỏe. Có thể nói chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000 là bằng chứng quan trọng cho thấy sản phẩm của doanh nghiệp đã đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến cũng như tiêu thụ.
  • Tiêu chuẩn ISO 22000 giúp nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp với thực phẩm từ khi nhập nguyên vật liệu đầu vào, lên kế hoạch sản xuất cho đến quản lý kho, quản lý công cụ sản xuất…
 • Tiêu chuẩn ISO 22000 và download tài liệu ISO 22000 là điều kiện bắt buộc trong trường hoạt động doanh nghiệp muốn tham gia đấu thầu, cung cấp thực phẩm với số lượng lớn cho các bệnh viện, khu công nghiệp, trường học…
 • Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000 có thể sử dụng để thay thế cho Giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn? Hãy đến với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế bằng cách truy cập website https://isoquocte.com/ hoặc gọi qua Hotline 0908 060 060 để cập nhật thông tin chi tiết, miễn phí nhé!

Bài viết liên quan