ISO 9001:2000 và các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001 cần biết

 1. Trang chủ
 2. ISO 9001
 3. ISO 9001:2000 và các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001 cần biết

ISO 9001:2000 là một trong những phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001 – Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng. Tổ chức ISO đã xuất bản tiêu chuẩn này với nhiều phiên bản khác nhau. Đó là các phiên bản nào? Tiến trình thay đổi của các phiên bản ra sao? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

>>> XEM THÊM

♦  Điều kiện và quy trình cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 13485 mới nhất

♦  Khái quát nội dung tiêu chuẩn TCVN ISO 13485:2017

ISO 9001:2000

ISO 9001:2000

Đôi nét về Tổ chức ISO 

Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 được xuất bản bởi Tổ chức ISO – Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa có tên tiếng Anh là International Organization for Standardization. Tổ chức ISO là cơ quan chuyên thiết lập tiêu chuẩn Quốc tế cũng như đưa ra những tiêu chuẩn công nghiệp, tiêu chuẩn thương mại có hiệu lực phạm vi toàn thế giới.

Tổ chức ISO chính thức thành lập vào ngày 23/02/1947 với trụ sở Ban thư lý đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Tính đến năm 2018, Tổ chức ISO đã có tổng cộng 161 thành viên. Việt Nam đã trở thành một trong số các thành viên của tổ chức này vào năm 1977. Tổ chức ISO là tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế độc lập, phi chính phủ.

Tổ chức ISO có nhiệm vụ chính là xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn có hiệu lực áp dụng phạm vi toàn thế giới. Các tiêu chuẩn dược xuất bản thông thường trở thành lật định thông qua những hiệp định hoặc những tiêu chuẩn Quốc gia. Đến nay, tổ chức ISO đã ban hành hơn 20.000 tiêu chuẩn thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất sản phẩm, an toàn thực phẩm, trang thiết bị y tế, nông nghiệp, công nghệ…

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 9001:2000 là gì? Thực chất tiêu chuẩn ISO 9001 là một phần của tiêu chuẩn ISO 9000 – Một trong những tiêu chuẩn được đánh giá là phổ biến nhất trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn ISO 9001 đưa ra các yêu cầu về Hệ thống quản lý chất lượng – Quality Management System – QMS.

Hệ thống quản lý chất lượng là hệ thống hóa các quy trình nhằm giúp doanh nghiệp điều phối, định hướng hoạt động cũng như quản lý hiệu quả tốt hơn. Tiêu chuẩn ISO 9001 xác định những yêu cầu liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn ISO 9001 cũng như ISO 9001:2000 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Trong đó tiêu chuẩn ISO 9001 được đánh giá là tiêu chuẩn trọng yếu nhất giúp xác định những yêu cầu cơ bản cho một Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức. 

Tìm hiểu thêm:  Tổng hợp tiến trình ra đời của tiêu chuẩn ISO 9001

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 9001 là đảm bảo sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp ra thị trường đạt đúng yêu cầu. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 có sự góp mặt của:

 • Tiêu chuẩn ISO 9000 – Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng;
 • Tiêu chuẩn ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu;
 • Tiêu chuẩn ISO 9004 – Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn cải tiến hiệu quả;
 • Tiêu chuẩn ISO 19011 – Hướng dẫn đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng.

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 2000 xuất bản nhằm đưa ra những yêu cầu được sử dụng như một tiêu chuẩn để áp dụng vào Hệ thống quản lý chất lượng cũng như đánh giá chứng nhận phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức. Tính đến thời điểm hiện tại, tiêu chuẩn ISO 9001 đã trải qua tổng cộng 5 phiên bản. Cụ thể:

 • Phiên bản ISO 9001:1987

Thực chất tiến trình xuất bản của tiêu chuẩn ISO 9001 phải tính từ năm 1955. Khi đó Tổ chức ISO đã đưa ra những quy định về đảm bảo chất lượng của NATO AC 250. Năm 1969, MD25 của UK và MISTD 9858 USA cho các nhà thầu của NATO được cho ra mắt. 

Đến năm 1972, BS4748 và BS 4891 ra đời áp dụng cho các Công ty cung ứng cho Bộ Quốc Phòng Anh. Năm 1979 đánh dấu sự xuất hiện của BS 5750 của Viện tiêu chuẩn Anh. Năm 1987 có thể coi là phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn ISO 9001. Đây chính là lúc bộ tiêu chuẩn ISO 9000 ra đời với sự kết hợp của tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 9002 và ISO 9003. 

Phiên bản ISO 9001:1987 có tên đầy đủ Quality Systems – Model for quality assurance in design/development, production, installation and servicing nghĩa là Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật.

 • Phiên bản ISO 9001:1994

Phiên bản ISO 9001:1994 được ban hành sau khi soát xét bộ tiêu chuẩn ISO 9000 lần một. Phiên bản này có tên đầy đủ là Quality systems – Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing. Tiêu chuẩn ISO 9001 :1994 tương đương với Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN ISO 9001:1996 – Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật.

 • Phiên bản ISO 9001:2000

Phiên bản ISO 9001:2000 được ban hành sau khi soát xét lần 2 và tích hợp thành tiêu chuẩn này. Tên đầy đủ của tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2000 là Quality management systems – Requirements tương đương với Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN ISO 9001:2000 – Quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

 • Phiên bản ISO 9001:2008

Tiếp nối phiên bản ISO 9001:2000 là phiên bản ISO 9001:2008 được ban hành vào năm 2008 sau khi đã chuyển đổi. Phiên bản 2008 có tên đầy đủ là Quality management systems – Requirements tương đương với Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

 • Phiên bản ISO 9001:2015

Phiên bản mới nhất đang được áp dụng là tiêu chuẩn ISO 9001:2018 xuất bản thay thế cho ISO 9001:2008. Tiêu chuẩn chính thức xuất bản và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2015 với nhiều điểm thay đổi trong các nguyên tắc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. 

Tìm hiểu thêm:  Sổ tay chất lượng ISO 9001 2015 và những thông tin cần có

Phiên bản 2015 có tên đầy đủ là Quality Management System – Requiremets  tương đương với Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN ISO 9001:2015 – Quản lý chất lượng – Các yêu cầu. Hiện tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vẫn đang có hiệu lực và được áp dụng rộng rãi trên thế giới.

Nội dung cơ bản trong tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và ISO 9001:2015

Hai phiên bản ISO 9001 có sự cải tiến khá mạnh mẽ về mặt nội dung để phù hợp với thời đại. Nội dung cụ thể của hai phiên bản như sau:

Khái quát nội dung tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đưa ra những quy định về các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý chất lượng khi tổ chức cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm một cách ổn định để đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng và những yêu cầu chế định thích hợp.

Tiêu chuẩn này được đưa ra nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng bằng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực bao gồm những quá trình được cải tiến liên tục giúp hệ thống luôn đảm bảo sự phù hợp với những yêu cầu của khách hàng, yêu cầu chế định được áp dụng.

Tổ chức có nhiệm vụ xây dựng, triển khai, lập văn bản và duy trì hệ thống quản lý chất lượng hoạt động hiệu quả. Đồng thời tổ chức phải thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống theo những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001 2015 là phiên bản mới nhất áp dụng cho những tổ chức muốn chứng tỏ khả năng cung ứng sản phẩm và dịch vụ đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cũng như yêu cầu luật định. Phiên bản này có nội dung bao gồm 10 phần:

 • Phạm vi áp dụng
 • Tài liệu viện dẫn
 • Thuật ngữ và định nghĩa
 • Bối cảnh của tổ chức
 • Sự lãnh đạo
 • Hoạch định
 • Hỗ trợ
 • Điều hành
 • Đánh giá kết quả hoạt động
 • Cải tiến

10 phần được chia thành các phần nhỏ với nội dung là đưa ra những yêu cầu về quản lý chất lượng nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng được đúng quy định theo tiêu chuẩn. Các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001 2015 năm xây dựng hệ thống theo mô hình PDCA – Plan Do Check Act.

Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế sẵn sàng tư vấn, cấp chứng chỉ hợp pháp cho khách hàng có nhu cầu. Hãy liên hệ qua hotline 0908 060 060 để được giải đáp dịch vụ chi tiết nhé!

Bài viết liên quan