ISO 9001 so với các Hệ thống quản lý chất lượng khác

 1. Trang chủ
 2. ISO 9001
 3. ISO 9001 so với các Hệ thống quản lý chất lượng khác

Kính lúp trên máy tính xách tay

Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) là gì?

Hệ thống quản lý chất lượng đóng vai trò như một lộ trình cho cách doanh nghiệp dự định tạo ra các sản phẩm chất lượng hoặc cung cấp dịch vụ chất lượng một cách nhất quán, đáp ứng cả khách hàng và bất kỳ yêu cầu pháp lý / quy định nào. Nó đưa ra một số hoạt động quản lý chất lượng bao gồm toàn bộ vòng đời của sản phẩm hoặc dịch vụ:

 • Lập kế hoạch: đảm bảo tất cả khách hàng và mọi yêu cầu pháp lý / quy định đều được giải quyết
 • Kiểm soát chất lượng: đưa các quy trình vào thực tế để đảm bảo đầu ra nhất quán của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn
 • Đảm bảo chất lượng: xác nhận rằng chất lượng phù hợp với mong đợi của khách hàng – và tiêu chuẩn của riêng bạn
 • Cải tiến: xem xét kết quả đầu ra của bạn và thực hiện các thay đổi đối với quy trình của bạn để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn cao được duy trì và nhu cầu của khách hàng được đáp ứng

Trong hệ thống QMS, tài liệu là rất quan trọng mặc dù không nên nhầm lẫn nó với chính Hệ thống quản lý. Viết ra các chính sách của bạn và tạo bản đồ quy trình cho từng quy trình trong giai đoạn lập kế hoạch giúp đào tạo nhân viên dễ dàng hơn và họ biết những gì được mong đợi trong giai đoạn Kiểm soát chất lượng. Tài liệu cũng giúp ích cho cả các nỗ lực Đảm bảo chất lượng và cải tiến vì nó cung cấp một tiêu chuẩn để đo lường chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ và cung cấp bằng chứng cho các đánh giá chất lượng.

Dựa trên rủi ro, hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 xem xét cách một doanh nghiệp quản lý các rủi ro có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ, bất kể rủi ro đó dẫn đến hậu quả tích cực hay tiêu cực. Cũng như những thất bại về chất lượng của các sản phẩm dịch vụ được cung cấp, những rủi ro đó bao gồm việc không: xác định được nhu cầu của khách hàng, đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc quy định và giữ an toàn cho dữ liệu hoặc tài sản của khách hàng. Mặc dù những lỗi này có thể là kết quả của hành động của các đối tác hoặc nhà cung cấp, hệ thống quản lý chất lượng sẽ đưa ra các kế hoạch để quản lý những lỗi đó và giải quyết chúng.

Tìm hiểu thêm:  Tổng hợp quy trình quản lý ISO 9001 2015

ISO 9001 là gì?

Được phát triển bởi một nhóm các chuyên gia chất lượng, ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng. Nó cung cấp một lộ trình cho các doanh nghiệp không chỉ muốn vận hành Hệ thống quản lý dựa trên lời khuyên được quốc tế công nhận mà còn muốn xác minh sự tuân thủ của họ đối với Tiêu chuẩn này. Và với các đánh giá thường xuyên, bằng chứng liên tục về sự phù hợp với Tiêu chuẩn này sẽ giúp doanh nghiệp của bạn chứng minh rằng họ rất coi trọng chất lượng và đang làm mọi thứ có thể để cung cấp dịch vụ nhất quán, chất lượng cao.

Tiêu chuẩn ISO 9001 cung cấp một khuôn khổ cho:

 • Sự tham gia và tham vấn của nhân viên
 • Tư duy dựa trên rủi ro thông qua việc đánh giá, đánh giá và giải quyết các rủi ro và cơ hội của tổ chức
 • Việc thiết lập và đạt được các mục tiêu Chất lượng
 • Việc quản lý các nguồn lực bao gồm nhân viên và vật liệu
 • Việc đào tạo và nâng cao nhận thức của nhân viên về hệ thống quản lý chất lượng
 • Quản lý thông tin liên lạc bên ngoài và nội bộ
 • Kiểm soát hiệu quả các tài liệu và hồ sơ
 • Kiểm soát hiệu quả các hoạt động vận hành
 • Quản lý sự thay đổi và xem xét tác động của nó đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ
 • Việc quản lý các quá trình mua sắm
 • Quản lý các thủ tục chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp
 • Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá việc thực hiện chất lượng
 • Việc thực hiện các cuộc đánh giá nội bộ và bên ngoài để duy trì chứng nhận iso.
 • Việc thực hiện các đánh giá của ban lãnh đạo để kiểm tra hoạt động chất lượng tổng thể
 • Việc sử dụng các quy trình và hành động khuyến khích cải tiến liên tục

Làm thế nào để ISO 9001 tăng thêm giá trị cho Hệ thống quản lý chất lượng?

Các doanh nghiệp đang cân nhắc việc bổ sung vào Hệ thống quản lý chất lượng hiện có của mình bằng cách triển khai Hệ thống quản lý được chứng chỉ ISO 9001 có thể nhận được những lợi ích sau:

 1. ISO 9001 là một Tiêu chuẩn có thể chứng nhận, vì vậy khách hàng và các bên quan tâm khác có thể yên tâm rằng Hệ thống Quản lý Chất lượng chất lượng cao đang được áp dụng. Thêm vào đó là sự đảm bảo rằng Hệ thống quản lý chất lượng sẽ tiếp tục được vận hành tuân thủ Tiêu chuẩn thông qua một chương trình đánh giá hàng năm
 2. Có sự tập trung mạnh mẽ vào sự lãnh đạo và thu hút của quản lý cấp cao, khuyến khích văn hóa Chất lượng trong toàn tổ chức, thay vì là một hệ thống hoạt động độc lập với các quy trình cốt lõi
 3. Đánh giá bên ngoài hàng năm để xác nhận Hệ thống quản lý chất lượng vẫn phù hợp với Tiêu chuẩn ISO 9001 có thể làm giảm số lượng và do đó chi phí đánh giá nhà cung cấp
 4. Hệ thống quản lý chất lượng khuyến khích các doanh nghiệp xem xét nhu cầu và mong đợi của tất cả các bên liên quan, không chỉ khách hàng
 5. Do bố cục cấp cao nhất được chia sẻ, ISO 9001 đồng bộ hóa với hầu hết các Tiêu chuẩn ISO hiện đại, cho phép tích hợp dễ dàng hơn
 6. Các doanh nghiệp có thể nhận thấy rằng họ có thể dễ dàng giành được các đấu thầu yêu cầu chứng nhận ISO 9001
 7. Hệ thống quản lý chất lượng khuyến khích việc xác định vai trò và trách nhiệm về Chất lượng, cho phép nhân viên biết chính xác vị trí của họ và trách nhiệm của họ đối với chất lượng
 8. Thông qua các quy trình để phát hiện và giải quyết sự không phù hợp, QMS được thiết lập để giúp ngăn ngừa các vấn đề có tính chất tương tự trong tương lai, cho phép một doanh nghiệp liên tục cải tiến các quy trình của mình và hiệu quả hơn
Tìm hiểu thêm:  Xác định phạm vi và mục đích của ISO 9001 2015

Để tìm hiểu thêm về ISO 9001, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay: gọi 0904.889.859 (Ms.Hoa) hoặc hoàn thành mẫu yêu cầu trực tuyến của chúng tôi.

Tổng hợp tin từ: ISO QUỐC TẾ

Tags:

Bài viết liên quan