ISO 22000 là gì?

  1. Trang chủ
  2. ISO 22000
  3. ISO 22000 là gì?

ISO 22000 là gì?

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã phát triển Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm: ISO 22000. ISO 22000 có thể được áp dụng độc lập với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác hoặc tích hợp với các yêu cầu hệ thống quản lý hiện có.

ISO 22000 Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm từ nông trại đến ngã ba. Tiêu chuẩn ISO 22000 có thể áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô, tính chất hoặc địa lý của tất cả các Chuỗi thực phẩm từ trang trại đến thức ăn chăn nuôi, nhà sản xuất chính, nhà sản xuất thực phẩm, nhà vận chuyển & lưu trữ và ngành công nghiệp như nhà sản xuất thiết bị, bao bì, chất làm sạch, phụ gia , thành phần và liên quan đến thực phẩm.

Được chứng nhận ISO 22000 cho phép một công ty cho khách hàng của họ thấy rằng họ có một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Điều này tạo niềm tin cho khách hàng đối với sản phẩm Điều này ngày càng trở nên quan trọng hơn khi khách hàng yêu cầu thực phẩm an toàn và các nhà chế biến thực phẩm yêu cầu các thành phần thu được từ nhà cung cấp của họ phải an toàn.

Tìm hiểu thêm:  ISO 22000 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

ISO 22000 mở rộng các lợi ích đối với cách tiếp cận hệ thống quản lý của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 với Phân tích mối nguy & Kiểm soát tới hạn – HACCP và các kế hoạch nhằm cung cấp Thực phẩm An toàn.

ISO 22000 mang lại lợi ích như thế nào cho tổ chức của tôi?

  • Hoàn thành các nghĩa vụ kinh doanh hoặc pháp lý
  • Nâng cao uy tín và hình ảnh doanh nghiệp giữa khách hàng và cơ quan quản lý.
  • Lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
  • Giảm chi phí liên quan đến chất thải và thu hồi
  • Sử dụng tài nguyên tốt hơn và giảm chi phí hỏng hóc.

 

>> Xem thêm:

Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015 là gì?

ISO 14001 là gì?

ISO 22000 là gì

ISO 22000 là gì

Liên hệ chúng tôi:

Để biết thêm thông tin về chứng nhận ISO 22000, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại 0988 35 9999 – 0904 889 859 hoặc email isoquocte@gmail.com

Tags:

Bài viết liên quan