HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

  1. Trang chủ
  2. ISO 14001
  3. HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

Môi trường được coi là có tầm quan trọng thiết yếu để đáp ứng các nhu cầu ngày nay mà không gây nguy hiểm cho việc đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ tương lai, theo cách đảm bảo sự cân bằng giữa xã hội và kinh tế. Việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững được thực hiện bằng cách cân bằng ba yếu tố bền vững này.

Các kỳ vọng của xã hội đối với phát triển bền vững, minh bạch và trách nhiệm giải trình, luật pháp ngày càng thắt chặt, gia tăng áp lực lên môi trường do ô nhiễm, sử dụng tài nguyên kém hiệu quả, quản lý chất thải không phù hợp, biến đổi khí hậu, mất giá trị hệ sinh thái và mất đa dạng sinh học tăng chậm. Nó đã thúc đẩy nó áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống để quản lý môi trường bằng cách thực hiện các hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015 để đóng góp vào quy mô của nó.

 

Xem thêm:

Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015 là gì?

8 điểm khác biệt chính giữa OHSAS 18001 và ISO 45001

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

Mục đích của hệ thống quản lý môi trường là cung cấp một khuôn khổ cho các tổ chức để bảo vệ môi trường và phản ứng với các điều kiện môi trường thay đổi cân bằng với các nhu cầu kinh tế xã hội. ISO 14001: 2015 đặt ra các điều kiện để các tổ chức đạt được đầu ra dự kiến ​​cho hệ thống quản lý của họ. Cách tiếp cận có hệ thống đối với quản lý môi trường tạo ra các lựa chọn cho ban lãnh đạo cấp cao để xây dựng thành công lâu dài và đóng góp vào sự phát triển bền vững, với thông tin về:

– Bảo vệ môi trường bằng cách ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường,

– Giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể xảy ra của các điều kiện môi trường đối với tổ chức,
– Giúp tổ chức thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ,
– Tăng cường hoạt động môi trường,
– Sử dụng cách tiếp cận vòng đời có thể ngăn chặn sự gia tăng không chủ ý của các tác động môi trường trong vòng đời của sản phẩm và dịch vụ của tổ chức; Kiểm soát hoặc ảnh hưởng đến việc thiết kế, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và thải bỏ của
tổ chức,
– Mang lại lợi ích tài chính và hoạt động có thể là kết quả của các giải pháp thay thế lành mạnh về môi trường nhằm củng cố vị thế của tổ chức trên thị trường, – Chia sẻ thông tin môi trường với các bên liên quan.

Tìm hiểu thêm:  Yêu cầu và phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001

 

Yếu tố thành công

Sự thành công của hệ thống quản lý môi trường phụ thuộc vào cam kết ở tất cả các cấp và chức năng của tổ chức, do lãnh đạo cao nhất của tổ chức đó dẫn đầu. Các tổ chức có thể tăng cơ hội để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, đặc biệt là để tăng các tác động môi trường có lợi, mang tính chiến lược và cạnh tranh. Quản lý cấp cao, quản lý môi trường; Nó có thể xác định rủi ro và cơ hội một cách hiệu quả bằng cách tích hợp nó vào các quá trình kinh doanh của tổ chức, định hướng chiến lược và ra quyết định cũng như các ưu tiên kinh doanh khác, đồng thời kết hợp quản lý môi trường với tất cả các hệ thống quản lý của tổ chức. Chứng minh rằng tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 đã được thực hiện thành công có thể được sử dụng để đảm bảo rằng một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả tồn tại.

Việc áp dụng ISO 14001: 2015 tự nó không đảm bảo các kết quả môi trường tối ưu. Việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 có thể khác nhau giữa các tổ chức (trong bối cảnh của từng tổ chức). Hai tổ chức có thể thực hiện các hoạt động tương tự, nhưng việc tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn này có thể đạt được ngay cả khi họ có các nghĩa vụ tuân thủ khác nhau, các cam kết khác nhau trong chính sách môi trường, công nghệ môi trường khác nhau và các mục tiêu hoạt động môi trường khác nhau. Mức độ chi tiết và phức tạp của hệ thống quản lý môi trường sẽ khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh của tổ chức, phạm vi của hệ thống quản lý môi trường, nghĩa vụ tuân thủ của hệ thống quản lý và bản chất của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của nó (bao gồm các khía cạnh môi trường và các tác động môi trường liên quan của hệ thống quản lý).

Lập kế hoạch – Làm – Kiểm tra – Thực hiện mô hình hành động

Cốt lõi của phương pháp tiếp cận hình thành nền tảng của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015 dựa trên khái niệm được gọi là Kế hoạch – Áp dụng – Kiểm tra – Thực hiện – (PDCA). Mô hình PDCA cung cấp một quy trình lặp đi lặp lại được tổ chức sử dụng để đạt được sự cải tiến liên tục. ISO 14001: 2015 có thể được áp dụng cho hệ thống quản lý môi trường và cho từng yếu tố của hệ thống này. PDCA có thể được diễn đạt ngắn gọn như sau:

Tìm hiểu thêm:  4 điều kiện cơ bản để đạt được chứng chỉ ISO 14001:2015

– Kế hoạch: Thiết lập các mục tiêu và quy trình cần thiết để đạt được kết quả phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức.
– Áp dụng: Thực hiện các quy trình theo kế hoạch.
– Kiểm tra: Giám sát và đo lường các quá trình theo chính sách môi trường, bao gồm các cam kết, mục tiêu môi trường và tiêu chí làm việc, và báo cáo kết quả.
– Thực hiện hành động: Thực hiện các biện pháp để cải tiến liên tục.

Chứng Nhận ISO 14001 bao gồm các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường mà một tổ chức có thể sử dụng để cải thiện hoạt động môi trường của mình. Tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 nhằm mục đích được sử dụng bởi các tổ chức đóng góp vào khía cạnh môi trường bền vững và nhằm mục đích quản lý các trách nhiệm môi trường của họ bằng cách tiếp cận có hệ thống. Tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 của tổ chức; Nó giúp tổ chức đạt được các đầu ra dự kiến ​​của hệ thống quản lý môi trường của mình, hệ thống này làm tăng thêm giá trị cho môi trường, bản thân tổ chức và các bên quan tâm. Phù hợp với các chính sách môi trường của tổ chức, các đầu ra của hệ thống quản lý môi trường bao gồm:

– Tăng cường hoạt động môi trường,
– Thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ,
– Đạt được các mục tiêu về môi trường.

ISO 14001: 2015 xác định rằng tổ chức có thể kiểm soát hoặc ảnh hưởng đến tất cả các tổ chức bất kể quy mô, loại hình và cấu trúc của chúng và với cách tiếp cận vòng đời; Nó có thể được áp dụng cho các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của nó. Tiêu chuẩn này không nêu các tiêu chí cụ thể về hoạt động môi trường. Tất cả hoặc một phần của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 có thể được sử dụng để cải thiện quản lý môi trường một cách có hệ thống. Tuyên bố về sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 chỉ có thể thực hiện được nếu hệ thống quản lý môi trường của một tổ chức bao gồm tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 và tất cả các điều kiện được đáp ứng mà không có ngoại lệ.

Tags:

Bài viết liên quan