Tìm hiểu hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận hợp quy CR

 1. Trang chủ
 2. Hợp Quy - Hợp Chuẩn
 3. Tìm hiểu hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận hợp quy CR

Giấy chứng nhận hợp quy CR là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh với đối tượng quy định trong quy chuẩn kỹ thuật. Vậy hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy là gì? CR là gì?

 

>>>> XEM THÊM:

♦ Hỏi đáp về chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Tiếng Anh

♦ Khác biệt giữa chứng nhận hợp quy và hợp chuẩn

Chứng nhận hợp quy là gì?

khái niệm chứng nhận hợp quy được quy định rõ trong luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Theo đó chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động nằm trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Đối tượng nằm trong danh sách sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn chịu sự quản lý của các bộ ban ngành ban hành bắt buộc phải thực hiện xin cấp và công bố hợp quy theo đúng quy định. Phương thức đánh giá hợp quy áp dụng cho từng đối tượng cụ thể đã được quy định tại danh mục quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Đối tượng chứng nhận hợp quy bao gồm các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia, khu vực, quốc tế hoặc quy chuẩn của địa phương. đối tượng quy định trong quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến những tiêu chí như sức khỏe, an toàn, môi trường. 

Giấy chứng nhận hợp quy CR là gì?

Giấy chứng nhận hợp quy CR là phương thức chứng nhận đã đăng ký hợp quy dựa trên kết quả trứng nhật từ bên thứ ba là một tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận đã được chỉ định theo đúng quy định. Hai chữ “CR” ở đây ý chỉ hợp quy và tem hợp quy CR.

Tem hợp quy CR là bằng chứng để chứng minh và nhận biết các sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy và đáp ứng được yêu cầu, quy định của nhà nước trong lưu thông trên thị trường. Tem CR hay còn gọi là dấu hợp quy CR được thiết kế với ký hiệu có dạng hình chữ CR cách điệu.

giấy chứng nhận hợp quy CR

chứng nhận hợp quy CR

Hình ảnh, kích thước, yêu cầu cụ thể của tem CR được quy định rõ trong Phụ lục I, 28/2012/TT-BKHCN. Tem CR cho phép người dùng có thể xác định được những sản phẩm đạt chất lượng theo đúng quy định. Tem CR được in trên chất liệu đề can như đề can nhựa hoặc đề can giấy tại vị trí dễ nhận biết để người tiêu dùng có thể xác định sản phẩm hợp quy dễ dàng.

Tìm hiểu thêm:  Quy định công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng thực phẩm

Sản phẩm bắt buộc phải đăng ký giấy chứng nhận hợp quy CR

Nền kinh tế Việt Nam càng ngày càng phát triển nên số lượng sản phẩm được cung ứng ra thị trường cũng đa dạng không kém. Những sản phẩm yêu cầu phải đăng ký, công bố chứng nhận hợp quy khá nhiều được quy định trong 7 danh mục bao gồm:

 • Nhóm sản phẩm chịu sự quản lý của Bộ Y tế quy định trong Thông tư số 31/2017/TT-BYT.
 • Nhóm sản phẩm chịu sự quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định trong thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT.
 • Nhóm sản phẩm chịu sự quản lý của Bộ Giao thông vận tải được quy định trong Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT.
 • Nhóm sản phẩm chịu sự quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông quy định trong Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT.
 • Nhóm sản phẩm chịu sự quản lý của Bộ Công thương quy định trong Thông tư số 13/VBHN-BCT.
 • Nhóm sản phẩm chịu sự quản lý của Bộ công an quy định trong Thông tư số 14/TT-BCA.
 • Nhóm sản phẩm chịu sự quản lý của bộ khoa học và công nghệ quy định trong thông tư 01/2009/TT-BKHCN.

Quy định về hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hợp quy CR

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hợp quy CR là gì? Hồ sơ xin cấp chứng nhận hợp quy cũng chính là hồ sơ công bố hợp quy. Quy định về hồ sơ được ghi chú rõ tại điều 14, 28/2012/TT-BKHCN. Theo đó hồ sơ sẽ được chuẩn bị thành hai bộ. một bộ được lưu trữ tại tổ chức còn một bộ sẽ được gửi đến cơ quan chuyên ngành để xử lý. 

Thành phần hồ sơ chứng nhận hợp quy dựa trên kết quả của bên thứ 3

Tổ chức có nhu cầu đăng ký công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy từ bên thứ ba là tổ chức chứng nhận đã được chỉ định tổ chức chứng nhận đã đăng ký cần chuẩn bị:

 • Bản công bố hợp quy theo mẫu 2.CBHC HQ quy định tại phụ lục III, 28/2012/TT-BKHCN;
 • Bản sao giấy chứng minh quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy;
 • Bản sao giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được cấp bởi tổ chức chứng nhận đã được chỉ định kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận đã được chỉ định cấp cho đơn vị, cá nhân, kinh nghiệm đăng ký công bố hợp quy.

Thành phần hồ sơ chứng nhận hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá trong quá trình sản xuất kinh doanh thì hồ sơ bao gồm:

 • Bản công bố hợp quy theo mẫu 2.CBHC HQ quy định tại phụ lục III, 28/2012/TT-BKHCN;
 • Bản sao giấy chứng minh hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký công bố hợp quy;
 • Trong trường hợp cá nhân, tổ chức công bố hợp quy chưa được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý từ tổ chức chứng nhận đã đăng ký thì hồ sơ cần phải chuẩn bị quy trình sản xuất, kế hoạch giám sát hệ thống quản lý cùng kế hoạch kiểm soát chất lượng đã xây dựng và áp dụng theo mẫu 1.KHKSCL quy định tại phụ lục III, 28/2012/TT-BKHCN;
 • Trong trường hợp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký công bố hợp quyđã được cấp giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn về hệ thống quản lý từ tổ chức chứng nhận đã đăng ký thì hồ sơ cần phải có bản sao giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;
 • bản sao phiếu kết quả thử nghiệm mẫu của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy;
 • Báo cáo đánh giá hợp quy theo mẫu 5. BGĐG, quy định tại phụ lục III, 28/2012/TT-BKHCN và mẫu dấu hợp quy;
 • Các tài liệu văn bản khác có liên quan.
Tìm hiểu thêm:  Quy chuẩn đánh giá chứng nhận hợp quy gạch prime

Trong quá trình xem xét hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu đối chiếu bản gốc hoặc bổ sung bản sao có công chứng từ tổ chức, cá nhân đăng ký hợp quy.

Yêu cầu bắt buộc từ giấy chứng nhận hợp quy CR

Giấy chứng nhận hợp quy CR là nhu cầu cần thiết và bắt buộc đối với các doanh nghiệp, tổ chức, kinh doanh hiện nay. Việc sử dụng giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy góp phần tạo sự yên tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Sản phẩm sẽ đảm bảo yêu cầu về xuất xứ, nguồn gốc, chất lượng, điều kiện an toàn thực phẩm, lợi ích với môi trường khi đã được cấp chứng nhận hợp quy. Đối với doanh nghiệp, quy trình sản xuất theo đúng quy chuẩn là phương thức để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất, giảm số lượng sản phẩm và thu hồi sau không đảm bảo chất lượng.

Từ đó doanh nghiệp có thể đẩy mạnh doanh thu và tiếp cận được phát triển khách hàng mới hiệu quả hơn. Chứng nhận hợp quy còn mang ý nghĩa lớn hơn trên thị trường quốc tế doanh nghiệp có thể cạnh tranh với các đối thủ khác. Cơ quan nhà nước có thể thông qua chứng nhận hợp quy để quản lý các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường hiệu quả hơn.

Giấy chứng nhận hợp quy CR đem đến lợi ích thiết thực với nhà sản xuất, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước. Quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chứng nhận hợp quy và quy trình đăng ký hợp quy cụ thể?

Hãy liên hệ với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO quốc tế bằng cách truy cập https://isoquocte.com/ hoặc gọi điện qua hotline 0908 060 060 để được tư vấn miễn phí nhé!

Bài viết liên quan