Thủ tục và chi phí chứng nhận hợp quy

 1. Trang chủ
 2. Hợp Quy - Hợp Chuẩn
 3. Thủ tục và chi phí chứng nhận hợp quy

Chi phí chứng nhận hợp quy là một trong những khoản phí cơ bản mà các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm bắt buộc công bố hợp quy phải bỏ ra. Thủ tục chứng nhận hợp quy như thế nào? Chi phí mà các cá nhân, tổ chức muốn chứng nhận hợp quy cho sản phẩm của mình ra sao?

>> XEM THÊM:

Quy trình chứng nhận hợp quy và trách nhiệm của doanh nghiệp

Tham khảo 6 bước trong thủ tục chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy và sản phẩm phải chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy là hành động đánh giá, xác nhận chất lượng của hàng hóa, sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Khi sản phẩm, hàng hóa được đánh giá phù hợp đáp ứng được yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật thì sẽ được cấp giấy chứng nhận hợp quy.

Tương ứng với đó cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa chứng nhận hợp quy sẽ phải bỏ một khoản phí nhất định. Khoản phí này gọi là chi phí chứng nhận hợp quy. Tuy nhiên không phải đối tượng nào cũng phải chứng nhận hợp quy.

Đối tượng phải chứng nhận hợp quy bao gồm các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ban hành.

Đối tượng cụ thể được quy định trong 7 danh mục tương ứng. Các sản phẩm có tên trong danh mục bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy theo đúng quy định. Sản phẩm khi được chứng nhận về chất lượng sẽ được cấp giấy chứng nhận hợp quy. Giấy chứng nhận hợp quy sẽ phục vụ cho hoạt động công bố hợp quy trên các phương tiện thông tin để khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận.

Thủ tục cấp chứng nhận hợp quy

Giấy chứng nhận hợp quy là hình thức chứng nhận được tiến hành thông qua thỏa thuận giữa cá nhân, tổ chức có nhu cầu chứng nhận hợp quy cho sản phẩm mà mình sản xuất kinh doanh với một tổ chức chứng nhận sự phù hợp. Bên thứ 3 này sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa cần được chứng nhận hợp quy có đáp ứng được yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật hay không.

Về cơ bản thì thủ tục cấp giấy chứng nhận hợp quy sẽ được tiến hành theo các bước như sau:

 • Cá nhân, tổ chức có nhu cầu chứng nhận hợp quy cho sản phẩm của mình sẽ nộp hồ sơ đăng ký cho tổ chức chứng nhận sự phù hợp.
 • Tổ chức chứng nhận sự phù hợp sẽ tiến hành xem xét và xác định sự phù hợp cũng như tính đầy đủ của hồ sơ đăng ký mà cá nhân, tổ chức có nhu cầu đã nộp.
 • Tiến hành đánh giá ban đầu về những điều kiện liên quan đến chứng nhận hợp quy tại cơ sở.
 • Thông báo để ký kết hợp đồng chứng nhận hợp quy với tổ chức, cá nhân đã đăng ký.
 • Đánh giá chính thức bao gồm đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất của cơ sở và lấy mẫu thử nghiệm, đánh giá mẫu điển hình. qua đó đánh giá chất lượng và tính phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của sản phẩm cần được chứng nhận hợp quy.
 • Lên báo cáo đánh giá sự hợp quy.
 • Trong trường hợp sản phẩm được đánh giá đã đáp ứng sự phù hợp theo đúng quy định thì bên thứ 3 sẽ cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm đó.
 • Thực hiện giám sát sau chứng nhận định kỳ 9-12 tháng/lần tùy thuộc vào từng đối tượng cần chứng nhận hợp quy.
Tìm hiểu thêm:  Giải đáp nghi vấn khi nào cần công bố hợp quy

Chi phí chứng nhận hợp quy

Chi phí chứng nhận hợp quy

Chi phí chứng nhận hợp quy

Ngay từ khái niệm đã có thể thấy được giấy chứng nhận hợp quy được cấp thông qua thỏa thuận giữa cá nhân, tổ chức có nhu cầu chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa của mình với tổ chức chứng nhận sự phù hợp. Vì vậy mọi hoạt động bao gồm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận hợp quy cho đến chi phí chứng nhận hợp quy đều là thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ và bên muốn sử dụng dịch vụ.

Toàn bộ quá trình này được thỏa thuận trước khi chính thức ký hợp đồng dịch vụ cấp giấy chứng nhận hợp quy. Chi phí cụ thể sẽ do tổ chức chứng nhận hợp quy tự mình ấn định ảnh và thỏa thuận thêm với khách hàng để đảm bảo cả hai cùng hài lòng. Mức chi phí này được ấn định dựa trên dịch vụ thực tế.

Dịch vụ chứng nhận hợp quy được tiến hành thông qua quá trình đánh giá và xác nhận chất lượng của sản phẩm cần công bố hợp quy. Do đó chi phí chứng nhận hợp quy sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các yếu tố bao gồm:

 • Số lượng sản phẩm, hàng hóa và mẫu mã chủng loại cần được chứng nhận hợp quy;
 • Phân mục hàng hóa, sản phẩm thuộc lĩnh vực nào, chịu sự quản lý của ban ngành nào;
 • Sản phẩm được sản xuất trong nước hay hàng nhập khẩu;
 • Phương thức đánh giá sự phù hợp của sản phẩm;
 • Quy mô, số lượng nhân công xác định ngày công đánh giá;
 • Chi phí thử nghiệm mẫu.

Tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí xin cấp chứng nhận hợp quy của cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Chi phí công bố hợp quy

Sau khi được cấp giấy chứng nhận hợp quy thì cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm đó phải tiến hành công bố hợp quy. Tương tự như khi xin giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình công bố hợp quy cũng yêu cầu một khoản lệ phí nhất định. Tuy nhiên mức lệ phí này được ấn định trực tiếp thay vì thỏa thuận như chi phí chứng nhận hợp quy.

Tìm hiểu thêm:  Chi tiết hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy và thời hạn giải quyết

Thông tin về mức thu lệ phí công bố hợp quy được quy định rõ tại điều 4, Thông tư 183/2016/TT-BTC ban hành ngày 8 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính. Theo đó đó lệ phí cấp thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy là 150.000 đồng/ một loại sản phẩm, hàng hóa.

Chứng nhận hợp quy có cần thiết?

Có thể dễ dàng thấy được các doanh nghiệp phải đầu tư khá nhiều bao gồm cả thời gian và chi phí để nhận được giấy chứng nhận hợp quy. Giấy chứng nhận hợp quy có thực sự cần thiết? Dù muốn hay không thì các sản phẩm, hàng hóa nằm trong danh mục phải công bố hợp quy thì đều phải xin cấp giấy chứng nhận hợp quy.

Trong trường hợp những hàng quán đó không được cấp giấy chứng nhận hợp quy thì cá nhân, tổ chức sẽ không được phép đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường. việc sở hữu giấy chứng nhận hợp quy và tiến hành công bố hợp quy đem đến lợi ích thiết thực cho cả ba bên bao gồm nhà sản xuất, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

Người tiêu dùng có thể thông qua chứng nhận hợp quy để yên tâm hơn về nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng của sản phẩm. Trong khi đó nhà sản xuất lại có thể từ giấy chứng nhận hợp quy để khẳng định chất lượng sản phẩm của mình. Đây là cơ sở để nhà sản xuất thay đổi và củng cố phương thức quản lý chất lượng sản phẩm.

Từ đó giảm số lượng sản phẩm bị lỗi, bị hỏng, ngăn ngừa nguy cơ phải thu hồi sản phẩm hoặc tình trạng gây mất an toàn với sức khỏe người tiêu dùng ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu. Mặt khác chứng nhận hợp quy còn là giấy thông hành để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

Cơ quan quản lý nhà nước có thể thông qua giấy chứng nhận hợp quy để thuận lợi hơn trong quá trình kiểm soát sản phẩm lưu hành trên thị trường. Có thể nói chứng nhận hợp quy đem đến lợi ích thiết thực để thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững.

Quý vị muốn biết chi tiết hơn về chứng nhận hợp quy và chi phí chứng nhận hợp quy? Hãy liên hệ với  Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO quốc tế qua hotline 0908 060 060 để được tư vấn miễn phí nhé!

Bài viết liên quan