4 điều kiện cơ bản để đạt được chứng chỉ ISO 14001:2015

  1. Trang chủ
  2. ISO 14001
  3. 4 điều kiện cơ bản để đạt được chứng chỉ ISO 14001:2015

Chứng chỉ ISO 14001 là mong muốn của tất cả doanh nghiệp hiện nay. Chứng chỉ được cấp khi các tổ chức thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 có hiệu lực. Phiên bản mới nhất là tiêu chuẩn ISO 14001:2015 yêu cầu các tổ chức phải đạt được bốn điều kiện cơ bản.

>>> Xem thêm

♦     Yêu cầu và phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001

♦    9 bước cơ bản xây dựng ISO 14001 cho doanh nghiệp

Download tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Sơ lược về chứng chỉ ISO 14001

Chứng chỉ ISO 14001 được cấp khi khi các tổ chức là đối tượng của tiêu chuẩn đã áp dụng và được đánh giá phù hợp với hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn ISO 14001 được xây dựng và ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (International Organization for Standardization).

Đây là tổ chức, cơ quan phi chính phủ chuyên thiết lập và ban hành các tiêu chuẩn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau có phạm vi đi hiệu lực trên toàn cầu. Tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong số hơn 20.000 tiêu chuẩn được tổ chức này ban hành từ khi thành lập đến nay. 

Bản thân tiêu chuẩn ISO 14001 cũng được ban hành với tổng cộng 3 phiên bản tương ứng lần lượt xuất bản vào các năm 1996, 2004 và 2015. Tiêu chuẩn ISO 14001 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này có tên gọi đầy đủ là Tiêu chuẩn ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn ISO 14001 quy định về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường áp dụng cho mọi tổ chức. Tiêu chuẩn này hướng đến xây dựng khuôn khổ cho các tổ chức để bảo vệ môi trường và ngăn ngừa các tác động, các mối nguy tiềm ẩn hưởng tới môi trường giúp cân bằng kinh tế và xã hội. Khi các tổ chức đạt được sự phù hợp với tiêu chuẩn sẽ nhận được chứng chỉ ISO 14001.

4 điều kiện cơ bản đạt được tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có nhiều sự thay đổi so với các phiên bản cũ. Vì vậy việc áp dụng tiêu chuẩn cũng cần phải được thực hiện sớm để đảm bảo các điều kiện đạt chứng nhận ISO 14001 đều được đáp ứng. 4 điều kiện cơ bản để đạt được chứng nhận bao gồm:

Điều kiện 1 – Sự đồng lòng của toàn doanh nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 nói riêng và các tiêu chuẩn ISO khác nói chung về hệ thống quản lý đều yêu cầu có sự đồng lòng, tham gia của toàn bộ tổ chức. Ban lãnh đạo cần phải có quyết tâm và tham gia trực tiếp vào việc xây dựng, thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.

Tìm hiểu thêm:  Tổng hợp câu hỏi đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

Trong khi đó, cán bộ công nhân viên trong tổ chức cần không ngừng nâng cao kiến thức của bản thân về tiêu chuẩn ISO 14001. Mọi người đều có ý thức thực hiện, triển khai hệ thống quản lý môi trường khuôn cách nghiêm túc thì tính hiệu quả sẽ được nâng cao.

Điều kiện 2 – Xây dựng và triển khai theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 quy định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý môi trường. Chứng chỉ ISO 14001 chỉ được cấp khi tổ chức đã xây dựng hiệu quả hệ thống quản lý môi trường và được đánh giá phù hợp. Quá trình xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường cần được thực hiện theo đúng những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.

Theo đó, tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được xây dựng với nội dung gồm 10 điều khoản. Ba điều khoản đầu tiên mang tính chất giới thiệu về phạm vi, thuật ngữ và định nghĩa. 7 điều khoản còn lại các yêu cầu đối với tổ chức trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý môi trường. 

7 điều khoản tương ứng lần lượt là: Điều khoản 4 – Bối cảnh của tổ chức; Điều khoản 5 – Lãnh đạo; Điều khoản 6 – Hoạch định; Điều khoản 7 – Hỗ trợ; Điều khoản 8 – Thực hiện;  Điều khoản 9 – Đánh giá kết quả hoạt động; Điều khoản 10 – Cải tiến.

Tổ chức trước khi triển khai cần tìm hiểu chi tiết về nội dung của tiêu chuẩn. Sau đó mới tiến hành thiết lập, Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Trong trường hợp tổ chức không đáp ứng được điều kiện về nhân lực có thể tìm đến các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để hỗ trợ trong quá trình đào tạo, triển khai thực tế.

Điều kiện 3 – Tổ chức phải có ĐTM

ĐTM là đánh giá tác động môi trường, bao gồm cả đánh giá tích cực và đánh giá tiêu cực của một kế hoạch, chương trình, chính sách hay những dự án thực tế trước khi quyết định tiến hành. Trong bối cảnh hiện nay Đánh giá tác động môi trường được sử dụng cho các dự án thực tế thế của các cá nhân, tổ chức.

ĐTM ở đây bao gồm cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường. Tổ chức muốn đạt được chứng chỉ ISO 14001 thì phải có ĐTM như một trong những điều kiện tiên quyết bắt buộc phải thực hiện. Điều này chứng minh các tổ chức đã đảm bảo những quy định về pháp luật đối với môi trường. 

Các tổ chức chứng nhận ĐTM sẽ căn cứ vào việc doanh nghiệp đã hoàn thành trách nhiệm pháp lý hay chưa để quyết định cấp hay không cấp các giấy tờ ĐTM. Doanh nghiệp bắt buộc phải có các giấy tờ về ĐTM trước khi tiến hành đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001.

Tìm hiểu thêm:  Hướng dẫn sử dụng IMS (ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001)

Điều kiện 4 – Đánh giá chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001 chỉ được cấp khi tổ chức đã hoàn tất quy trình đánh giá và được xác định phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn. Quá trình đánh giá phải được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận đã được chỉ định hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều đó cũng có nghĩa là tổ chức chứng nhận phải là đơn vị đã được cấp phép theo đúng quy định pháp luật để hoạt động trong lĩnh vực cấp chứng nhận. Tổ chức có thể là tổ chức Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài nhưng phải có giấy chứng nhận đúng quy định và hoạt động tại Việt Nam. 

Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý môi trường hiệu quả sẽ tiến hành đăng ký với tổ chức chứng nhận ISO. Tổ chức sẽ tiến hành đánh giá cho doanh nghiệp đăng ký thêm hai lần là đánh giá sơ bộ và đánh giá tại thực địa để xem xét hoạt động của doanh nghiệp có có sự đồng bộ giữa thực tế với nội dung trên tài liệu hay không.

Doanh nghiệp cũng có cơ hội để thực hiện các hành động khắc phục, cải tiến. Chuyên gia từ tổ chức chứng nhận sẽ đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện của tổ chức để quyết định cấp chứng chỉ ISO 14001. Chứng chỉ được cấp có thời hạn 3 năm theo thời gian ghi trên giấy chứng nhận.

Lợi ích từ chứng chỉ ISO 14001

Từ ngày 14 tháng 9 năm 2018, giấy chứng nhận ISO 14001:2004 chính thức hết hiệu lực và được thay thế toàn bộ ở chứng nhận ISO 14001:2015. Các tổ chức đã đạt được chứng nhận ISO 14001 có nhiều lợi ích thiết thực bao gồm:

  • Chứng minh tổ chức đã tuân thủ các yêu cầu và quy định theo đúng pháp luật;
  • thể hiện tổ chức đảm bảo môi trường làm việc an toàn, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh;
  • Nâng cao uy tín của tổ chức, nhận được sự tin tưởng của các bên liên quan;
  • Có thể thích hợp tiêu chuẩn ISO 14001 vào hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO khác hoặc hệ thống kinh doanh của tổ chức để nâng cao việc bảo vệ môi trường của các đơn vị cung cấp cũng như hiệu quả khi áp dụng;
  • Là giấy thông hành quan trọng trong marketing hoặc một số hoạt động đấu thầu;
  • Nâng cao khả năng cạnh tranh của tổ chức tại thị trường trong nước cũng như quốc tế;
  • Đem đến lợi ích thiết thực với công tác quản lý, người lao động và chi phí.

Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết về tiêu chuẩn ISO 14001 và chứng chỉ ISO 14001 có thể liên hệ tới Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế để được hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp nhé!

Bài viết liên quan