Yêu cầu và lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018

 1. Trang chủ
 2. ISO 45001
 3. Yêu cầu và lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 là một trong những tiêu chuẩn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Tiêu chuẩn này được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO và đưa ra những yêu cầu khi áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

>>> Xem thêm

♦  Tìm hiểu nội dung và chu trình PDCA của TCVN ISO 45001:2018

♦  Download ISO 45001:2018 và các tài liệu cần chuẩn bị

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

Tiêu chuẩn ISO 45001 2018 là gì?

Tên gọi đã thể hiện được những đặc điểm cơ bản của tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Tiêu chuẩn ISO 45001 được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO – International Organization for Standardization. Đây là tổ chức chuyên xây dựng và ban hành những tiêu chuẩn có phạm vi toàn cầu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tiêu chuẩn ISO 45001 được xây dựng trong bối cảnh các tổ chức, doanh nghiệp phải bỏ ra mức chi phí quá lớn do tình trạng chấn thương, tai nạn hoặc tử vong liên quan đến lao động. ISO 45001 2018 là gì? Tiêu chuẩn ISO 45001 được xây dựng dựa trên những tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp khác. 

Tiêu chuẩn này quy định về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hướng đến áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt ngành nghề, quy mô, loại hình kinh doanh hay địa điểm. Theo đó tiêu chuẩn ISO 45001 được xây dựng nhằm mục đích ngăn ngừa thương tích, tai nạn hoặc tử vong cho người lao động.

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 được xây dựng và phát triển bởi vì ủy ban gồm nhiều chuyên gia liên quan đến lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Đồng thời tiêu chuẩn này cũng tiếp cận với những hệ thống quản lý chung khác như tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn ISO 14001. Tiêu chuẩn ISO 45001 là tiêu chuẩn toàn cầu dành cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đầu tiên tính đến thời điểm hiện tại.

Lợi ích khi triển khai tiêu chuẩn ISO 45001

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là gì? Tiêu chuẩn ISO 45001 xây dựng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OH & S để quản lý tốt hơn những vấn đề liên quan. Trong đó lợi ích khi tổ chức, doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn này thể hiện thông qua nhiều yếu tố bao gồm:

Lợi ích về vấn đề sức khỏe nghề nghiệp

Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã thống kê cho thấy hàng năm có khoảng 2,78 triệu ca tử vong và 374 triệu ca chấn thương, bệnh tật liên quan đến vấn đề lao động. Con số này đã khiến các tổ chức, doanh nghiệp phải bỏ ra một mức chi phí lên đến khoảng 2,99 nghìn tỷ USD tương đương với 3,94% GDP toàn cầu.

Tìm hiểu thêm:  Download ISO 45001:2018 và các tài liệu cần chuẩn bị

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trước hết sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn những vấn đề có liên quan đến hệ thống OH & S. Trong đó bao gồm:

 • Thực hiện những chính sách và mục tiêu liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
 • Giúp thiết lập những quy trình một cách có hệ thống nhằm đảm bảo yêu cầu pháp lý và những yêu cầu khác liên quan;
 • Giúp doanh nghiệp xác định được những mối nguy hiểm và rủi ro có thể xảy ra với vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
 • Giúp doanh nghiệp có thể loại bỏ và kiểm soát được những mối nguy liên quan đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp;
 • Giúp tổ chức, doanh nghiệp có thể thiết lập được các biện pháp kiểm soát hoạt động hiệu quả;
 • Hỗ trợ nâng cao nhận thức của cán bộ và công nhân viên trong tổ chức, doanh nghiệp về rủi ro và vai trò của bản thân trong an toàn lao động.

Lợi ích về pháp luật

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cũng đồng nghĩa với việc các tổ chức, doanh nghiệp phải đáp ứng được những văn bản pháp luật liên quan. Như vậy tổ chức, doanh nghiệp mới có thể để đảm bảo an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Thực chất Việt Nam cũng ban hành Luật an toàn vệ sinh lao động và những Nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ quy định cho các tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên việc áp dụng một tiêu chuẩn có hiệu lực trên toàn thế giới như tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ đảm bảo tính chặt chẽ cho một vấn đề an toàn lao động. Trong thời gian tới Việt Nam hướng đến áp dụng bắt buộc tiêu chuẩn ISO 45001 cho một số ngành nghề nhất định.

Cắt giảm chi phí và đáp ứng mong đợi của khách hàng

Việc đảm bảo an toàn và sức khỏe lao động cho cán bộ công nhân viên của tổ chức theo tiêu chuẩn ISO 45001 là phương thức đơn giản giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, đơn vị. Đây là khoản chi phí không hề nhỏ nhỏ. Mặt khác việc mất an toàn lao động có thể sẽ làm giảm uy tín của doanh nghiệp trong mắt người lao động.

tại một số thị trường trên thế giới việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 và trước đây là tiêu chuẩn ohsas là yêu cầu bắt buộc. Sau đó không ít khách hàng yêu cầu Tổ chức phải áp dụng và đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001. tiêu chuẩn này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh của bản thân đồng thời:

 • Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 giúp doanh nghiệp, tổ chức giảm thiểu chi phí chung cho cho những vấn đề liên quan đến sự cố, tai nạn hoặc bệnh tật do vấn đề an toàn lao động;
 • Hỗ trợ đơn vị giảm thiểu tối đa thời gian chết và khoản chi phí gián đoạn lao động do ảnh hưởng của tai nạn lao động;
 • Giúp doanh nghiệp, tổ chức giảm chi phí liên quan đến bảo hiểm.
Tìm hiểu thêm:  Tìm hiểu cấu trúc và nội dung cơ bản của tiêu chuẩn ISO 45001 song ngữ

Yêu cầu khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 hướng đến áp dụng cho tất cả tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Yêu cầu cơ bản khi áp dụng tiêu chuẩn này như sau:

Yêu cầu trong chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 được ban hành nhằm thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007. Vì vậy các tổ chức, doanh nghiệp đang áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001 có thể chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 45001. Tiêu chuẩn ISO 45001 được xây dựng dựa trên cấu trúc cấp cao HLS hiện đang được áp dụng cho tất cả tiêu chuẩn nằm trong hệ thống quản lý do Tổ chức ISO ban hành.

Mục đích nhằm thống nhất nội dung và cho phép tích hợp với những tiêu chuẩn cùng hệ thống quản lý ISO khác. Sau đó việc sử dụng tiêu chuẩn cũ là OHSAS 18001 không còn phù hợp dù hai tiêu chuẩn này có nhiều điểm tương đồng. Các đơn vị có thể chuyển đổi hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe lao động hiện đang sử dụng sang tiêu chuẩn ISO 45001.

Nội dung cụ thể về các yêu cầu được quy định trong ISO 45001:2018 PDF. Theo đỏ được phát hành tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ xây dựng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Hệ thống này cũng được áp dụng cho tiêu chuẩn OHSAS 18001. Các đơn vị chỉ cần chuyển đổi theo đúng yêu cầu trước thời hạn 12 tháng 3 năm 2021, ba năm kể từ khi tiêu chuẩn ISO 45001 ban hành.

Các yêu cầu được quy định trong tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 quy định các yêu cầu đối với việc triển khai Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. các yêu cầu cụ thể nhằm mục đích giúp tổ chức tạo nên một môi trường làm việc an toàn với sức khỏe và ngăn ngừa tình trạng chấn thương, bệnh tật hoặc tử vong liên quan đến công việc.

Các tổ chức, doanh nghiệp có thể thông qua đó để chủ động hơn trong quá trình cải tiến kết quả thực hiện Hệ thống an toàn và sức khỏe lao động. Yêu cầu cụ thể được quy định từ điều khoản 4 đến điều khoản 10 của tiêu chuẩn bao gồm:

 • Điều khoản 4 – Bối cảnh của tổ chức;
 • Điều khoản 5 – Sự lãnh đạo và sự tham gia của người lao động;
 • Điều khoản 6 – Hoạch định;
 • Điều khoản 7 – Hỗ trợ;
 • Điều khoản 8 – Thực hiện;
 • Điều khoản 9 – Đánh giá kết quả thực hiện;
 • Điều khoản 10 – Cải tiến.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0908 060 060 để được hỗ trợ dịch vụ nhé!

Bài viết liên quan