Lợi Ích ISO 45001 Là Gì?

  1. Trang chủ
  2. ISO 45001
  3. Lợi Ích ISO 45001 Là Gì?

Được xây dựng theo cùng dòng với hệ thống quản lý chứng nhận ISO 45001 nhằm nhấn mạnh tính hiệu lực, hiệu quả và cải tiến liên tục hệ thống quản lý. Nó tập trung vào các yêu cầu cơ bản dựa trên phương pháp “lập kế hoạch-làm-kiểm tra-hành động” rất thành công.

Lợi ích ISO 45001 là gì

ISO 45001 Các lợi ích bao gồm:

✅ Công ty nằm trong danh mục kinh doanh ưu tú và được quốc tế công nhận. ISO 45001 đưa tổ chức của bạn lên mức xuất sắc được các tổ chức trên toàn thế giới chia sẻ.

✅ Đáp ứng nhu cầu đăng ký của khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng. Một nhóm khách hàng cao cấp chấp nhận các doanh nghiệp có năng lực và triển vọng.

✅ Tăng sự chấp nhận của các cơ quan quản lý, công chúng và các bên quan tâm. Được chấp nhận là chủ động về Sức khỏe và An toàn và cải tiến liên tục.

✅ Cải thiện hiệu quả kinh doanh. Hệ thống quản lý an toàn / sức khỏe ISO 45001 được thiết kế và triển khai tốt sẽ giảm thiểu bệnh tật và thương tích tại nơi làm việc và tăng năng suất.

✅ Tạo sự nhất quán trong toàn bộ tổ chức được xây dựng dựa trên “các phương pháp hay nhất”.

✅ Cung cấp một nền tảng để thu hút phí bảo hiểm thấp hơn và chứng minh sự cẩn trọng đối với thị trường.

Tìm hiểu thêm:  Lợi ích và quy trình tư vấn ISO 45001

✅ Cho phép xác định tốt hơn các mối nguy và rủi ro.

✅ Đảm bảo tuân thủ tất cả các luật hiện hành trên toàn thế giới.

✅ Cải thiện hiệu quả của hoạt động nội bộ, giảm tai nạn, nguy hiểm và thời gian chết.

✅ Cải thiện sự an toàn của tất cả những người bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của công ty.

✅ Cải thiện khả năng giám sát quản lý. Kết hợp việc giám sát và đo lường các chỉ số hoạt động chính về sức khỏe / an toàn. Điều này cung cấp dữ liệu khách quan của ban quản lý để làm cơ sở đưa ra quyết định.

✅ Kiểm toán nội bộ là một “hệ thống cảnh báo sớm” để giúp bạn phát hiện các mối đe dọa về sức khỏe / an toàn – cho bạn cơ hội giải quyết và xử lý chúng trước khi bị người khác phát hiện, thay vì sau đó.

✅ Tạo điều kiện cải tiến liên tục. Tinh thần của nhân viên, chi phí bảo hiểm, trách nhiệm pháp lý, v.v. chưa kể đến mối quan tâm đơn giản của con người đối với phúc lợi của người khác – không có gì trong doanh nghiệp quan trọng hơn việc cải thiện hiệu suất sức khỏe / an toàn.

✅ Chuyển đổi hoạt động của bạn từ chế độ phát hiện sang chế độ phòng ngừa.

✅ Những lợi ích của việc thực hiện ISO là vô tận và khi được thực hiện đúng cách, nó cung cấp cho công ty một công cụ hiệu quả sẽ cho thấy lợi tức đầu tư. Với việc liên tục tăng phí bảo hiểm, yêu cầu bồi thường thương tật gia tăng và chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, câu hỏi mà các công ty cần tự hỏi là họ có đủ khả năng để không thực hiện ISO 45001 hay không.

Tìm hiểu thêm:  Nội dung và cấu trúc cơ bản của tiêu chuẩn ISO 45001 là gì

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG ISO QUỐC TẾ sẵn sàng hỗ trợ giải đáp và cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 45001 hoặc tích hợp ISO 9001 , ISO 14001.. có hiệu lực toàn cầu cho mọi khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết Quý vị xin vui lòng liên hệ qua hotline 0908 060 060 hoặc email: isoquocte@gmail.com 

Tags:

Bài viết liên quan