Download ISO 45001:2018 và các tài liệu cần chuẩn bị

 1. Trang chủ
 2. ISO 45001
 3. Download ISO 45001:2018 và các tài liệu cần chuẩn bị

Download ISO 45001:2018 là bước căn bản để các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân có thể hiểu hơn về tiêu chuẩn này. Thông qua đó giúp quá trình áp dụng, triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiệu quả hơn. Tiêu chuẩn này có nội dung cơ bản là gì? Những tài liệu nào cần chuẩn bị?

>>> Xem thêm:

♦  Tầm quan trọng của bối cảnh tổ chức trong tiêu chuẩn ISO 45001:2018

♦  Tổng hợp tài liệu theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tiếng Việt

Download ISO 45001:2018

Download ISO 45001:2018

Nội dung cơ bản của tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO vào tháng 3 năm 2018. Trong bối cảnh thế giới phải bỏ ra khoản chi phí lên đến gần 3.000 tỷ USD mỗi năm để chi trả cho bệnh tật, thương tích hoặc tử vong của người lao động thì tiêu chuẩn này càng trở nên thiết thực.

Download ISO 45001:2018 đồng nghĩa với việc tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cập nhật nguồn thông tin chính xác về các yêu cầu trong áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tiêu chuẩn này được ban hành nhằm thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 và có hiệu toàn cầu.

Tiêu chuẩn ISO 45001 quy định về các yêu cầu với mục đích giúp các tổ chức, doanh nghiệp ngăn ngừa thương tích, tổn hại sức khỏe hoặc tử vong liên quan đến công việc. Tiêu chuẩn dự kiến sẽ áp dụng cho mọi tổ chức bất kể quy mô, địa điểm hay loại hình sản xuất kinh doanh.

Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 45001 2018 được chia thành 10 điều khoản và xây dựng theo cấu trúc HLS – cấu trúc cấp cao được Tổ chức ISO áp dụng cho các tiêu chuẩn của mình. Cấu trúc cụ thể bao gồm:

 • Điều khoản 1 – phạm vi áp dụng;
 • Điều khoản 2 – Tài liệu viện dẫn;
 • Điều khoản 3 – Thuật ngữ và định nghĩa;
 • Điều khoản 4 – Bối cảnh của tổ chức;
 • Điều khoản 5 – Sự lãnh đạo và sự tham gia của người lao động;
 • Điều khoản 6 – Hoạch định;
 • Điều khoản 7 – Hỗ trợ;
 • Điều khoản 8 – Thực hiện;
 • Điều khoản 9 – Đánh giá kết quả thực hiện;
 • Điều khoản 10 – Cải tiến.

Khuyến nghị tài liệu và hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO 45001

Download ISO 45001:2018 có thể dễ dàng thấy được tiêu chuẩn này không có nhiều yêu cầu liên quan đến hồ sơ, tài liệu. Tuy nhiên các doanh nghiệp phải tối ưu hóa khối lượng tài liệu liên quan đến Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp nhằm phục vụ cho hoạt động xin cấp chứng chỉ sau này.

Tìm hiểu thêm:  Tìm hiểu nội dung và chu trình PDCA của TCVN ISO 45001:2018

Các tổ chức, doanh nghiệp nên tập trung cho các thông tin quan trọng, chuẩn bị các tài liệu cần thiết đảm bảo tuân thủ theo những yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu pháp lý liên quan. Một số tài liệu khuyến nghị nên sử dụng bao gồm:

Sổ tay OH & S

Sổ tay OH & S không phải là một trong những tài liệu mà tổ chức, doanh nghiệp bắt buộc phải có khi xây dựng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001. Thế nhưng sổ tay OH & S vẫn là tài liệu thiết yếu khi doanh nghiệp áp dụng vào thực tế.

Tài liệu này đóng vai trò như một bản tóm tắt nội dung toàn bộ Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức và tham chiếu tới thủ tục, hồ sơ trong hệ thống đó. Đây chính là nơi để tổng hợp mọi thông tin quan trọng không phù hợp với những tài liệu khác thuộc Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Quy trình xác định bối cảnh tổ chức và những bên liên quan

Download ISO 45001:2018 bao gồm 10 điều khoản. Trong đó nội dung của điều khoản 4 về Bối cảnh tổ chức. Trong đó quy định những yêu cầu về Bối cảnh tổ chức và các bên quan tâm, bên liên quan. Đây là yêu cầu mới xuất hiện trong Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Tài liệu liên quan đến quy trình xác định bối cảnh tổ chức và các bên liên quan không chỉ thể hiện kết quả xác định theo đúng tên gọi mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác. Trong đó bao gồm bối cảnh tổ chức, mục tiêu, quy mô, phương pháp sử dụng, tần suất thông tin liên quan được sửa đổi.

Các thủ tục xác định Bối cảnh tổ chức và các bên liên quan có tác dụng quan trọng trong việc định hướng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Thông qua đó tổ chức, doanh nghiệp có thể triển khai, áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 hoặc chuyển đổi từ tiêu chuẩn OHSAS 18001 sang tiêu chuẩn ISO 45001.

Tài liệu phạm vi OH & S

Thông thường tài liệu phạm vi OH & S thường khá ngắn và nên được xây dựng đầu tiên khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001. Đây là tài liệu độc lập và có thể sáp nhật vào cùng với Sổ tay OH & S. Trong trường hợp đó, tài liệu sẽ xác định những hạn chế của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà doanh nghiệp, tổ chức đang áp dụng. Đồng thời nó sẽ xác định những yếu tố trong đó và cách chúng tương tác qua lại với nhau.

Chính sách OH & S 

Tài liệu về chính sách OH & S cũng khá cần thiết khi download ISO 45001:2018 và triển khai Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Theo đó, chính sách này được sử dụng như một tài liệu của doanh nghiệp với mục đích đáp ứng, tuân thủ pháp luật và ngăn ngừa những mối nguy liên quan đến an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.

Tìm hiểu thêm:  3 bước bắt buộc khi đánh giá chứng nhận ISO 45001 2016

Không chỉ thế chính sách được đưa ra hướng đến cải tiến hệ thống liên tục. Có thể nói chính sách OH & S là trọng tâm để doanh nghiệp, tổ chức có thể định hướng chính xác hoạt động, truyền đạt mục tiêu nhanh chóng, hiệu quả hơn. Chính sách này cũng được ghi lại trong Sổ tay OH & S và công bố với toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức để truyền tải thông tin. Mọi nhân viên đều phải hiểu rõ chính sách có ảnh hưởng như thế nào.

Tham vấn và sự tham gia của người lao động 

Tiêu chuẩn ISO 45001 đưa ra yêu cầu đối với tổ chức, doanh nghiệp thực hiện phải thiết lập và duy trì quy trình tham vấn và tham gia của người lao động. Quy trình này phải được áp dụng vởi tất cả cấp, tất cả bộ phận trong tổ chức để đảm bảo quá trình triển khai, lên kế hoạch, thực hiện, hành động cải tiến đảm bảo hiệu quả. Tuy nhiên download ISO 45001:2018 cho thấy tài liệu này không phải yêu cầu bắt buộc. 

Các doanh nghiệp, tổ chức có thể tự quyết định nên hay không nên sử dụng. Xét đến cùng, nó vẫn đem đến lợi ích cho doanh nghiệp khi ghi lại cơ chế, nguồn cung nguồn lực để xác định trách nhiệm. Doanh nghiệp cũng có thể hợp nhất quá trình trao đổi thông tin cùng với Thủ tục truyền thông, tham gia và tư vấn để giảm tải lượng tài liệu.

Tài liệu về phương pháp và tiêu chí đánh giá rủi ro OH & S

Các doanh nghiệp, tổ chức cần xác định và đán giá rủi ro thông qua quy trình giải quyết rủi ro, cơ hội và các rủi ro OH & S. Tài liệu này có quan hệ trực tiếp đến quá trình giải quyết các rủi ro và cơ hội của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp gồm 6 bước quản lý rủi ro tại doanh nghiệp.

Tổ chức, doanh nghiệp cần xác định chính xác những rủi ro và cơ hội nào cần phải giải quyết. Tiêu chuẩn ISO 45001 yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp phải thiết lập những tiêu chí và phương pháp đánh giá rủi ro, cơ hội cụ thể. Đông thời doanh nghiệp cần phải xác định những điều quan trọng cần phải tập trung.

Các phương pháp và tiêu chí đánh giá rủi ro, cơ hội trong OH & S chỉ có thể được hợp nhất với Thủ tục giải quyết rủi ro, cơ hội và các mối nguy OH & S và Quy trình giải quyết rủi ro, cơ hội và mối nguy OH & S nhằm giảm thiểu số lượng tài liệu trong Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Ngoài ra tổ chức, doanh nghiệp còn phải chuẩn bị nhiều tài liệu, hồ sơ khác khi download ISO 45001:2018. Quý vị muốn biết thêm thông tin có thể liên hệ tới Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua Hotline 0908 060 060 để được hỗ trợ nhé!

Bài viết liên quan