Chứng nhận HACCP và xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm

  1. Trang chủ
  2. HACCP
  3. Chứng nhận HACCP và xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm

Xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm là phương thức để kiểm soát tập trung cũng như phòng ngừa trong quá trình kiểm tra sản phẩm cuối cùng. Bảng mô tả sản phẩm HACCP là gì? Chứng nhận HACCP có thực sự cần thiết? Hãy cùng tham khảo chi tiết qua bài viết nhé

 

>> XEM THÊM

♦  Quy định về thời hạn của giấy chứng nhận hợp quy

♦  Quy định về giấy chứng nhận hợp quy cần phải biết

Xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm

Xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm

Chứng nhận HACCP là gì?

HACCP được hiểu là hệ thống ngăn ngừa, quản lý chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm. Hệ thống này hoạt động thông qua quá trình phân tích những mối nguy liên quan đến hóa học, sinh học hoặc lý học đến từ hoạt động sản xuất hoặc thu mua nguyên vật liệu, chế biến, xử lý cho đến phân phối, tiêu thụ thành phẩm.

Bản thân “HACCP” là từ viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point. hiện nay hệ thống đã và đang được sử dụng trên toàn thế giới, áp dụng cho mọi ngành sản xuất đồ uống, thực phẩm nói chung. Không chỉ áp dụng với các sản phẩm trong quá trình thu mua nguyên vật liệu mà hệ thống HACCP cũng được dùng với các sản phẩm đang được tiêu thụ trên thị trường.

Tùy theo từng quốc gia mà tiêu chuẩn, xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm cũng sẽ khác nhau. Minh chứng về một số tiêu chuẩn quốc gia cho hệ thống HACCP có thể kể đến như chứng nhận DS 3027 E:1997 của Đan Mạch, chứng nhận BRC của Anh Quốc; chứng nhận HACCP:1998 của Hà Lan hay chứng nhận TCVN 5603:2008 của Việt Nam… Có thể nói nói là yêu cầu bắt buộc và tối thiểu đối với mọi đơn vị cung cấp thực phẩm.

Giá trị pháp lý của chứng nhận HACCP

Mỗi quốc gia sẽ có quy định riêng về chứng nhận HACCP. Tại Việt Nam chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn theo tiêu chuẩn Quốc tế HACCP được quy định về tính pháp lý, tính hợp pháp theo đúng quy định pháp luật bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ.

Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định các tổ chức hoặc doanh nghiệp được phép miễn phí xin giấy chứng nhận cơ sở có đủ điều kiện an toàn thực phẩm nếu đã đạt được chứng nhận cho tổ chức thứ ba uy tín đã được cấp phép tư vấn chứng nhận.

Quy trình xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm

Chứng nhận HACCP cho phép phân tích mối nguy, kiểm soát tới hạn đồng thời được sử dụng như một công cụ đảm bảo điều kiện sản xuất, quy phạm trong thực hành vệ sinh theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tùy thuộc vào từng sản phẩm, hàng hóa là quá trình xin cấp chứng nhận HACCP cũng sẽ khác nhau. 

Tìm hiểu thêm:  Tổng hợp các mối nguy trong HACCP cần biết

Tuy nhiên về cơ bản thì quá trình xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm sẽ phải trải qua tổng cộng 7 bước như sau:

  • Tiến hành phân tích các mối nguy tiềm ẩn

Tiến hành ở mỗi giai đoạn từ nhập nguyên vật liệu đầu vào cho đến khâu tiêu thụ cuối cùng. Trong đó bao gồm sơ chế, xử lý, chế biến, đóng gói, phân phối và tiêu thụ sản phẩm. 

Đồng thời bước này cũng cần đánh giá sự xuất hiện của các mối nguy để có thể xác định được biện pháp để kiểm soát. Toàn bộ quá trình phân tích mối nguy cần phải được trình bày theo mẫu hướng dẫn rồi đưa vào hồ sơ trong chương trình HACCP.

  • Xác định các điểm kiểm soát tới hạn CCP

Các điểm kiểm soát tới hạn CCP còn được gọi với tên tiếng Anh đầy đủ là Critical Control Points. bước này yêu cầu phải xác định các điểm kiểm soát tới hạn trong từng công đoạn thuộc chuỗi cung ứng thực phẩm đang cần kiểm soát để loại bỏ những mối nguy hoặc hạn chế sự xuất hiện của những mối nguy đó.

Việc xác định các điểm kiểm soát tới hạn phải được trình bày theo mẫu hướng dẫn đồng thời lưu vào hồ sơ của chương trình CCP. Mỗi điểm kiểm soát tới hạn có thể kiểm soát một hay nhiều mối nguy đáng kể.

  • Thiết lập ngưỡng tới hạn

Việc xác định và thiết lập ngưỡng tới hạn phải đảm bảo không được vượt quá để không chế hiệu quả của các điểm kiểm soát tới hạn. Cơ sở để thiết lập giới hạn tới hạn cần phải có đầy đủ căn cứ khoa học để khẳng định giới hạn tới hạn đó sẽ ngăn ngừa được mối nguy xuất hiện và giảm thiểu đến mức chấp nhận được.

Trong quá trình xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm bước thiết lập giới hạn tới hạn này rất quan trọng. Khi tiến hành thiết lập giới hạn tới hạn cần phải đảm bảo tính thực tế để phù hợp với quy định trong các văn bản, quy phạm, tiêu chuẩn của nhà nước, quốc tế và đảm bảo giám sát dễ dàng.

  • Thiết lập hệ thống giám sát tại từng điểm kiểm soát tới hạn

quá trình thực hiện cần phải thiết lập thủ tục giám sát tới các điểm kiểm soát tới hạn để đảm bảo những mối nguy hại đáng kể luôn trong tầm kiểm soát. toàn bộ thủ tục phải có khả năng phát hiện được sự mất kiểm soát ở những điểm kiểm soát tới hạn để có thể cung cấp thông tin kịp thời, đưa ra hành động sửa chữa nhanh chóng.

Ngoài ra việc giám sát tại mỗi điểm kiểm soát tới hạn phải lập thành hồ sơ theo đúng quy định đồng thời có chữ ký của người giám sát và ngày tháng giám sát. Kết quả giám sát phải được người có thẩm quyền thẩm tra tối thiểu thực hiện trong vòng 1 tuần kể từ khi có kết quả giám sát. Toàn bộ thông tin liên quan cũng cần phải được lưu trữ vào hồ sơ giám sát.

  • Thiết lập hành động khắc phục sửa chữa

Khi xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm cần thiết lập thêm hành động sửa chữa, khắc phục những mối nguy. Cơ sở thực hiện phải được dự kiến bằng hành động thông qua văn bản và đảm bảo thiết lập sự kiểm soát với mối nguy đáng kể liên quan đến điểm kiểm soát tới hạn đã được xác định.

Tìm hiểu thêm:  Tất tần tật mọi thông tin về mối nguy trong chương trình HACCP

Hành động sửa chữa ra, khắc phục đã dự kiến cần phải thực hiện theo đúng thủ tục quản lý của từng lô sản phẩm bị mất kiểm soát do sự cố hoặc thực hiện thủ tục sau khi sự cố đã xảy ra để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Hành động khắc phục đã được thực hiện phải được lượt thành hồ sơ và lưu trữ theo đúng quy định.

  • Thiết lập thủ tục tự thẩm tra cho hệ thống HACCP

Thủ tục tự thẩm tra cho hệ thống chứng nhận HACCP được thiết lập dựa trên cơ sở ở có văn bản quy định về thủ tục tự thẩm tra rõ ràng do người đứng đầu của cơ sở về chuyển và định kỳ thực hiện thẩm tra theo đúng nội dung và tần suất đã được đề ra. Mục đích nhằm xác định sự tuân thủ của hệ thống với kế hoạch đã được thiết lập. Thông qua đó đánh giá tính hiệu quả của kế hoạch trong đảm bảo an toàn thực phẩm.

  • Thiết lập hệ thống hồ sơ HACCP

Toàn bộ hồ sơ liên quan đến xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm cần thực hiện theo văn bản quy định chi tiết liên quan đến hệ thống hồ sơ và biểu mẫu theo dõi kế hoạch cũng như duy trì việc kiểm tra các hồ sơ liên quan. 

Tất cả hồ sơ ghi chép đều phải có các thông tin cơ bản bao gồm: tên, địa chỉ của cơ sở; ngày tháng năm tại thời điểm tiến hành ghi chép và có chữ ký của người ghi chép; kết quả giám sát; ngày tháng năm thẩm tra và có chữ ký của người thẩm tra; tên hoặc các ký hiệu của lô hàng, sản phẩm liên quan.

sau đó cần triển khai xây dựng chương trình quản lý chất lượng theo hệ thống HACCP. Trong đó bao gồm chính sách chất lượng của cơ sở, đội HACCP, bảng mô tả sản phẩm HACCP, quy phạm sản xuất, quy phạm vệ sinh, kế hoạch HACCP, thủ tục truy xuất và xử lý, đào tạo acca tại cơ sở, kiểm soát thiết bị giám sát và quản lý hoạt động kiểm nghiệm.

Mọi thông tin liên quan đến xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm còn rất nhiều chi tiết khác cần quan tâm. Quý vị quan tâm và muốn tìm hiểu thêm có thể liên hệ trực tiếp đến Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO quốc tế qua hotline 0908 060 060 để được tư vấn miễn phí.

Tags:

Bài viết liên quan