Cập nhật nội dung tiêu chuẩn TCVN ISO 45001

 1. Trang chủ
 2. ISO 45001
 3. Cập nhật nội dung tiêu chuẩn TCVN ISO 45001

TCVN ISO 45001 là tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam tương đương với tiêu chuẩn ISO 45001 do tổ chức ISO ban hành năm 2018. Tiêu chuẩn này đưa ra những yêu cầu với các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Vậy nội dung cụ thể ra sao? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

>>> Xem thêm

♦  Tiêu chuẩn ISO 45001 và đối tượng phải áp dụng

♦  ISO 9001 là gì làm thế nào để anh chị áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho công việc của anh chị

TCVN ISO 45001

TCVN ISO 45001

Cơ sở của tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 được ban hành bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO – International Organization for Standardization. Đây là cơ quan chuyên thiết lập tiêu chuẩn quốc tế và đưa ra những tiêu chuẩn trong trong nhiều lĩnh vực khác nhau có hiệu lực trên phạm vi toàn thế giới.

Việt Nam là một trong số hơn 160 Quốc gia thành viên tham gia vào tổ chức ISO. tính đến thời điểm hiện tại tổ chức ISO đã không bố hơn 20.000 tiêu chuẩn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất sản phẩm, công nghệ, nông nghiệp, an toàn thực phẩm…

Tiêu chuẩn ISO 45001 ra đời giữ bối cảnh tỷ lệ người lao động bị chấn thương, tai nạn và tử vong quá lớn. Chi phí cho vấn đề tai nạn và tử vong do lao động chiếm một phần không nhỏ trong GDP toàn cầu. Tổ chức ISO đã xây dựng tiêu chuẩn ISO 45001 dựa trên cơ sở từ các tiêu chuẩn liên quan. 

Trong đó phải kể đến tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 cùng Hướng dẫn và tiêu chuẩn về lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế. Tiêu chuẩn này chính thức được xuất bản vào tháng 3/2018 để thay thế cho OHSAS 18001:2007. Tiêu chuẩn ISO 45001 có hiệu lực tên toàn thế giới và áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn TCVN ISO 45001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn có hiệu lực trên phạm vi toàn cầu. Vì thế hiển nhiên ngôn ngữ được sử dụng là Tiếng Anh. Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN ISO 45001 ra đời nhằm “Việt hóa” tiêu chuẩn ISO 45001 để mọi tổ chức, doanh nghiệp đều có thể áp dụng.

Tiêu chuẩn này hiện đang được Nhà nước và các cơ quan ban ngành khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân viên. Dự kiến trong năm 2020, tiêu chuẩn sẽ áp dụng bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp trong một số ngành nghề nhất định.

Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 45001

Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 45001 cũng như TCVN ISO 45001 đều tuân theo cấu trúc cấp cao HLS vốn được Tổ chức ISO áp dụng cho tất cả tiêu chuẩn hiện hành. Mục đích nhằm thống nhất các thuật ngữ cơ bản để có thể áp dụng đồng thời nhiều tiêu chuẩn cho cùng một tổ chức.

Tìm hiểu thêm:  Hướng dẫn sử dụng IMS (ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001)

Như vậy, tiêu chuẩn ISO 45001 sử dụng cấu trúc HLS với tổng cộng 10 phần. Trong đó 3 phần đầu tiên có cấu trúc giống với tất cả tiêu chuẩn do Tổ chức ISO ban hành với mục đích giới thiệu. Cụ thể 3 phần này gồm 3 điều khoản lần lượt là Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và Định nghĩa. 

7 phần còn lại là nội dung chính về tiêu chuẩn ISO 45001 – Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. 7 điều khoản từ điều khoản 1 đến điều khoản 7 tương ứng bao gồm:

 • Điều khoản 4: Bối cảnh của Tổ chức;
 • Điều khoản 5: Sự lãnh đạo và sự tham gia của người lao động;
 • Điều khoản 6: Hoạch định;
 • Điều khoản 7: Hỗ trợ;
 • Điều khoản 8: Thực hiện;
 • Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện;
 • Điều khoản 10: Cải tiến.

Tiêu chuẩn TCVN ISO 45001 được biên soạn bởi Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành công bố.

Khái quát về tiêu chuẩn ISO 45001

Mọi tổ chức, doanh nghiệp đều phải có trách nhiệm về vấn đề an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động cũng như những người có thể bị ảnh hưởng bởi những hoạt động của tổ chức. Trách nhiệm này bao gồm hoạt động thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe, tinh thần và thể chất của họ.

Việc thực hiện hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động nhằm mục đích giúp tổ chức, doanh nghiệp cung cấp không gian làm việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động. Thông qua đó giảm thiểu, ngăn ngừa chấn thương, bệnh tật, tai nạn lao động liên quan dến công việc và giúp cải tiến tiên tục kết quả thực hiện hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động.

Doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 45001 nhằm triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở. Hệ thống này đưa ra khung quản lý các rủi ro và cơ hội về vấn đề an toàn, vệ sinh lao động. Mục đích và kết quả dự kiến mà hệ thống hướng đến là ngăn ngừa thương tật, tai nạn, ốm đau liên quan đến công việc.

Do đó tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp để loại bỏ mối nguy, giảm thiểu rủi ro thông qua việc thực hiện biện pháp phòng ngừa, bảo vệ phù hợp. Các biện pháp cũng cần được cải tiến liên tục để đảm bảo hiệu quả thực hiện Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thực tế.

Chu trình PDCA trong tiêu chuẩn TCVN ISO 45001

Giống như nhiều tiêu chuẩn do Tổ chức ISO ban hành, tiêu chuẩn TCVN ISO 45001 cũng xây dựng các yêu cầu thông qua chu trình PDCA – Plan Do Check Act hay còn gọi là Chu trình Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động. Việc tiếp cận và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001 phải được triển khai dựa trên chu trình này.

Tìm hiểu thêm:  Tìm hiểu nội dung và chu trình PDCA của TCVN ISO 45001:2018

Chu trình PDCA được hiểu là quá trình lặp lại được các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng nhằm đạt được sự cải tiến liên tục. Chu trình này có thể áp dụng cho hệ thống quản lý cũng như từng yếu tố riêng lẻ của hệ thống. Cụ thể:

 • Plan – Hạch định là việc xác định và đánh giá các rủi ro của về an toàn vệ sinh lao động, cơ hội an toàn vệ sinh lao động và những rủi ro, cơ hội khác. Qua đó thiết lập mục tiêu về an toàn, vệ sinh lao động và những quá trình cần thiết để có thể đem lại kết quả phù hợp với các chính sách an toàn vệ sinh lao động của tổ chức.
 • Do – Thực hiện là việc triển khai những quá trình theo đúng hoạch định từ trước.
 • Check – Kiểm tra là hành động theo dõi, đo lường các hoạt động, quá trình liên quan đến chính sách và mục tiêu an toàn, vệ sinh lao động cùng báo cáo kết quả.
 • Act – Hành động là việc thực hiện những hành động để cải tiến liên tục kết quả thực hiện an toàn, vệ sinh lao động nhằm đạt chuẩn đầu ra như dự kiến.

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 với doanh nghiệp

Trong thời gian tới tiêu chuẩn ISO 45001 cũng như tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 45001 sẽ bắt buộc với một số ngành nghề, lĩnh vực nhất định. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 và triển khai Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động đem đến nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp thể hiện thông qua:

 • Giúp doanh nghiệp thực hiện chính xác, hiệu quả để hoàn thành mục tiêu của Hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động;
 • Thiết lập những quy trình theo hệ thống chung nhằm đảm bảo yêu cầu về pháp lý, hợp pháp và những yêu cầu khác;
 • Xác định được những mối nguy hiểm và rủi ro có thể xuất hiện trong an toàn và vệ sinh lao động;
 • Loại bỏ và kiểm soát được các mối nguy liên quan đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp;
 • Thiết lập hiệu quả các biện pháp kiểm soát;
 • Giúp cán bộ công nhân viên nhận thức rõ được những rủi ro có thể xảy ra trong an toàn lao động;
 • Đảm bảo người lao động nhận thức được vai trò của bản thân trong vấn đề an toàn lao động.

Quý vị còn thắc mắc xin liên hệ Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0908 060 060 hoặc truy cập website https://isoquocte.com/ để được tư vấn chi tiết hơn nhé!

Bài viết liên quan