Yêu cầu với tổ chức xin cấp và tổ chức cấp chứng nhận ISO 22000

  1. Trang chủ
  2. ISO 22000
  3. Yêu cầu với tổ chức xin cấp và tổ chức cấp chứng nhận ISO 22000

Chứng nhận ISO 22000 là bằng chứng cho thấy tổ chức, doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000 hiệu quả. Yêu cầu với các tổ chức xin cấp chứng nhận như thế nào? Quy định đối với các tổ chức được quyền cấp chứng nhận ra sao?

>>> Xem thêm

♦   Quy định về thời hạn chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 22000

♦  Tổng hợp quy trình chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001:2017

Chứng nhận ISO 22000

Chứng nhận ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 hiện hành

Tiêu chuẩn ISO 22000 được xây dựng và ban hành bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO. Ngày 19 tháng 6 năm 2018, ngủ trước khi show đã chính thức ban hành phiên bản mới nhất cho tiêu chuẩn ISO 22000. Tiêu chuẩn ISO 22000 2018 về Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm được ban hành để thay thế cho phiên bản trước đó ban hành ngày 1 tháng 9 năm 2005.

Tiêu chuẩn ISO 22000 hướng đến tất cả tổ chức hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm cũng như thức ăn chăn nuôi bất kể quy mô hay lĩnh vực. Theo đó tiêu chuẩn này đưa ra những yêu cầu với tất cả tổ chức nằm trong chuỗi thực phẩm phải tiến hành quá trình cải tiến liên tục Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm để có thể ngăn ngừa mối nguy và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người sử dụng.

Thời điểm hiện tại phiên bản mới nhất là phiên bản ISO 22000:2018. Tuy nhiên phiên bản trước đó là ISO 22000:2005 vẫn còn hiệu lực. Các tổ chức, doanh nghiệp có thể xin cấp chứng nhận ISO 22000 cho một trong hai phiên bản đều được. Tuy nhiên phiên bản 2005 chỉ có hiệu lực đến hết ngày 18 tháng 6 năm 2018.

Sau thời hạn này chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 sẽ chính thức hết hiệu lực. Vì vậy các doanh nghiệp, tổ chức đang chuẩn bị xin cấp chứng nhận nên áp dụng phiên bản mới nhất để tránh trường hợp phải chuyển đổi tốn thời gian. Trong trường hợp các tổ chức đã được cấp chứng nhận thì có thể tiến hành chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 22000 phiên bản 2018.

Yêu cầu với tổ chức xin cấp chứng nhận ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 hướng đến đối tượng là các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm nói chung. Trong đó bao gồm cả lĩnh vực sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Về cơ bản các tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải xây dựng Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng các yêu cầu được quy định trong tiêu chuẩn ISO 22000.

Tìm hiểu thêm:  Yêu cầu xử lý sản phẩm không an toàn theo TCVN ISO 22000:2018

Những yêu cầu để đưa ra chính là thước đo để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo an toàn cho sản phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Quá trình này được diễn ra từ khi đơn vị nhập nguyên vật liệu đầu vào cho tới khi hoàn thành sản phẩm để tung ra thị trường tiêu thụ. Những yêu cầu cơ bản bao gồm:

Thực hiện trao đổi thông tin

Trong quá trình đánh giá cấp chứng nhận ISO 22000, các tổ chức, doanh nghiệp cần chú ý đến thông tin. quá trình trao đổi thông tin cần phải thực hiện liên tục từ khi bắt đầu triển khai cho đến khi cấp chứng nhận, sau khi nhận được chứng nhận. 

Các thông tin nhằm đảm bảo xác định các mối nguy có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. Tổ chức, doanh nghiệp cần kiểm soát mối nguy có thể xuất hiện trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Tiêu chuẩn ISO 22000 yêu cầu các đơn vị phải tiến hành trao đổi thông tin với các nhà cung ứng và khách hàng. việc trao đổi thông tin như vậy sẽ xác định được mối nguy và tìm ra biện pháp kiểm soát phù hợp. 

Tiêu chuẩn ISO 22000 cũng giống như hệ thống HACCP đều hướng đến sự an toàn cho khách hàng vì vậy những yêu cầu của khách hàng liên quan đến thực phẩm cần được phải trao đổi xảy ra. Mối nguy của sản phẩm có thể xuất hiện từ quá trình sản xuất hoặc nhập nguyên vật liệu đầu vào thông qua các nhà cung ứng hay tiêu thụ khi đến tay khách hàng.

Thực hiện quản lý hệ thống

Chứng nhận ISO 22000 được cấp khi các tổ chức, doanh nghiệp triển khai Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm hiệu quả. Hệ thống này phải được thiết lập, xây dựng, vận hành và duy trì theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000. Ngoài ra hệ thống phải được áp dụng theo cơ sở cấu trúc cấp cao của các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO và phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Việc áp dụng như vậy sẽ đem đến lợi ích tối đa cho tổ chức cung cấp sản phẩm thực phẩm và những bên liên quan. Mặt khác tiêu chuẩn ISO 22000 cho phép liên kết và tương thích với tiêu chuẩn ISO 9001 – hệ thống quản lý chất lượng khi cùng áp dụng cấu trúc cấp cao HLS. Tuy nhiên xét đến cùng tiêu chuẩn này vẫn hoạt động một cách độc lập khi chỉ điều hành quản lý cho cho một cơ sở sản xuất thực phẩm.

Các chương trình tiên quyết

Các chương trình tiên quyết – Prerequisite Programmes – PRPs được triển khai trước khi áp dụng Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000. Các chương trình này có thể nói là điều kiện cơ bản và cần thiết để xây dựng, duy trì một môi trường đảm bảo vệ sinh trong xuyên suốt chuỗi cung ứng thực phẩm.

Tìm hiểu thêm:  Nội dung cần có khi download tài liệu ISO 22000

Các điều kiện được đưa ra và hành động cần thiết cần phải phù hợp theo đúng yêu cầu sản xuất của đơn vị. Các chương trình tiên quyết được sử dụng nhằm cung cấp sự an toàn với sản phẩm cuối cùng cho người tiêu dùng. Mục đích của các chương trình này nhằm nâng cao tính hiệu quả khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000.

Yêu cầu với tổ chức cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000

Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000 thì phải tìm đến tổ chức thứ ba đủ điều kiện theo đúng quy định. 

Quy định về tổ chức cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000

Tổ chức được phép cấp chứng nhận ISO 22000 phải là đơn vị được chỉ định (cấp phép) từ Bộ Khoa học và Công nghệ theo đúng quy định trong lĩnh vực chứng nhận. Quá trình chỉ định đối với tổ chức chứng nhận phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật Việt Nam và những quy tắc chứng nhận thế giới. 

Đồng thời mọi quy trình cấp chứng nhận của tổ chức được chỉ định phải phù hợp và đúng theo yêu cầu của Tổ chức ISO. Hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ chứng nhận tiêu chuẩn đang hoạt động. Trong đó có hai hình thức pháp nhân tại Việt Nam là tổ chức chứng nhận bao gồm:

  • Tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn ISO Việt Nam đăng ký hoạt động ở Việt Nam;
  • Tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn ISO nước ngoài đã đăng ký hoạt động ở Việt Nam.

Lưu ý khi lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO 22000

Hiện nay có rất nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000 phù hợp với yêu cầu về pháp luật trong như các quy tắc chứng nhận của thế giới. Các tổ chức, doanh nghiệp cần lựa chọn tổ chức chứng nhận hợp pháp và đã được chỉ định từ Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Khi lựa chọn cần lưu ý về những thông tin cơ bản bao gồm nhân sự, mức chi phí, năng lực của tổ chức cung cấp dịch vụ. Quan trọng nhất là tổ chức đó phải có giấy chỉ định các từ Bộ Khoa học và Công nghệ. Nguyên nhân là do hiện nay có một số hình thức cung cấp dịch vụ cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO nhưng vẫn chưa có giấy chỉ định từ Bộ Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực chứng nhận. Khái quát lại thì đơn vị cấp chứng nhận phải có:

  • Giấy đăng ký hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận tiêu chuẩn ISO do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp;
  • Các hồ sơ pháp lý thể hiện tính hợp pháp nhưng đăng ký kinh doanh và hồ sơ chứng minh năng lực.

Quý vị đang muốn được cấp chứng nhận ISO 22000? Hãy liên hệ với Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua Hotline 0908 060 060 để được hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp nhé!

Bài viết liên quan