Thủ tục cấp chứng nhận an toàn thực phẩm sữa óc chó HACCP

 1. Trang chủ
 2. HACCP
 3. Thủ tục cấp chứng nhận an toàn thực phẩm sữa óc chó HACCP

Thủ tục cấp chứng nhận an toàn thực phẩm sữa óc chó HACCP là một trong những vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Đặc biệt là các công ty, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất sữa óc chó. Thủ tục cấp chứng nhận HACCP như thế nào? Hãy cùng tham khảo chi tiết nhé!

>>> Xem thêm

♦  HACCP CODEX và những điều không thể không biết

♦  Lưu ý khi xây dựng HACCP cho quy trình sản xuất sữa chua

sữa óc chó HACCP

sữa óc chó HACCP

Trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc cùng tổ chức chứng nhận HACCP

Quá trình chứng nhận HACCP diễn ra thông qua thỏa thuận giữa tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu chứng nhận tiêu chuẩn HACCP với tổ chức chứng nhận phù hợp quy định pháp luật trong cấp chứng nhận, chứng chỉ. Doanh nghiệp có nhu cầu sẽ lựa chọn đơn vị chứng nhận tiêu chuẩn HACCP.

Cơ quan chứng nhận HACCP là đơn vị độc lập với cơ quan tư vấn áp dụng hệ thống HACCP. Tại đây, doanh nghiệp sản xuất sữa óc chó HACCP sẽ tiến hành trao đổi thông tin cũng như giải đáp thắc mắc liên quan đến chứng nhận HACCP. Đồng thời hai bên sẽ thống nhất nội dung trước khi chính thức ký hợp đồng chứng nhận. Thông tin cơ bản bao gồm:

 • Những yêu cầu cơ bản liên quan đến quá trình chứng nhận HACCP;
 • Các bước cần thực hiện của thủ tục chứng nhận HACCP;
 • Tiêu chuẩn ứng dụng với hệ thống HACCP sữa óc chó;
 • Các chi phí dự tính mà doanh nghiệp sản xuất sữa óc chó phải chi trả khi chứng nhận tiêu chuẩn HACCP;
 • Chương trình kế hoạch làm việc.

Chuẩn bị hồ sơ và đánh giá sơ bộ

Sau khi thống nhất được các thông tin liên quan đến chương trình sữa óc chó HACCP thì doanh nghiệp sẽ tiến hành chuẩn bị và nộp hồ sơ. Hồ sơ đánh giá sơ bộ bao gồm các tài liệu:

 • Đơn đăng ký chứng nhận tiêu chuẩn HACCP;
 • Kế hoạch HACCP về sản phẩm sữa óc chó;
 • Các tài liệu, hồ sơ khác liên quan đến việc doanh nghiệp áp dụng hệ thống HACCP vào quá trình sản xuất.

Hồ sơ sẽ được nộp đến tổ chức có thẩm quyền cấp chứng nhận tiêu chuẩn HACCP để tiến hành đánh giá sơ bộ. Quá trình đánh giá sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia thông qua việc phân tích, đánh giá tình trạng thực tế của hồ sơ. Từ đó các chuyên gia sẽ chỉ ra điểm yếu còn tồn tại trong hồ sơ và quá trình áp dụng HACCP tại doanh nghiệp.

Các chuyên gia sẽ chỉ ra những vấn đề còn tồn đọng để doanh nghiệp kịp thười chấn chính, sửa chữa. Bước đánh giá sơ bộ này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng chính xác, hiệu quả hệ thống HACCP theo khuôn mẫu trước khi tiến hành đánh giá chính thức. Nhờ đó nâng cao khả năng được cấp chứng chỉ sữa óc chó HACCP.

Tìm hiểu thêm:  Phân tích mối nguy cho HACCP cá tra fillet đông lạnh

Ký kết hợp đồng và nộp hồ sơ chính thức

Sau giai đoạn đánh giá hồ sơ sơ bộ, doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn HACCP mới tiến hành ký kết hợp đồng. Mọi điều khoản sẽ thực hiện dựa trên thống nhất giữa hai bên trước đó. Quá trình ký kết hoàn thành thì doanh nghiệp mới tiến hành nộp hồ sơ chứng nhận tiêu chuẩn HACCP chính thức. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Kế hoạch HACCP;
 • Các tài liệu liên quan đến HACCP;
 • Mô tả chi tiết sản phẩm sữa óc chó;
 • Thủ tục, chỉ dẫn công việc;
 • Các tài liệu liên quan đến quá trình giám sát, thử nghiệm, kiểm tra, sửa chữa…
 • Bảng hỏi kiểm định HACCP;

Hồ sơ được nộp tới tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn HACCP để đánh giá tính phù hợp thông qua những luật lệ, quy định liên quan. Trong đó bao gồm xem xét tính phù hợp với những yêu cầu vệ sinh; thẩm tra, xác nhận các điểm kiểm soát tới hạn; đánh giá các tài liệu khác có liên quan.

Các chuyên gia sẽ xem xét và đánh giá để lên báo cáo bằng văn bản về các tài liệu mà doanh nghiệp đã gửi. Một bản báo cáo sẽ được chuyển đến cho doanh nghiệp đã đăng ký chứng nhận tiêu chuẩn sữa óc chó HACCP. Doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát và sửa chữa lại.

Tiến hành kiểm tra tại thực địa

Các chuyên gia cần viết báo cáo để lưu ý về những điểm chưa phù hợp khi đánh giá hồ sơ. Trong đó có những câu hỏi về các vấn đề cần doanh nghiệp trả lời, sửa chữa. Hệ thống câu hỏi cần được trả lời muộn nhất trong quá trình kiểm tra thực địa. Kế hoạch thẩm tra thực địa phải thống nhất giữa doanh nghiệp với đoàn thẩm tra đánh giá.

Quá trình kiểm tra, thẩm tra tại thực địa sẽ được tiến hành theo đúng kế hoạch đã được đề ra. Đoàn kiểm tra sẽ đánh giá sự phù hợp của hồ sơ so với thực tế áp dụng hệ thống HACCP của doanh nghiệp. Đồng thời đoàn đánh giá sẽ kiến nghị những điểm chưa ổn để doanh nghiệp sửa chữa.

Đoàn đánh giá sẽ xác định tính hiệu quả của hệ thống HACCP và vai trò của doanh nghiệp trong việc trình bày ứng dụng thực tế của thủ tục chương trình HACCP. Kết thúc kiểm tra thẩm tra thực địa, đoàn đánh giá sẽ tổ chức buổi họp để doanh nghiệp có cơ hội nêu ý kiến về những gì chưa ổn đã được tìm thấy.

Doanh nghiệp sẽ hoàn thành sửa chữa các sai lệch và thắc mắc chưa làm rõ. Đoàn đánh giá có nhiệm vụ thẩm tra lại và báo cáo đánh giá, thẩm định cho toàn bộ quá trình. Doanh nghiệp có quyền đưa ra quan điểm tán đồng hoặc không với ý kiến của đoàn đánh giá trong thời gian tối đa 2 tuần.

Tìm hiểu thêm:  Khóa học ISO HACCP và những điều cần biết

Cấp chứng nhận tiêu chuẩn HACCP

Doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa óc chó HACCP đáp ứng đầy đủ và phù hợp về mặt tài liệu cũng như thực tế, các điểm không phù hợp đã được khắc phục thỏa đáng theo đúng quy định sẽ được cấp chứng nhận HACCP. Doanh nghiệp sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét cấp chứng nhận HACCP bao gồm:

 • Công văn đề nghị cấp chứng nhận HACCP;
 • Hợp đồng chứng nhận HACCP;
 • Báo cáo tiền kiểm định;
 • Báo cáo công tác kiểm tra tài liệu HACCP;
 • Kế hoạch kiểm định;
 • Báo cáo những sai lệch HACCP;
 • Báo cáo kiểm định;
 • Bảng hỏi kiểm định HACCP đã thẩm định lại tại thực địa;
 • Bảng liệt kê những tài liệu tại chỗ;
 • Báo cáo kiểm định cuối cùng.
 • Hồ sơ xin cấp chứng nhận HACCP được xét duyệt thì doanh nghiệp sẽ được nhận chứng nhận HACCP có thời hạn 3 năm.

Giám sát và cấp chứng nhận lại

Trong suốt thời hạn của chứng nhận tiêu chuẩn haccp, cơ quan chứng nhận có trách nhiệm giám sát định kỳ trong thời gian trung bình 6 tháng/ lần nhằm đảm bảo mọi nguyên tắc áp dụng HACCP và những quy phạm vệ sinh đều được duy trì theo đúng quy định.

Trong quá trình giám sát nếu cơ quan chức năng phát hiện doanh nghiệp xuất hiện những vấn đề không phù hợp hoặc chưa khắc phục sửa chữa kịp thời thì chứng nhận tiêu chuẩn HACCP sẽ bị thu hồi lại. Việc thu hồi lại chứng nhận tác dụng trong trường hợp cơ quan phát hiện có sai lệch nghiêm trọng. 

Sai lệch nghiêm trọng này có thể là sự nghi ngờ với hiệu quả của hệ thống HACCP hoặc cơ quan phát hiện ra những vấn đề vi phạm về luật lệ, tiêu chuẩn HACCP. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm duy trì thì mọi nguyên tắc và hoạt động theo đúng hệ thống HACCP đã được xây dựng.

Sau khi hết thời hạn hiệu lực của chứng nhận tiêu chuẩn HACCP mà doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng chứng nhận thì phải tiến hành đăng ký và làm thủ tục chứng nhận lại. Thời hạn chứng nhận lại là trước 3 tháng khi chứng nhận tiêu chuẩn HACCP hết hạn. Toàn bộ quá trình xin cấp chứng nhận HACCP lại sẽ được thực hiện nhưng khi chứng nhận lần đầu tuy nhiên tính chất có phần đơn giản hơn.

Mọi thông tin chi tiết về quá trình xin cấp chứng nhận tiêu chuẩn sữa óc chó HACCP và nhiều sản phẩm, hàng hóa, thực phẩm khác xin liên hệ tới ISO Quốc tế. Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO quốc tế sẵn sàng tư vấn miễn phí, giải đáp chi tiết qua hotline 0908 060 060 hoặc truy cập website https://isoquocte.com/.

Bài viết liên quan