Khái quát nội dung và phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005

  1. Trang chủ
  2. ISO 22000
  3. Khái quát nội dung và phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 là phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn ISO 22000 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành. Tiêu chuẩn này quy định về các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sản phẩm an toàn khi đến tay người tiêu dùng cuối cùng.

>>> Xem thêm

♦  Tổng hợp mọi thông tin cần biết về tiêu chuẩn ISO 22000:2005

♦  Giải đáp học ISO 22000 ở đâu và liệu có cần thiết

iSO 22000:2005

iSO 22000:2005

Sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 22000:2005

An toàn thực phẩm là một trong những vấn đề quan trọng luôn được các ban ngành, tổ chức quan tâm. Vấn đề an toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sự hiện diện của những mối nguy hại các nơi tiêu dùng. Các mối nguy hại này có thể xuất hiện trong bất cứ giai đoạn nào thuộc chuỗi thực phẩm.

Vì vậy cần phải có một hệ thống đảm bảo thông qua sự nỗ lực tổng hợp của tất cả đối tượng tham gia trong chuỗi thực phẩm. Tiêu chuẩn ISO 22000 – 2005 ra đời với mục đích như vậy. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO – Cơ quan độc lập, phi chính phủ chuyên xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn có hiệu lực toàn cầu đã dựa trên các tiêu chuẩn khác để phát triển tiêu chuẩn ISO 22000.

Ngày 1 tháng 9 năm 2005, ISO 22000:2005 chính thức được ban hành với tên gọi ISO 22000 Food Safety Management Systems – Requirements for any organization in the food chain. tiêu chuẩn này quy định về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý thực phẩm FMS. 

Theo đó các sản phẩm cần phải đảm bảo được hai tiêu chí là phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến và đảm bảo an toàn với sức khỏe người sử dụng. Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN ISO 22000:2007 cũng được ban hành như phiên bản tiếng Việt của tiêu chuẩn ISO 22000 hỗ trợ các tổ chức triển khai.

Khái quát nội dung tiêu chuẩn ISO 22000 phiên bản 2015

Nội dung khái quát của tiêu chuẩn ISO 22000:2005 quy định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Theo đó các tổ chức là đối tượng áp dụng tiêu chuẩn này có thể áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm kết hợp với những yếu tố quan trọng đã được thừa nhận nhằm đảm bảo an toàn cho các sản phẩm từ khi sản xuất cho tới khi tiêu thụ cuối cùng. Những nội dung cơ bản bao gồm 4 vấn đề:

Trao đổi thông tin tác nghiệp

Trao đổi thông tin tác nghiệp trong chuỗi thực phẩm là yếu tố vô cùng quan trọng đảm bảo tổ chức có thể nhận biết, xác định cũng như kiểm soát được mọi mối nguy liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm trong từng bước của chuỗi thực phẩm.

Tìm hiểu thêm:  Tổng hợp yêu cầu xem xét của lãnh đạo theo TCVN ISO 22000:2005

Việc trao đổi thông tin ở đây được thể hiện thông qua hai chiều giữa các tổ chức cung ứng thực phẩm với khách hàng và ngược lại. Hai bên sẽ tiến hành trao đổi thông tin về các mối nguy hại đã được nhận biết. Từ đó đưa ra biện pháp kiểm soát thích hợp để làm rõ yêu cầu của khách hàng, nhà cung ứng giúp cải thiện vấn đề an toàn thực phẩm.

Quản lý hệ thống

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 đưa ra quy định rất rõ ràng về vị trí và vai trò của tổ chức trong chuỗi thực phẩm. Tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn thông tin có hiệu lực thuộc toàn bộ chuỗi thực phẩm. Thông qua đó cung cấp nguồn thực phẩm an toàn đến người sử dụng cuối cùng.

Các Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phải được thiết lập, vận hành và cập nhật trong khuôn khổ của hệ thống quản lý có cấu trúc và kết hợp với những hoạt động quản lý chung của tổ chức. Điều này đem đến lợi ích thiết thực cho các tổ chức và các bên quan tâm.

Đây cũng là nguyên nhân Tổ chức ISO tiến hành xây dựng tiêu chuẩn ISO 22000 dựa trên nền tảng của tiêu chuẩn ISO 9000 và ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng. Mục đích xây dựng như vậy nhằm tăng tính tương thích khi triển khai cùng lúc các tiêu chuẩn này với nhau.

Các chương trình tiên quyết

Các chương trình tiên quyết – Prerequisite Programmes – PRPs là điều kiện cơ bản và đóng vai trò như hoạt động cần thiết để duy trì một môi trường vệ sinh cho tổ chức trong xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 sử dụng các chương trình tiên quyết với vai trò hỗ trợ để làm giảm thiểu các mối nguy có thể xuất hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm.

Các điều kiện và hoạt động của những chương trình tiên quyết cần phải phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của tổ chức. Chúng phải được sử dụng ảnh để cung cấp sự an toàn đối với sản phẩm cuối cùng và sức khỏe của người sử dụng. Có thể nói các chương trình tiên quyết là chuẩn mực cần và đủ áp dụng cho các cơ sở đủ điều kiện tham gia vào hoạt động sản xuất thực phẩm.

Các nguyên tắc HACCP

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 được xây dựng dựa theo các nguyên tắc của hệ thống HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point System – Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn. 7 nguyên tắc của hệ thống HACCP được xây dựng bởi Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phẩm Quốc tế CODEX.

Các tổ chức sẽ thông qua 7 nguyên tắc này để đánh giá, xác định những mối nguy có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và tìm ra biện pháp để kiểm soát chúng. Các biện pháp áp dụng cần phải đảm bảo có thể loại bỏ, ngăn ngừa hoặc giảm mối nguy xuống mức có thể chấp nhận được.

Tìm hiểu thêm:  Đánh giá sự thay đổi giữa 2 phiên bản ISO 22000 word 

Các mối quy được xác định ứng có thể xảy ra trong mọi công đoạn thuộc chuỗi thực phẩm. Trong đó bao gồm cả những mối nguy hại xuất hiện do cách thức, điều kiện khách quan hoặc yêu cầu chế biến. Tổ chức có nhiệm vụ xác định và chứng minh quá trình kiểm soát mối nguy bằng văn bản cụ thể.

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 được xây dựng để triển khai Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các tổ chức nằm trong chuỗi thực phẩm. 

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 phiên bản 2005 hãy kể cả phiên bản mới nhất 2018 đều có chung đối tượng áp dụng. Theo đó tiêu chuẩn này bài hướng đến các tổ chức nằm trong chuỗi thực phẩm mong muốn chứng tỏ khả năng kiểm soát được mối nguy về vấn đề an toàn thực phẩm để đảm bảo sản phẩm cung cấp an toàn với người sử dụng.

Do đó tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả tổ chức có liên quan đến chuỗi thực phẩm, không phân biệt quy mô, sản phẩm sản xuất, không phân biệt mức độ phức tạp, kể cả trực tiếp hay gián tiếp. Chỉ cần tổ chức liên quan đến chuỗi thực phẩm và áp dụng các hệ thống thích hợp thì đều có thể triển khai theo tiêu chuẩn này.

Trong đó bao gồm các tổ chức liên quan trực tiếp như nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, nông dân, người thu hoạch động thực vật, nhà sản xuất thực phẩm, đơn vị sản xuất các thành phần thực phẩm, đơn vị bán lẻ thực phẩm, tổ chức cung ứng dịch vụ làm sạch, vệ sinh thực phẩm…

Các tổ chức liên quan gián tiếp có thể kể đến như các nhà cung ứng thiết bị, đơn vị cung cấp chất làm sạch và vệ sinh, đơn vị cung cấp vật liệu bao gói và các vật liệu khác có tiếp xúc với thực phẩm… Đồng thời tiêu chuẩn này cho phép dụng với các tổ chức nhỏ hoặc ít phát triển.

Quy định với tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 yêu cầu các tổ chức phải:

  • Hoạch định, triển khai, duy trì và cập nhật một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm;
  • Chứng tỏ sự tuân thủ đối với các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo luật định, chế định;
  • xác định và đánh giá yêu cầu của khách hàng để chứng tỏ sự phù hợp theo các yêu cầu đã thỏa thuận với khách hàng;
  • Trao đổi hiệu quả về các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm với các bên liên quan;
  • Tuân thủ các chính sách về an toàn thực phẩm đã công bố;
  • Chứng tỏ sự phù hợp với các bên quan tâm;
  • Đề nghị tổ chức bên ngoài chứng nhận hoặc tự đánh giá, tự công bố sự phù hợp với tiêu chuẩn này.

Quý vị vẫn còn thắc mắc xin liên hệ Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0908 060 060 để nhận tư vấn miễn phí nhé!

Bài viết liên quan