ISO 27001:2013 là gì?

 1. Trang chủ
 2. ISO 27001
 3. ISO 27001:2013 là gì?

Tất cả các tổ chức ngày nay phải đối phó với một loạt các rủi ro an toàn thông tin đang thay đổi nhanh chóng và ngày càng đe dọa – những rủi ro có thể, nếu không được khắc phục, có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về tài chính, quy định và danh tiếng cho tổ chức. Các quyết định đầu tư và kiểm soát an toàn thông tin cần được thúc đẩy cụ thể bởi kết quả của quá trình đánh giá rủi ro xác định rủi ro đối với các tài sản thông tin cụ thể. Chúng tôi cung cấp việc kiểm tra / đánh giá rõ ràng, thực tế và toàn diện về việc phát triển phương pháp luận quản lý rủi ro đáp ứng các yêu cầu của chứng nhận ISO 27001, tiêu chuẩn quản lý an toàn thông tin sẽ giúp đạt được các mục tiêu quản lý rủi ro của doanh nghiệp.

 

Xem thêm:

CHỨNG NHẬN ISO 20000-1 :2018 Quản lý Dịch vụ CNTT (ITSM)

ISO 9001:2015 là gì?

ISO 27001 là gì

Lợi ích của việc thực hiện ISO 27001: 2013

 • Cải thiện uy tín và nâng cao niềm tin của khách hàng
 • Giảm nhu cầu đánh giá nhiều lần
 • Cung cấp cơ hội cải tiến liên tục thông qua các cuộc đánh giá thường xuyên
 • Cung cấp nhiều con đường hơn cho thương mại trên thị trường toàn cầu

Tại sao cần chứng nhận ISO 27001: 2013?

 • Nó đảm bảo với khách hàng rằng công ty có một hệ thống Quản lý An ninh Thông tin tốt.
 • Nhiều Tổ chức yêu cầu các nhà cung cấp của họ phải có Chứng nhận ISO 27001.
 • Nó cho thấy cam kết về tính Bảo mật, Tính toàn vẹn và Tính khả dụng của dữ liệu khách hàng.
 • Nó dẫn dắt các công ty hoạt động tốt hơn, cải thiện hiệu suất và cải thiện lợi nhuận.
 • Chứng chỉ ISO 27001 nâng cao hình ảnh công ty trong mắt khách hàng, nhân viên và cổ đông.
 • Nó cũng mang lại lợi thế cạnh tranh cho hoạt động tiếp thị của tổ chức.

Bạn bắt đầu triển khai ISO 27001: 2013 như thế nào? Có liên quan gì?

 • 1. Trách nhiệm quản lý – ban quản lý phải thể hiện cam kết của họ đối với ISMS, chủ yếu bằng cách phân bổ các nguồn lực thích hợp để thực hiện và vận hành nó.
 • 2. Xây dựng chính sách, quy trình và tài sản quy trình liên quan để lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp kiểm soát an toàn thông tin.
 • 3. Lập kế hoạch và thực hiện Đánh giá ISMS nội bộ & Đánh giá – tổ chức phải thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ và đánh giá quản lý để đảm bảo ISMS kết hợp đầy đủ các biện pháp kiểm soát hoạt động hiệu quả.
 • 4. Cải tiến ISMS – tổ chức phải liên tục cải tiến ISMS bằng cách đánh giá và thực hiện các thay đổi khi cần thiết để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả của nó, giải quyết sự không phù hợp (không tuân thủ) và nếu có thể ngăn ngừa các vấn đề lặp lại.
Tìm hiểu thêm:  Chứng nhận ISO 27001: 2013

Quá trình chứng nhận:

Kiểm tra trước

Khách hàng quan tâm đến việc nhận được giấy chứng nhận đăng ký theo chương trình QMS từ ISO QUỐC TẾ, phải thiết lập một hệ thống chất lượng được lập thành văn bản phù hợp với các yêu cầu của phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 27001 và các tiêu chuẩn sản phẩm áp dụng.

Dịch vụ Chứng nhận ISO QUỐC TẾ xem xét tài liệu đã nộp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001 và chuẩn bị một báo cáo nêu chi tiết kết quả của nó. Các thiếu sót, nếu có, sẽ phải được sửa chữa trước khi đánh giá, vì tài liệu này sẽ tạo thành một phần của tiêu chí đánh giá trong quá trình đánh giá.

Giai đoạn – 1 Kiểm tra

Đánh giá giai đoạn 1 sẽ bao gồm – Xem xét sổ tay / thủ tục chất lượng, tài liệu hỗ trợ, đánh giá vị trí của khách hàng, đánh giá sự chuẩn bị sẵn sàng cho đánh giá giai đoạn 2, thu thập thông tin về phạm vi của hệ thống quản lý, các khía cạnh luật định và chế định, các khía cạnh pháp lý và rủi ro và các quy trình và địa điểm, chuẩn bị kế hoạch đánh giá cho cuộc đánh giá giai đoạn 2, đánh giá các cuộc đánh giá nội bộ và xem xét của ban giám đốc do khách hàng thực hiện.

Giai đoạn – 2 Kiểm tra

Đánh giá giai đoạn 2 là đánh giá tại chỗ bao gồm

– Đánh giá việc thực hiện, bao gồm cả tính hiệu quả của hệ thống quản lý của khách hàng

– Bằng chứng về sự phù hợp với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn hoặc chương trình áp dụng

– Giám sát và xem xét hiệu suất so với các mục tiêu và chỉ tiêu hoạt động chính

Tìm hiểu thêm:  Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO 27001

– Sự phù hợp với các khía cạnh quy định và pháp lý liên quan đến tiêu chuẩn

– Kiểm soát hoạt động của các quy trình của khách hàng

– Đánh giá nội bộ, xem xét của ban giám đốc và trách nhiệm quản lý, năng lực của nhân sự, dữ liệu hoạt động, các phát hiện và kết luận đánh giá

– Liên kết giữa các yêu cầu quy phạm, chính sách, mục tiêu thực hiện và các chỉ tiêu

Chứng nhận

Dịch vụ Chứng nhận ISO QUỐC TẾ sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký cho người nộp đơn khi hành động khắc phục đã được chấp nhận. Chứng chỉ có giá trị ba năm kể từ ngày cấp với những phát hiện thỏa đáng trong quá trình khảo sát.

Các khách hàng được chứng nhận cam kết thông qua việc ký kết thỏa thuận chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tổ chức chứng nhận.

Kiểm tra giám sát

  • Tổ chức có thể chọn một trong hai phương pháp giám sát:

– Phương pháp giám sát hàng năm – bao gồm thực hiện một cuộc đánh giá giám sát hàng năm và thực hiện Chứng nhận lại mỗi năm thứ ba

– Phương pháp giám sát nửa năm một lần – bao gồm thực hiện hai cuộc đánh giá hàng năm và Tái chứng nhận mỗi năm thứ ba

 • Đánh giá giám sát phải được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần. Ngày của cuộc đánh giá giám sát đầu tiên không được quá 12 tháng kể từ ngày cuối cùng của cuộc đánh giá giai đoạn 2.
 • Các điều khoản sau đây phải được kiểm tra trong mỗi chu kỳ đánh giá giám sát:

– Việc thực hiện hoặc các hành động khắc phục theo yêu cầu của cuộc đánh giá trước

– Xem xét các thay đổi trong tổ chức

– Đánh giá của quản lý

– Đánh giá hệ thống nội bộ

– Khách hàng phàn nàn

– Hành động khắc phục và phòng ngừa

– Các phạm vi / hoạt động đã thay đổi kể từ lần kiểm toán cuối cùng

– Các khiếu nại và khiếu nại của khách hàng nhận được trong Bộ phận liên quan đến tổ chức

– Sử dụng nhãn hiệu (logo chứng nhận)

Sự đổi mới

Hệ thống chất lượng của khách hàng được đánh giá lại để cấp đổi chứng chỉ. Tất cả các hành động liên quan đến việc gia hạn (bao gồm cả việc hoàn thành các hành động khắc phục) phải được hoàn thành trước khi chứng chỉ hết hạn để đảm bảo tính liên tục của chứng chỉ. Liên hệ: 0904.889.859 (Ms.Hoa)  hoặc isoquocte@gmail.com 

Tags:

Bài viết liên quan