TIÊU CHUẨN ISO TS 8000-60

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 8000-60

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 10 năm 2017

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 10 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  18
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO TS 8000-60, Phiên bản đầu tiên, tháng 10 năm 2017 – Chất lượng dữ liệu – Phần 60: Quản lý chất lượng dữ liệu: Tổng quan

Tài liệu này giới thiệu các khái niệm trong các phần của ISO 8000 liên quan đến việc thực hiện, đánh giá và cải tiến quản lý chất lượng dữ liệu.

Những điều sau đây nằm trong phạm vi của tài liệu này:

– tuyên bố về phạm vi tổng thể của các phần đó của ISO 8000 liên quan đến quản lý chất lượng dữ liệu;

– tổng quan về ISO 8000-61, quy định mô hình tham chiếu quá trình để quản lý chất lượng dữ liệu;

– tổng quan về ISO 8000-62, trong đó chỉ rõ một mô hình phù hợp với một số yêu cầu của ISO / IEC 33004 và thiết lập cơ sở để xác định sự trưởng thành của một tổ chức liên quan đến quản lý chất lượng dữ liệu;

– tổng quan về ISO 8000-63, trong đó quy định thủ tục đo và ngăn xếp phép đo để đo lường các đặc tính của các quá trình để quản lý chất lượng dữ liệu;

– tổng quan về ISO 8000-64, trong đó chỉ rõ mô hình áp dụng phương pháp Cải tiến quy trình thử nghiệm làm cơ sở để xác định sự trưởng thành của tổ chức liên quan đến quản lý chất lượng dữ liệu.

Các chi tiết để thực hiện các phần của ISO 8000 liên quan đến quản lý chất lượng dữ liệu nằm ngoài phạm vi của tài liệu này.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 8000-60, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese