TIÊU CHUẨN ISO TS 22220

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 22220

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO TS 22220

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 12 năm 2011

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 12 năm 2011

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  98
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TS 22220, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 12 năm 2011 – Tin học y tế – Nhận dạng đối tượng chăm sóc sức khỏe

Chung

Đặc điểm kỹ thuật này chỉ ra các yếu tố và cấu trúc dữ liệu phù hợp để nhận dạng chính xác và phù hợp về mặt thủ tục và nhạy cảm của các cá nhân trong chăm sóc sức khỏe trong môi trường trực tiếp được hỗ trợ bởi công nghệ máy tính hoặc thông qua tương tác giữa các hệ thống máy tính. Nó cung cấp các hướng dẫn để cải thiện việc xác định tích cực các đối tượng chăm sóc trong và giữa các tổ chức chăm sóc sức khỏe.

Nó xác định nhân khẩu học và các yếu tố dữ liệu nhận dạng khác phù hợp để nắm bắt đối tượng nhận dạng chăm sóc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, và nhiều quy trình thủ công và máy tính nâng cao được sử dụng cho quy trình này.

Nó cung cấp hướng dẫn về việc áp dụng các quy trình này trong sổ tay và môi trường máy tính và đưa ra các khuyến nghị về bản chất và hình thức của các dấu hiệu nhận biết chăm sóc sức khỏe, tổ chức quản lý để giám sát đối tượng nhận dạng chăm sóc và hỗ trợ máy tính được cung cấp cho quá trình nhận dạng.

Có các yếu tố bổ sung cần được xem xét trong việc cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu đối tượng chăm sóc được phân phối, bao gồm quyền riêng tư, bảo mật và cơ chế truyền dữ liệu; những điều này nằm ngoài phạm vi của Đặc điểm kỹ thuật này.

Việc áp dụng Thông số kỹ thuật này sẽ tăng khả năng truy cập dữ liệu. Việc cho phép truy cập như vậy được xác định bằng việc áp dụng pháp luật, các chính sách và hướng dẫn của tổ chức cũng như đạo đức nghề nghiệp.

Người ta nhận ra rằng các ứng dụng cụ thể có thể yêu cầu dữ liệu bổ sung để thực hiện mục đích của chúng. Đặc điểm kỹ thuật này cung cấp một tập hợp thông tin nhận dạng chung, độc lập với ứng dụng. Việc triển khai trong các môi trường chăm sóc sức khỏe và môi trường quốc gia khác nhau có thể yêu cầu thiết lập các tập dữ liệu con hoặc các ưu tiên.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 22220, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO TS 22220

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese