TIÊU CHUẨN ISO TS 22002-6

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 22002-6

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 4 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 4 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  20
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TS 22002-6, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 4 năm 2016 – Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 6: Sản xuất thức ăn chăn nuôi và thực phẩm

Đặc điểm kỹ thuật này quy định các yêu cầu đối với việc thiết lập, thực hiện và duy trì các chương trình tiên quyết (PRP) để hỗ trợ kiểm soát các mối nguy về an toàn thức ăn trong thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi và trong các nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi. Các mối nguy về an toàn thức ăn chăn nuôi trong bối cảnh này liên quan đến các thuộc tính có khả năng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe động vật và / hoặc con người.

Các chương trình tiên quyết nhằm đảm bảo an toàn thức ăn chăn nuôi và ngăn ngừa, kiểm soát và phát hiện khả năng nhiễm bẩn bao gồm cả nhiễm bẩn chéo có thể xảy ra thuộc trách nhiệm của tổ chức.

Đặc điểm kỹ thuật này áp dụng cho tất cả các tổ chức không phân biệt quy mô, địa điểm hoặc mức độ phức tạp có liên quan đến sản xuất và / hoặc cung cấp thức ăn chăn nuôi và thực phẩm chăn nuôi và muốn thực hiện PRP. Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi rất đa dạng về bản chất và không phải tất cả các yêu cầu quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật này nhất thiết phải áp dụng cho một tổ chức hoặc quy trình riêng lẻ. Khi thực hiện các biện pháp loại trừ hoặc thực hiện các biện pháp thay thế, các biện pháp này cần được chứng minh bằng đánh giá mối nguy và được xác minh là có hiệu quả. Mọi loại trừ hoặc các biện pháp thay thế được áp dụng không được ảnh hưởng đến khả năng của một tổ chức trong việc tuân thủ các yêu cầu khác trong Quy định kỹ thuật này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 22002-6, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese