TIÊU CHUẨN ISO TS 14071

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TS 14071

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO TS 14071

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 6 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 6 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  18
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TS 14071, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 6 năm 2014 – Quản lý môi trường – Đánh giá vòng đời – Các quá trình xem xét quan trọng và năng lực của người đánh giá: Các yêu cầu và hướng dẫn bổ sung đối với ISO 14044: 2006

Đặc điểm kỹ thuật này cung cấp các thông số kỹ thuật bổ sung cho ISO 14040: 2006 và ISO 14044: 2006. Nó cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn để thực hiện đánh giá quan trọng đối với bất kỳ loại nghiên cứu LCA nào và các năng lực cần thiết cho việc đánh giá.

Đặc điểm kỹ thuật này cung cấp:

– chi tiết của quá trình xem xét quan trọng, bao gồm việc làm rõ đối với ISO 14044: 2006;

– hướng dẫn để cung cấp quy trình xem xét quan trọng được yêu cầu, liên kết với mục tiêu của đánh giá vòng đời (LCA) và mục đích sử dụng của nó;

– nội dung và kết quả của quá trình xem xét quan trọng;

– hướng dẫn để cải thiện tính nhất quán, minh bạch, hiệu quả và độ tin cậy của quá trình xem xét quan trọng;

– năng lực cần thiết đối với (các) người đánh giá (nội bộ, bên ngoài và thành viên ban hội thẩm);

– các năng lực cần thiết để được đại diện bởi toàn bộ hội đồng.

Đặc điểm kỹ thuật này không bao gồm các ứng dụng của LCA (như minh họa trong ISO 14040: 2006, Hình 1).


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TS 14071, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO TS 14071

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese