TIÊU CHUẨN ISO TR 37152

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TR 37152

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 8 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  28
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO TR 37152, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2016 – Cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh – Khuôn khổ chung để phát triển và vận hành

Tài liệu này nêu khái niệm cơ bản về một khuôn khổ chung cho sự phát triển và vận hành của cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh. Khung mô tả phương pháp luận lập kế hoạch, phát triển, vận hành và bảo trì để tạo điều kiện thuận lợi cho sự hài hòa của từng cơ sở hạ tầng như một phần của cộng đồng thông minh và đảm bảo rằng sự tương tác giữa nhiều cơ sở hạ tầng được điều phối tốt.

Khung có thể áp dụng cho tất cả các quy trình trong vòng đời của cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh (từ thiết kế ý tưởng đến lập kế hoạch, phát triển, vận hành, bảo trì, tái phát triển và phản hồi). Các cơ sở hạ tầng được bao phủ là năng lượng, nước, giao thông vận tải, quản lý chất thải, ICT và các cơ sở khác. Khuôn khổ có thể được thông qua bởi tất cả các bên liên quan có liên quan tham gia vào việc lập kế hoạch, phát triển và vận hành cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh, bao gồm các nhà lập kế hoạch, nhà phát triển, nhà điều hành doanh nghiệp và nhà cung cấp.

Khuôn khổ nhằm bao gồm các quá trình mà các bên liên quan này tham gia, chẳng hạn như quản lý, cơ cấu tổ chức, các phân tích và phương pháp thiết kế cũng như tài liệu.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TR 37152, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese