TIÊU CHUẨN ISO TR 19639

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO TR 19639

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO TR 19639

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 10 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 10 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  42
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO TR 19639, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 10 năm 2015 – Thu phí điện tử – Điều tra các tiêu chuẩn EFC cho các phương án thanh toán chung cho các dịch vụ vận tải đa phương thức

Chương trình thanh toán chung cho các dịch vụ vận tải đa phương thức, chẳng hạn như đường thu phí và giao thông công cộng, được thực hiện trên toàn thế giới. Các hệ thống này thường dựa trên một phương tiện thanh toán chung, ví dụ như thẻ IC, để sử dụng trong nhiều dịch vụ vận tải. Mục đích của Báo cáo kỹ thuật này là phân tích bộ tiêu chuẩn EFC hiện có về tính phù hợp của chúng đối với việc sử dụng các phương tiện thanh toán chung cho các dịch vụ vận tải đa phương thức, nếu có thể xác định các lỗ hổng tiêu chuẩn hóa và đưa ra các đề xuất cho các dự án tiêu chuẩn hóa EFC đó. Điều này bao gồm định nghĩa về thông tin bổ sung được trao đổi giữa các thực thể liên quan và xác định các yêu cầu cụ thể đối với chương trình thanh toán chung.

Phạm vi của Báo cáo kỹ thuật này bao gồm:

– điều tra mô hình phù hợp cho hệ thống EFC và các dịch vụ vận tải khác;

– xác định các định nghĩa giao diện được yêu cầu giữa EFC và các dịch vụ giao thông công cộng bao gồm các dịch vụ tiền điện tử;

– xác định các nhu cầu bổ sung để trao đổi thông tin bổ sung liên quan đến EFC giữa các thực thể liên quan;

– cung cấp thông tin hướng dẫn được xem xét trong các sửa đổi của tiêu chuẩn EFC.

Phạm vi bao gồm tất cả các loại hệ thống EFC, nghĩa là bao gồm cả hệ thống EFC dựa trên DSRC và hệ thống EFC tự trị, và cả loại trả trước và loại trả sau.

Thông tin liên quan đến dịch vụ của cả giao thông công cộng và tiền điện tử đều nằm ngoài phạm vi của Báo cáo kỹ thuật này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO TR 19639, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO TR 19639

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese